Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Bezpieka
 • Wikipedia, Piotr VaGla Waglowski, lic. CC

  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), Urząd Bezpieczeństwa (UB), Służba Bezpieczeństwa (SB) - zbrodnicze organy władzy państwowej.

  MBP, UB, SB działały w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub jego odpowiedników. Ich zadaniem było umacnianie władzy komunistycznej i walka z opozycją polityczną. Były one także odpowiedzialne za łamanie praw człowieka oraz morderstwa polityczne, np. zabójstwo Stanisława Pyjasa, ks. Jerzego Popiełuszki, czy ks. Sylwestra Zycha. Rozwiązane zostały w 1990.

Nagrania na temat: bezpieka
 • RWE"Operacja Światło" "Operacja Światło" - 4 odcinki (V, VI, VII, VIII) relacji na temat reakcji partii na ujawnienie audycji Józefa Światły - po jego... więcej"Operacja Światło" - 4 odcinki (V, VI, VII, VIII) relacji na temat reakcji partii na ujawnienie audycji Józefa Światły - po jego ucieczce na Zachód. zwiń
 • RWE10 lat później, data emisji: 24-02-1970 Wypowiedź Józefa Światły - b. zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - stanowiąca analizę... więcejWypowiedź Józefa Światły - b. zastępcy dyrektora X departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - stanowiąca analizę polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej PRL pod rządami Władysława Gomułki. zwiń
 • RWEAntologia podziemia Relacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą... więcejRelacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą stoczni; komentarz nt. filmu A. Wajdy pt: "Człowiek z żelaza"; fragm. koncertu w Teatrze Wielkim: "Daj nam uprzątnąć dom ojczysty…" i "Jeszcze Polska nie umarła…" - w recytacji D. Olbrychskiego; fragm. wywiadu L. Wałęsy dla Radia "Solidarność" nt. strajków oraz o stanie realizacji porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia; fragm. ze spotkania delegacji "Solidarności" z Ojcem św. w styczniu 1980 r.; wyp. L. Wałęsy podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Pamięci Poznańskiego Czerwca. Relacja pisarza L. Herbsta nt. represji, jakie przeżył podczas internowania i pobytu w więzieniu w Strzelcach Opolskich; fragm. rozmów tel. pomiędzy radiowozami MO a centralą m.in.: nt. użycia ostrej broni; wyp. płk. J. Przymanowskiego - partyjnego nadzorcy dziennikarzy i aktorów – nt. bojkotu w tym środowisku; fragm. audycji Radia "Solidarność" nadanej: 12 IV 1982 r., 30 IV 1982 oraz 3 V 1982 r. zwiń
 • RWEApel poległych i zamęczonych, data emisji: 03-11-1974 Odczytanie nazwisk przez Franciszka Wilka, Zygmunta Zarembę, Adama Ciołkosza, K. Popiel i Tadeusza Nowakowskiego - ofiar terroru z... więcejOdczytanie nazwisk przez Franciszka Wilka, Zygmunta Zarembę, Adama Ciołkosza, K. Popiel i Tadeusza Nowakowskiego - ofiar terroru z rąk aparatu władzy; ofiar z rąk terroru z okresu "błędów i wypaczeń"; ofiar terroru działaczy chłopskich z PSL; ofiar zabitych w piwnicach UB i MO. zwiń
 • RWEApel poległych i zamęczonych - w 25 rocznicę powołania MO i UB w PRL, data emisji: 06-10-1969 Redakcja: Hanna Dorwska; Andrzej Chomiński; Karol Dorwski; Wacław Krajewski; Marek Olsienkiewicz; Adolf Bożyński; W. Szacki.
 • RWEApel poległych i zamęczonych - w 25 rocznicę powołania MO i UB w PRL, data emisji: 06-10-1969 "Apel poległych i zamęczonych - w 25 rocznicę powołania UB i MO w PRL" (dokończenie).
