Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: broń nuklearna
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0129), data emisji: 01-05-1987 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka (Wiesława Wróblewskiego): komentarz Józefa Ptaczka na temat treści rocznego raportu... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka (Wiesława Wróblewskiego): komentarz Józefa Ptaczka na temat treści rocznego raportu Międzynarodowego Instytutu Badań Strategicznych z siedzibą w Londynie; przegląd prasy zachodniej na temat konsultacji i reakcji rządów zachodnioeuropejskich na propozycje redukcji arsenałów nuklearnych w Europie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0677), data emisji: 27-04-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: uwagi Aliny Grabowskiej na temat Programu Wyborczego Komitetu Obywatelskiego... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: uwagi Aliny Grabowskiej na temat Programu Wyborczego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"; komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat przemówienia Michaiła Gorbaczowa na plenum KPZR; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza na temat rozbieżności stanowisk w NATO w kwestii modernizacji broni nuklearnych średniego zasięgu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0753), data emisji: 16-07-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa telefoniczna A. Świdlickiego z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa telefoniczna A. Świdlickiego z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego dziennika "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - o paryskim spotkaniu na szczycie; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat wizyty amerykańskich kongresmenów i dziennikarzy w tajnym radzieckim ośrodku nuklearnym na Uralu; komentarz o sytuacji na Zakaukaziu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0903), data emisji: 15-02-1990 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: rozmowa Andrzeja Borzyma z Henrykiem Kurtą - dziennikarzem - na temat warunków na jakich... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego: rozmowa Andrzeja Borzyma z Henrykiem Kurtą - dziennikarzem - na temat warunków na jakich Polska stać się może członkiem stowarzyszonym europejskiej wspólnoty; korepondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o trudnościach jakie powstać mogą przy podpisywaniu amerykańsko-radzieckiego porozumienia w sprawie redukcji strategicznych sił nuklearnych; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Wojciecha Wojnowicza poświęcony sprawom niemieckim. Muzyka. zwiń
 • RWEFelieton Leopolda Ungera (cz.15) Felieton Leopolda Ungera z Brukseli na temat podpisanego w Moskwie układu o redukcji nuklearnych broni strategicznych pomiędzy... więcejFelieton Leopolda Ungera z Brukseli na temat podpisanego w Moskwie układu o redukcji nuklearnych broni strategicznych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. zwiń
 • RWEFelieton Leopolda Ungera (cz.31) Felieton Leopolda Ungera na temat stosunku Ukrainy do rozbrojenia nuklearnego, a ściślej do przekazania broni nuklearnych... więcejFelieton Leopolda Ungera na temat stosunku Ukrainy do rozbrojenia nuklearnego, a ściślej do przekazania broni nuklearnych stacjonowanych na jej terytorium - Moskwie. