Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fragmenty różnych programów

01.01.1977 00:00
  • Referat E.Gierka wygłoszony na II Plenum KC partii o roli partii w budowie państwa socjalistycznego (07.10.1977). Dziennik: uroczystości w związku z 33. rocznicą powołania MO i SB; 60. rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej; korespondencja E.Fedke z Moskwy nt. uchwalenia nowej konstytucji w Związku Radzieckim; w NRD uroczystośc Dodaj do playlisty
Referat E.Gierka wygłoszony na II Plenum KC partii o roli partii w budowie państwa socjalistycznego (07.10.1977). Dziennik: uroczystości w związku z 33. rocznicą powołania MO i SB; 60. rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej; korespondencja E.Fedke z Moskwy nt. uchwalenia nowej konstytucji w Związku Radzieckim; w NRD uroczystości w związku z 28. rocznicą utworzenia państwa demokratycznego. Wiadomości: trwają obrady IX plenarnego posiedzenia KC PZPR, wygłoszony referat Biura Politycznego " O wyższą efektywność gospodarowania, o lepsze zaspokajanie potrzeb ludzi pracy"; najwyższe władze Polski Ludowej E.Gierek, H.Jabłoński i P.Jaroszewicz wysłały depesze gratulacyjne w związku z uchwaleniem nowej konstytucji ZSRR; w Pradze otwarto wystawę polskiej grafiki. Dziennik wieczorny: trwa IX Plenum KC PZPR w Warszawie, pod przewodnictwem E.Gierka; polskie władze wysłały depesze gratulacyjne dla L.Breżniewa w związku z uchwaleniem przez Radę Najwyższą Związku Radzieckiego, pierwszej w świecie "konstytucji rozwiniętego państwa socjalistycznego".