 • RWEArchiwum PRL (cz.23), data emisji: 12-03-1994 Audycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca karierę polityczną Julii "Luny" Brystygierowej - działaczki KPP, dyrektora Departamentu... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca karierę polityczną Julii "Luny" Brystygierowej - działaczki KPP, dyrektora Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce komunistycznej. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.27), data emisji: 16-04-1994 Audycja Grzegorza Sołtysiaka na temat pracy komunistycznych służb bezpieczeństwa mających na celu wyjaśnienie choroby i... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka na temat pracy komunistycznych służb bezpieczeństwa mających na celu wyjaśnienie choroby i tajemniczej śmierci Marszałka Polski Edwarda Rydza- Śmigłego. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.34), data emisji: 18-06-1994 Audycja przygotowana wspólnie z niezależnym pismem historycznym "KARTA" - na temat jednego z najważniejszych postulatów... więcejAudycja przygotowana wspólnie z niezależnym pismem historycznym "KARTA" - na temat jednego z najważniejszych postulatów społecznych po październiku 1956 r. (żądanie rozliczenia z działalności Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i rehabilitacji niesłusznie skazanych). Audycja Grzegorza Sołtysiaka. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.40) Fragment audycji Grzegorza Sołtysiaka: "Tysiące rąk, miliony rąk..." * "Wszystko Tobie, ukochana ziemio..." - pieśni masowe;... więcejFragment audycji Grzegorza Sołtysiaka: "Tysiące rąk, miliony rąk..." * "Wszystko Tobie, ukochana ziemio..." - pieśni masowe; komentarz autora na temat aresztowań księży w okresie stalinowskim w Polsce oraz o sławie cudownego obrazu w Katedrze Lubelskiej. Brak początku. zwiń
 • RWEAudycja Krzysztofa Witonia, data emisji: 23-04-1984 Audycja Krzysztofa Witonia - poświęcona ostatniej solidarnościowej fali emigracyjnej w USA. Fragmenty wypowiedzi emigrantów.
 • RWEAudycja na temat UB, data emisji: 14-10-1964 Audycja Jana Nowaka, Leszka Meyera i Aleksandry Stypułkowskiej (Jadwigi Mieczkowskiej) nadana w związku z 20 rocznicą powstania... więcejAudycja Jana Nowaka, Leszka Meyera i Aleksandry Stypułkowskiej (Jadwigi Mieczkowskiej) nadana w związku z 20 rocznicą powstania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (bezpieki). zwiń
 • RWEAudycja na temat UB, data emisji: 18-10-1964 Audycja Jana Nowaka, Leszka Meyera i Aleksandry Stypułkowskiej (Jadwigi Mieczkowskiej) z okazji 20 rocznicy powstania Urzędu... więcejAudycja Jana Nowaka, Leszka Meyera i Aleksandry Stypułkowskiej (Jadwigi Mieczkowskiej) z okazji 20 rocznicy powstania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego - (bezpieki) - dokończenie. zwiń
 • RWEAudycja związkowa "Solidarności" Rozmowa z przewodniczącym NSZZ "Solidarność" regionu radomskiego - na temat m.in.: wydarzeń w Radomiu w 1976 r.; okresu... więcejRozmowa z przewodniczącym NSZZ "Solidarność" regionu radomskiego - na temat m.in.: wydarzeń w Radomiu w 1976 r.; okresu powstawania Solidarności na terenie całego kraju; strajków sierpniowych; powstania "Solidarnosci" na terenie regionu radomskiego; spotkania w Gdańsku z innymi przywódcami Solidarności m.in. z Lechem Wałęsą i Andrzejem Gwiazdą; pełnienia funkcji przewodniczącego; zakończenia działalności KOR-u (Komitetu Ź Obrony Robotników); Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu; posiedzenia  zwiń
