Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.1275)

01.01.1997 00:00
  • Audycja R. Żelaznego: relacja R. Rybińskiego nt. sporu pomiędzy państwem a Kościołem w Polsce, na tle tzw: "ustawy oświatowej"; wypowiedź bp T. Gocłowskiego nt. tej ustawy; relacja B. Hrybacz na temat prac Sejmu w związku z integracją Polski ze strukturami UE, wypowiedzi: D. Huebner i A. Grzyba; relacja K. Romańskiej nt. programu konferencji prasow Dodaj do playlisty
Audycja R. Żelaznego: relacja R. Rybińskiego nt. sporu pomiędzy państwem a Kościołem w Polsce, na tle tzw: "ustawy oświatowej"; wypowiedź bp T. Gocłowskiego nt. tej ustawy; relacja B. Hrybacz na temat prac Sejmu w związku z integracją Polski ze strukturami UE, wypowiedzi: D. Huebner i A. Grzyba; relacja K. Romańskiej nt. programu konferencji prasowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę; korespondencja K. Rogalskiego nt. procesu byłych funkcjonariuszy ZOMO, oskarżonych o pacyfikację Kopalni "Wujek"; relacja A. Kuźmy nt. wzajemnego porozumienia i współpracy Polski i Ukrainy; relacja E. Gnojewskiej nt. kosztów związanych z rozpowszechnianiem tekstu nowej konstytucji; korespondencja W. Białego nt. uroczystości związanych z otrzymaniem przez G. Herlinga-Grudzińskiego dr. "honoris causa" Uniwersytetu Lubelskiego; korespondencja B. Sierszuły z Pragi nt. problemów w czeskim rządzie; korespondencja M. Suchowiejko z Sofii na temat nowego rządu w Bułgarii; relacja S. Jałowieckiego na temat kryzysu politycznego w Albanii.