Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Unia Europejska
 • RFIAmbasador Tombiński o swojej misji w UE, data emisji: 02-04-2007 Rozmowa z Janem Tombińskim w chwili, gdy obejmował stałe przedstawicielstwo przy UE – podsumowanie misji w Ambasadzie w Paryżu,... więcejRozmowa z Janem Tombińskim w chwili, gdy obejmował stałe przedstawicielstwo przy UE – podsumowanie misji w Ambasadzie w Paryżu, perspektywy. Wywiad: Anna Rzeczycka. zwiń
 • RWEAudycja polityczno-społeczna Rozmowa A. Mietkowskiego z udziałem S. Popowskiego, P. Ławińskiego oraz Z. Najdera (udział telefoniczny) - na temat polskiej... więcejRozmowa A. Mietkowskiego z udziałem S. Popowskiego, P. Ławińskiego oraz Z. Najdera (udział telefoniczny) - na temat polskiej polityki wschodniej oraz o sprawie choroby "wściekłych krów" paraliżującej Europę (brak wypowiedzi S. Popowskiego i P. Ławińskiego, brak początku rozmowy); rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Krzysztofem Wolickim, Piotrem Kwiecińskim, Bronisławem Wildsteinem (brak jego wypowiedzi) - na temat sytacji w Zarządzie Telewizji Polskiej, której obecnym prezesem jest Wiesław Walendzi zwiń
 • RWECo nowego na Wschodzie, data emisji: 13-04-1995 Audycja Romana Kryka na temat układów stowarzyszeniowych podpisanych przez Kraje Bałtyckie z Unią Europejską. Uwagi dotyczące... więcejAudycja Romana Kryka na temat układów stowarzyszeniowych podpisanych przez Kraje Bałtyckie z Unią Europejską. Uwagi dotyczące polityki zagranicznej Leonida Kuczmy - prezydenta Ukrainy - mającej na celu zbliżenie z państwami zachodnimi i USA. zwiń
 • RWEEuropa bez granic, data emisji: 16-05-1995 Audycja w opracowaniu Romana Żelaznego na temat przyszłej konferencji przeglądowej Unii Europejskiej - która odbędzie się w... więcejAudycja w opracowaniu Romana Żelaznego na temat przyszłej konferencji przeglądowej Unii Europejskiej - która odbędzie się w Portugalii. Hymn Zjednoczonej Europy. zwiń
 • RFIEuropa i świat jutra, data emisji: 19-11-1990 Premier Tadeusz Mazowiecki – francuskojęzyczne przemówienie na paryskiej konferencji OBWE.
 • RFIEuropa i wino różowe, data emisji: 10-06-2009 Walka o europejskie ustawodawstwo w sprawie produkcji wina różowego. Autor: Piotr Rosochowicz.
 • RFIEuroparlamentarzyści polscy o Dniu Europy, data emisji: 09-05-2009 Dzień Europy w oczach polskich parlamentarzystów i prognozy na temat przyszyłych wyborów – mówią: Jerzy Buzek, Adam Bielan, Janusz... więcejDzień Europy w oczach polskich parlamentarzystów i prognozy na temat przyszyłych wyborów – mówią: Jerzy Buzek, Adam Bielan, Janusz Wojciechowski, Jan Olbrycht, Bogusław Sonik. Autor: Piotr Rosochowicz. zwiń
 • RFIEuroparlamentarzyści polscy o Kubie i Białorusi, data emisji: 12-05-2009 Rozmowa z europosłami A. Bielanem i B. Sonikiem o sytuacji na Kubie i na Białorusi. Autor: Piotr Rosochowicz.