 • RWEAudycje «Radia Solidarność» Taśma I * AUDYCJA nr 1: informacje - na temat m.in.: nagrywania audycji w celu próby technicznej urządzeń nadawczych; «wojny»,... więcejTaśma I * AUDYCJA nr 1: informacje - na temat m.in.: nagrywania audycji w celu próby technicznej urządzeń nadawczych; «wojny», która pochłonęła górników z kopalni "Wujek"; * AUDYCJA nr 2 (30.IV): informacje - na temat m.in.: nadawania audycji; wypowiedzi: Zbigniewa Romaszewskiego; Zbigniewa Bujaka; komunikaty związane z obchodami świąt 1 i 3 maja * AUDYCJA nr 3 (3.V.): powtórzenie wypowiedzi Z. Bujaka z AUDYCJI nr. 2; przedstawienie wypowiedzi Z. Romaszewskiego - o pluraliźmie światopoglądowym; informacje na temat: spotkania 22.IV. przedstawicieli NSZZ "Solidarność" regionu Gdańska, Dolnego Śląska, Małopolski, Mazowsza ; * AUDYCJA nr 4 (9.V.): informacje - na temat: Regionalnego Komitetu Wykonawczego Solidarności,* AUDYCJA nr 5 (16.V.): informacje - na temat: Jana Krzysztofa Kelusa ; powołania regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ "Solidarność; 184 konferencji Episkopatu; śmierci Joanny Lenartowicz; powołania Krajowej Komisji Koordynacyjnej pracowników oświaty: przedstawienie oświadczenia na temat wydarzeń 3.V; głodówki rozpoczętej 13 maja w Białołęce; ; depeszy… zwiń
 • RWEBojkot Audycja J.Galla dedykowana aktorom, w audycji m.in.: fragm. "Wyzwolenia" St.Wyspiańskiego (J.Englert); "Ballada o Janku... więcejAudycja J.Galla dedykowana aktorom, w audycji m.in.: fragm. "Wyzwolenia" St.Wyspiańskiego (J.Englert); "Ballada o Janku Wiśniewskim"; "Mickiewicz o Konstytucji 3 maja" z "Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" (H.Winiarska); 29.IX.1980 - reaktywowanie ZASPu; fragm. "Wyzwolenia" Wyspiańskiego (J.Trela); "Jak mam dziś czas odmierzyć" (Z.Rysiówna); "Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza" (A.Łapicki); "Jest taki dom" (W.Kowalski); "List do uwięzionego syna" (M.Zawadzka); "Wstawajcie zapomniani" (P.Fronczewski); "Nigdy z królami nie będziem w aliansach" (J.Zelnik); fragm. modlitwy ks. J.Popiełuszki; informacje dot. prześladowań artystów: list aktora do redakcji "Tu i Teraz", w którym zarzuca ZASP, że nie broni prześladowanych artystów; list otwarty prezydium ZASP do ministra kultury, PAP i redakcji "Tu i Teraz"; informacja nt. śmierci B.Włosika; informacje nt.: zlikwidowania we Wrocławiu nielegalnej drukarni; aresztowania S.Zabłockiego; informacje o: decyzji prezydenta stolicy w sprawie odwołania G.Holoubka z funkcji dyrektora Teatru Dramatycznego. zwiń
 • RWEByłem więźniem Moczara (odc. 1), data emisji: 23-03-1965 Relacja b. działacza PPS, obserwatora działalności Mieczysława Moczara - szefa wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi.... więcejRelacja b. działacza PPS, obserwatora działalności Mieczysława Moczara - szefa wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi. Redakcja: Bronisław Piekarski; Marczak - narracja. zwiń
 • RWEByłem więźniem Moczara (odc. 4), data emisji: 26-03-1965 Relacja b. działacza PPS, obserwatora działalności Mieczysława Moczara - szefa wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi.... więcejRelacja b. działacza PPS, obserwatora działalności Mieczysława Moczara - szefa wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi. Redakcja: Bronisław Piekarski; Marczak - narracja. zwiń
 • RWEDokumenty stanu wojennego (cz.12), data emisji: 16-01-1983 "Kto zabija jedno życie..." - audycja Janusza Marchwińskiego - na temat śmierci Bogdana Włosika (13 X 1982) - ucznia Technikum -... więcej"Kto zabija jedno życie..." - audycja Janusza Marchwińskiego - na temat śmierci Bogdana Włosika (13 X 1982) - ucznia Technikum - dla pracujących w Hucie im. Lenina. W audycji m.in.: fraza z Vivaldiego; przerywniki muzyczne; fragmenty oryginalnych dźwięków z manifestacji w dniu śmierci B. Włosika i pogrzebu; fragment relacji koleżanki ofiary 13 X 1982. zwiń
 • RWEDokumenty stanu wojennego (cz.15) "SB w akcji czyli najwierniejsza podpora władzy ludowej" - audycja Janusza Marchwińskiego - poświęcona działaniom Służby... więcej"SB w akcji czyli najwierniejsza podpora władzy ludowej" - audycja Janusza Marchwińskiego - poświęcona działaniom Służby Bezpieczeństwa i Milicji w Polsce stanu wojennego. Piosenki: "Brzegiem chodnika Nowego Światu…" (fragment); "Ja wiem że trefny to jest chleb…"; zapis na taśmie magnetofonowej rozmów prowadzonych w Trójmieście przez tajniaków w cywilu między sobą i z centralą z 16.XII.1981 r.; cytat z wywiadu z gen. Czesławem Kiszczakiem - ministrem spraw wewnętrznych dla tygodnika "Polityka"; "Nikt nie wiedział kiedy wyruszamy…". zwiń