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1977 Referat E.Gierka wygłoszony na II Plenum KC partii o roli partii w budowie państwa socjalistycznego (07.10.1977). Dziennik:... więcejReferat E.Gierka wygłoszony na II Plenum KC partii o roli partii w budowie państwa socjalistycznego (07.10.1977). Dziennik: uroczystości w związku z 33. rocznicą powołania MO i SB; 60. rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej; korespondencja E.Fedke z Moskwy nt. uchwalenia nowej konstytucji w Związku Radzieckim; w NRD uroczystości w związku z 28. rocznicą utworzenia państwa demokratycznego. Wiadomości: trwają obrady IX plenarnego posiedzenia KC PZPR, wygłoszony referat Biura Politycznego " O wyższą efektywność gospodarowania, o lepsze zaspokajanie potrzeb ludzi pracy"; najwyższe władze Polski Ludowej E.Gierek, H.Jabłoński i P.Jaroszewicz wysłały depesze gratulacyjne w związku z uchwaleniem nowej konstytucji ZSRR; w Pradze otwarto wystawę polskiej grafiki. Dziennik wieczorny: trwa IX Plenum KC PZPR w Warszawie, pod przewodnictwem E.Gierka; polskie władze wysłały depesze gratulacyjne dla L.Breżniewa w związku z uchwaleniem przez Radę Najwyższą Związku Radzieckiego, pierwszej w świecie "konstytucji rozwiniętego państwa socjalistycznego". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Przemówienie E.Gierka w czasie III plenum KC PZPR (20.II.1976); omówienie wystąpień m.in. T.Fiszbacha; E.Kemparowej;... więcejPrzemówienie E.Gierka w czasie III plenum KC PZPR (20.II.1976); omówienie wystąpień m.in. T.Fiszbacha; E.Kemparowej; J.Szydleckiej; T.Łomnickiego; Z.Białeckiego,; E.Łuczewskiej; H.Rechowicza; J.Wojciechowskiego; R.Wojny. Wiadomości m.in.: minister spraw zagranicznych S.Olszowski zakończył 3-dniową wizytę oficjalną we Francji; kanclerz RFN H.Schmit wystąpił w Bonn na konferencji prasowej; w Berlinie odbyła się narada grupy roboczej Międzynarodowej Organizacji Inter-Electro; w Poznaniu trwają przygotowania do organizowanego pierwszy raz w Polsce Międzynarodowego Salonu Medycznego "Salmed '76", który odbędzie się w dniach 11-14.04.1976. Wiadomości m.in. wizytę w Polsce zakończył premier rządu Republiki Zielonego Przylądka; rytmicznie i ze znacznymi nadwyżkami realizuje zadania produkcyjne załoga huty aluminium w Skawinie; coraz więcej krajów uznaje Ludową Republikę Angoli; Światowa Federacja Związków Zawodowych opublikowała oświadczenie wyrażające protest przeciwko przeprowadzonym przez Chiny próbnym eksplozjom jądrowym w atmosferze. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Dziennik: E.Gierek powrócił z urlopu na Krymie, gdzie przebywał na zaproszenie ZSRR. Wiadomości sportowe: w Bytomiu rozpoczęły się... więcejDziennik: E.Gierek powrócił z urlopu na Krymie, gdzie przebywał na zaproszenie ZSRR. Wiadomości sportowe: w Bytomiu rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w judo do 78kg, zwyciężył A.Grzegorek. Wiadomości czytali: S.Weber i Z.Lutomirski. W Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków na Starym Mieście rozpoczęła się wystawa fotografii S.I.Witkiewicza. Wystąpienie premiera E.Babiucha skierowane do społeczeństwa w związku ze strajkami jakie wybuchają w kraju. Przedstawienie zamierzeń rządu mających na celu poprawę gospodarczą kraju m.in.: poprzez zatrzymanie wzrostu kosztów utrzymania, podwyżek najniższych wynagrodzeń, rent i emerytur, zamrożenie cen mięsa i jego przetworów (15.08.1980). Wiadomości: w Genewie trwa konferencja dotycząca realizacji układu o ograniczeniu produkcji broni jądrowej; Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna obchodzi 35. rocznicę wyzwolenia przez armię radziecką. Obchody 10. rocznicy podpisania układu między ZSRR a RFN; J.Carter, prezydent USA, wygłosił przemówienie na zakończenie posiedzenia obradującej w Nowym Jorku Partii Demokratycznej. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Fragment muzyki poważnej. Wystąpienie prezesa Rady Ministrów Zbigniew Messnera na II posiedzeniu IX kadencji sejmu na temat:... więcejFragment muzyki poważnej. Wystąpienie prezesa Rady Ministrów Zbigniew Messnera na II posiedzeniu IX kadencji sejmu na temat: większych funduszy na ochronę środowiska, zagrożenia nuklearnego, reformy emerytalnej, powołania nowych ministrów i wiceministrów. Prognoza pogody, (godzina 17.35) wiadomości. Audycja "Stary dobry jazz" (brak zakończenia). zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki. Głos zabierają obrońcy oskarżonych: mecenas J.[Ilas],... więcejRelacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki. Głos zabierają obrońcy oskarżonych: mecenas J.[Ilas], obrońca oskarżonego G.Piotrowskiego; adwokat E. Graczyk, obrońca oskarżonego L.Pękali; adwokat Z.[Pubaniec], obrońca W.Chmielewskiego. Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwróciło się do społeczności akademickiej z apelem o podjęcie rzeczowej dyskusji nt. ustawy o szkolnictwie wyższym; amerykański sekretarz stanu G.Schultz wygłosił w Kongresie "twarde" przemówienie; do Belgradu przybył zachodnio-niemiecki minister spraw zagranicznych H.D.Genscher; Jan Paweł II przybył do małej miejscowości ekwadorskiej. Rozmowa z L.Kropiwnickim o różnych sprawach związanych z posiadaniem, przechowywaniem, wpłacaniem i wypłacaniem wartości dewizowych w Polsce; odczytanie listu do redakcji nadesłanego przez A.Ciepiałkowskiego z Poznania, relacja G.Chmielewskiego z Krakowa o sytuacji w górach. Radio Kierowców. Przed mikrofonem M.Leśniewski: rozmowa z J.Wójtowiczem, dyrektorem Zakładu Naprawy Samochodów "Auto-naprawa" w Radomiu. zwiń
 • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi: generała Wojciecha Jaruzelskiego nt. protestów ulicznych w Polsce, przyszłości kraju; generała amerykańskiego Edwarda... więcejWypowiedzi: generała Wojciecha Jaruzelskiego nt. protestów ulicznych w Polsce, przyszłości kraju; generała amerykańskiego Edwarda Rownego nt. negocjacji USA-ZSRR dotyczących broni nuklearnej; papieża Jana Pawła II nt. potrzeby dialogu i wspólpracy w poszukiwaniu pokoju na świecie (j. włoski). zwiń
 • RWERóżne wypowiedzi Fragmenty wypowiedzi: Fidela Castro odpowiadając amerykańskiemu senatorowi George'owi Mcgovernowi, oświadczył na konferencji... więcejFragmenty wypowiedzi: Fidela Castro odpowiadając amerykańskiemu senatorowi George'owi Mcgovernowi, oświadczył na konferencji prasowej, że Kuba chce porozumienia z USA; Edwarda Gierka (w Sejmie) na temat: postępu dialogu na linii Wschód-Zachód, zapobieganiu wojny nuklearnej przez dobre stosunki ZSRR z USA oraz 30. rocznicy zakończenia II wojny światowej. zwiń
 • RWERóżne wypowiedzi Fragmenty wypowiedzi: papieża Jana Pawła II ubolewającego nad nuklearnym wyścigiem zbrojeń. Wzywa do zachowania pokoju (j.włoski);... więcejFragmenty wypowiedzi: papieża Jana Pawła II ubolewającego nad nuklearnym wyścigiem zbrojeń. Wzywa do zachowania pokoju (j.włoski); przywódcy strajku w Stoczni Gdańskiej, Lecha Wałęsy podczas ogólnokrajowej transmisji radiowej; Lecha Wałęsy na pierwszym kongresie "Solidarności" otwierającego obrady i precyzującego cele, jakie stoją przed zjazdem – "Solidarność nie da się podzielić i nie da się zniszczyć"; papieża Jana Pawła II witającego się z polskimi pielgrzymami "Solidarnośći", którzy mu nieustannie przerywają. Papież mówi na temat pierwszego zjazdu "S". zwiń
 • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi: szefa biura "Solidarności" współpracy z zagranicą, Jerzego Milewskiego na temat raportu ONZ dotyczącego naruszania... więcejWypowiedzi: szefa biura "Solidarności" współpracy z zagranicą, Jerzego Milewskiego na temat raportu ONZ dotyczącego naruszania praw człowieka w Polsce; generała Wojciecha Jaruzelskiego na temat stosunków Państwo–Kościół w Polsce; papieża Jana Pawła II modlącego się o wybawienie ludzkości od wojny nuklearnej. zwiń