 • RFIEuropejski rynek pracy i kryzys, data emisji: 12-02-2009 Na marginesie posiedzenia Międzynarodowej Organizacji Pracy dyrektor tej organizacji przy UE – Rudi Delarue mówi o kryzysie i jego... więcejNa marginesie posiedzenia Międzynarodowej Organizacji Pracy dyrektor tej organizacji przy UE – Rudi Delarue mówi o kryzysie i jego wpływie na europejskie rynki pracy. Autor: Piotr Rosochowicz. zwiń
 • RFIEuropejskie targi innowacji, data emisji: 12-06-2009 Europejskie targi innowacji w Paryżu. Barbara Haller opowiada o działalności Eurobusiness-Haller, firmy promującej polskie... więcejEuropejskie targi innowacji w Paryżu. Barbara Haller opowiada o działalności Eurobusiness-Haller, firmy promującej polskie wynalazki i innowacje. Wypowiedź ministra Andrzeja Szeliga i Elizy Sułkiewicz na temat polskiego stoiska. Autor: Piotr Rosochowicz. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0097), data emisji: 19-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Rozmowa Józefa Ptaczka z Andrzejem Mietkowskim - działaczem Studenckiego Komitetu... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Rozmowa Józefa Ptaczka z Andrzejem Mietkowskim - działaczem Studenckiego Komitetu Solidarności - na temat I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski; korespondencja ze Stuttgartu - o zakończonej konferencji na szczycie państw Wspólnoty Europejskiej; komentarz na temat sytuacji w Chile; uwagi Krystyny Miłotworskiej - o próbach wykorzystania wizyty Papieża do podważenia idei pojednania międzi Polakami a Niemcami. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1077), data emisji: 31-12-1992 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka podsumowująca miniony rok - dokończenie. Relacja Tadeusza Mieleszki na temat przemian... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka podsumowująca miniony rok - dokończenie. Relacja Tadeusza Mieleszki na temat przemian politycznych w Rosji w 1992 roku m.in.: wprowadzenie kraju na drogę gospodarki rynkowej, demontaż imperium; komentarz Andrzeja Więckowskiego podsumowujący miniony rok w Niemczech m.in.: o kryzysie gospodarczym we wschodnich landach; wypowiedź Piotra Sawickiego dotycząca rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej o Austrię, Szwecję i Finlandię, analiza budżetu Unii; relacja Macieja Wierzyńskiego podsumowująca miniony rok w Stanach Zjednoczonych m.in.: charakterystyka kampanii prezydenckiej Billa Clintona. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1257), data emisji: 01-01-1997 Audycja Władysława Wilkiela: rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Janiną Paradowską, Bronisławem, Wildsteinem, Wiktorem Dłuskim - na... więcejAudycja Władysława Wilkiela: rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Janiną Paradowską, Bronisławem, Wildsteinem, Wiktorem Dłuskim - na temat zagrożeń demokracji w Polsce; "Socjologia i polityka" - rozmowa Włdysława Wilkiela z Ireneuszem Krzemińskim, Pawłem Śpiewakiem - na temat brutalizacji życia społecznego, w związku z demonstracjami ulicznymi organizowanymi przez Ligę Republikańską; "Maastricht" - felieton Zdzisława Najdera - na temat traktatu, dającego początek Unii Europejskiej; gawęda Jerzego Ka zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1259), data emisji: 01-01-1997 Audycja Stanisława Jałowieckiego: relacja Barbary Hrybacz na temat apelu dwóch opozycyjnych partii sejmowych do prezydenta... więcejAudycja Stanisława Jałowieckiego: relacja Barbary Hrybacz na temat apelu dwóch opozycyjnych partii sejmowych do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o podpisanie ustawy lustracyjnej (wypowiedzi posłów: Tadeusza Syryjczyka, Ryszarda Bugaja, Tedeusza Mazowieckiego na temat kontrowersji wokół ustawy); relacja Radosława Rybińskiego na temat porozumienia pomiędzy Rosją a NATO, wypowiedź Dariusza Rosati - ministra spraw zagranicznych - na temat rozszerzenia NATO; relacja Jacka Fedora na temat uroczystości nadania tytułu "Sprawiedliwy wsród narodów świata" dla 26 Polaków za ratowanie Żydów, wypowiedź premiera Włodzimierza Cimoszewicza na temat wzajemnych relacji polsko-żydowskich; korespondencja Renaty Widtmann z Wilna na temat stopniowego wprowadzania języka litwewskiego w szkołach polskich na Litwie; relacja Anny Kuźmy na temat unii Rosji i Białorusi; relacja Agnieszki Pianki z Wiednia na temat stanowiska USA wobec sytuacji w Bośni; korespondencja Ewy Jabłońskiej z Bratysławy na temat referendum na Słowacji dotyczącego wejścia tego kraju do Unii Europejskiej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1263), data emisji: 01-01-1997 Audycja R. Żelaznego: relacja R. Rybińskiego na temat stosunku działaczy AWS-u do konstytucji, wypowiedzi: J. Tomaszewskiego i T.... więcejAudycja R. Żelaznego: relacja R. Rybińskiego na temat stosunku działaczy AWS-u do konstytucji, wypowiedzi: J. Tomaszewskiego i T. Tywonka na temat konieczności odrzucenia konstytucji w referendum; komentarz autora na temat wizyty prezydenta A. Kwaśniewskiego w Niemczech Zachodnich; relacja B. Hrybacz na temat czystek w polskim MSZ; relacja W. Wilkiela na temat niezadowolenia działaczy PSL, z odwlekania przez premiera, podpisania nominacji na stanowisko ministra rolnictwa dla J. Kalinowskiego; relacja A. Kuźmy na temat planowanych zmian w Zarządzie TVP; relacja W. Białego na temat zakończenia prac związanych z konserwacją XV- wiecznych fresków w kaplicy na Zamku Królewskim w Lublinie; korespondencja G. Adamczewskiego na temat programu Międzynarodowego Seminarium w Toruniu o dostosowaniu polskiego prawa o ochronie środowiska standardom UE; uwagi S. Jałowieckiego na temat porozumienia pomiędzy Rosją a NATO; komentarz C. Karkowskiego na temat spotkania B. Clintona z grupą polityków reprezentujących Kongres USA, w sprawie poszerzenia NATO i stosunków z Rosją. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1265), data emisji: 01-01-1997 Audycja R. Żelaznego. Wiadomości czyta T. Surman; korespondencja B. Hrybacz na temat konfliktów wśród polityków wokół podpisania... więcejAudycja R. Żelaznego. Wiadomości czyta T. Surman; korespondencja B. Hrybacz na temat konfliktów wśród polityków wokół podpisania ustawy o powołaniu Polskiego Związku Działkowców, wypowiedzi: J. Taylora – adwokata oraz E. Kondrackiego - prezesa PZD; relacja R. Rybińskiego na temat starań partii AWS, by wciągnąć Kościół do kampanii propagandowej przeciwko nowej Konstytucji; komentarz autora na temat debat telewizyjnych prowadzonych z udziałem polityków partii rządzących, m.in.: M. Krzaklewskiego; relacja J.Fedora na temat dążeń Polski do możliwie szybkiego wejścia w struktury UE, wypowiedzi: M. Goliszewskiego oraz P. Nowiny-Konopki na temat korzyści, jakie może przynieść Polsce wejście w struktury zachodu; relacja A. Kuźmy na temat powstania Klubu AWS w Sejmie, wypowiedź L. Moczulskiego na temat zadań państwa polskiego; korespondencja B. Sierszuły na temat zbliżającej się pielgrzymki Jana Pawła II do Czech, w związku z obchodami millenijnymi śmierci św. Wojciecha; uwagi R. Kaczyńskiego na temat zbliżającego się szczytu krajów członkowskich NATO w Madrycie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1273), data emisji: 01-01-1997 Audycja Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Radosława Rybińskiego ze szczytu państw NATO w Helsinkach; korespondencja Leszka... więcejAudycja Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Radosława Rybińskiego ze szczytu państw NATO w Helsinkach; korespondencja Leszka Kaczyńskiego na temat planów rozszerzenia Unii Europejskiej; korespondencja Jacka Fedora na temat zwiększonego ruchu samochodowego w czasie świąt wielkanocnych; felieton Piotra Załuskiego pt. "Tajny Informator" na temat podsłuchów w mieszkaniu gen. Tadeusza Wileckiego; korespondencja Grażyny Kronos na temat sukcesów zawodowych kobiet. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1275), data emisji: 01-01-1997 Audycja R. Żelaznego: relacja R. Rybińskiego nt. sporu pomiędzy państwem a Kościołem w Polsce, na tle tzw: "ustawy oświatowej";... więcejAudycja R. Żelaznego: relacja R. Rybińskiego nt. sporu pomiędzy państwem a Kościołem w Polsce, na tle tzw: "ustawy oświatowej"; wypowiedź bp T. Gocłowskiego nt. tej ustawy; relacja B. Hrybacz na temat prac Sejmu w związku z integracją Polski ze strukturami UE, wypowiedzi: D. Huebner i A. Grzyba; relacja K. Romańskiej nt. programu konferencji prasowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę; korespondencja K. Rogalskiego nt. procesu byłych funkcjonariuszy ZOMO, oskarżonych o pacyfikację Kopalni "Wujek"; relacja A. Kuźmy nt. wzajemnego porozumienia i współpracy Polski i Ukrainy; relacja E. Gnojewskiej nt. kosztów związanych z rozpowszechnianiem tekstu nowej konstytucji; korespondencja W. Białego nt. uroczystości związanych z otrzymaniem przez G. Herlinga-Grudzińskiego dr. "honoris causa" Uniwersytetu Lubelskiego; korespondencja B. Sierszuły z Pragi nt. problemów w czeskim rządzie; korespondencja M. Suchowiejko z Sofii na temat nowego rządu w Bułgarii; relacja S. Jałowieckiego na temat kryzysu politycznego w Albanii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1291), data emisji: 01-01-1997 Audycja Stanisława Jałowieckiego: rozmowa Władysława Wilkiela z Biskupem Tadeuszem Pieronkiem na temat poglądów Kościoła na nową... więcejAudycja Stanisława Jałowieckiego: rozmowa Władysława Wilkiela z Biskupem Tadeuszem Pieronkiem na temat poglądów Kościoła na nową konstytucję; korespondencja Anny Kuźmy na temat odwołania Romana Jagielińskiego z funkcji Ministra Rolnictwa; relacja Barbary Hrybacz przytaczająca stanowisko polityków AWS-u na temat nowej konstytucji; relacja Radosława Rybińskiego na temat stosunków Polski i Unii Europejskiej; korespondencja Renaty Widtmann z Konferencji Ministrów Obrony Państw Bałtyckich w Wilnie; korespondencja Barbary Sierszuły z Pragi na temat akcesji Czech do NATO; felieton Ryszarda Kaczyńskiego o Unii Rosji i Białorusi. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1311) Audycja Władysława Wilkiela: relacja Radosława Rybińskiego o sytuacji wewnętrznej w Rosji; rozmowa Andrzeja Mietkowskiego ze... więcejAudycja Władysława Wilkiela: relacja Radosława Rybińskiego o sytuacji wewnętrznej w Rosji; rozmowa Andrzeja Mietkowskiego ze Zdzisławem Najderem, Janem Skórzyńskim o aspiracjach Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej; relacja Romana Żelaznego z Monachium o nowym pieniądzu - Euro. zwiń