Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Bojkot

01.01.1900 00:00
  • Audycja J.Galla dedykowana aktorom, w audycji m.in.: fragm. "Wyzwolenia" St.Wyspiańskiego (J.Englert); "Ballada o Janku Wiśniewskim"; "Mickiewicz o Konstytucji 3 maja" z "Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" (H.Winiarska); 29.IX.1980 - reaktywowanie ZASPu; fragm. "Wyzwolenia" Wyspiańskiego (J.Trela); "Jak mam dziś czas odmierzyć" (Z.Ry Dodaj do playlisty
Audycja J.Galla dedykowana aktorom, w audycji m.in.: fragm. "Wyzwolenia" St.Wyspiańskiego (J.Englert); "Ballada o Janku Wiśniewskim"; "Mickiewicz o Konstytucji 3 maja" z "Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" (H.Winiarska); 29.IX.1980 - reaktywowanie ZASPu; fragm. "Wyzwolenia" Wyspiańskiego (J.Trela); "Jak mam dziś czas odmierzyć" (Z.Rysiówna); "Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza" (A.Łapicki); "Jest taki dom" (W.Kowalski); "List do uwięzionego syna" (M.Zawadzka); "Wstawajcie zapomniani" (P.Fronczewski); "Nigdy z królami nie będziem w aliansach" (J.Zelnik); fragm. modlitwy ks. J.Popiełuszki; informacje dot. prześladowań artystów: list aktora do redakcji "Tu i Teraz", w którym zarzuca ZASP, że nie broni prześladowanych artystów; list otwarty prezydium ZASP do ministra kultury, PAP i redakcji "Tu i Teraz"; informacja nt. śmierci B.Włosika; informacje nt.: zlikwidowania we Wrocławiu nielegalnej drukarni; aresztowania S.Zabłockiego; informacje o: decyzji prezydenta stolicy w sprawie odwołania G.Holoubka z funkcji dyrektora Teatru Dramatycznego.