Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Belgrad
 • RWECzarno na białym (nr 106), data emisji: 10-01-1970 Program Henryka Rozpędowskiego: "Belgradzki «Student» walczy nadal" (autor - H. Rozpędowski). "Założenie PPR" (autor - Józef... więcejProgram Henryka Rozpędowskiego: "Belgradzki «Student» walczy nadal" (autor - H. Rozpędowski). "Założenie PPR" (autor - Józef Ptaczek). "Protest-songs z NRD" (autor - Włodzimierz Sznarbachowski). 2 wiersze z cyklu "Czarny Polonez" - Kazimierza Wierzyńskiego zaczerpnięte z paryskiej "Kultury". Redakcja: H. Rozpędowski; Halina Markowska; Wacław Krajewski; Jerzy Bożekowski; Alfred Znamierowski; Andrzej Chomiński; Marek Olsienkiewicz. zwiń
 • RWECzarno na białym (nr 107), data emisji: 17-01-1970 Program Henryka Rozpędowskiego: "Wywiad z Leninem" (o studentach branych do wojska) - autor - H. Rozpędowski. "Kalendarz... więcejProgram Henryka Rozpędowskiego: "Wywiad z Leninem" (o studentach branych do wojska) - autor - H. Rozpędowski. "Kalendarz historyczny - proces Juri Piatakowa i pierwszy Sejm niepodległej Polski". "O buncie młodych" (autor - Aleksander Hertz z paryskiej "Kultury"). "«Student» belgradzki (autor - Józef Ptaczek). 3 wiersze A. Białego i anonimowego autora z paryskiej "Kultury". Redakcja: H. Rozpędowski; Renata Rozpędowska; Danuta Krajewska; Andrzej Chomiński; Jerzy Bożekowski; Alfred Znamierowski; Marek Olsienkiewicz. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0161), data emisji: 14-03-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Afganistan przed rozstrzygnięciem" - komentarz Andrzeja Świdlickiego; korespondencja z... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Afganistan przed rozstrzygnięciem" - komentarz Andrzeja Świdlickiego; korespondencja z Belgradu - o rozpoczętej podróży Michaiła Gorbaczowa - działacza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) do Jugosławii; "Kohl-Gorbaczow: wymiana wizyt" - komentarz; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony polityce wewnętrznej i zagranicznej Związku Radzieckiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1298), data emisji: 01-01-1997 Audycja pod redakcją Władysława Wilkiela: dyskusja z udziałem Andrzeja Mietkowskiego (zagajenie dyskusji), Marii Wągrowskiej,... więcejAudycja pod redakcją Władysława Wilkiela: dyskusja z udziałem Andrzeja Mietkowskiego (zagajenie dyskusji), Marii Wągrowskiej, Sławomira Popowskiego i Zdzisława Najdera - na temat wydarzeń międzynarodowych "ostatnich dni" - m.in. napięcia w Belgradzie; kryzys na Bliskim Wschodzie; muzyka; "Socjologia i polityka" - dyskusja z udziałem W. Wilkiela (zagajenie dyskusji), prof. Mirosławy Grabowskiej z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i prof. Ireneusza Krzemińskiego z Instytutu Soc zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1304) Audycja Stanisława Jałowieckiego: relacja Radosława Rybińskiego z Gdańska na temat pomocy Stoczni Gdańskiej; korespondencja Anny... więcejAudycja Stanisława Jałowieckiego: relacja Radosława Rybińskiego z Gdańska na temat pomocy Stoczni Gdańskiej; korespondencja Anny Kuźmy z obrad Sejmu na temat przyszłości Stoczni Gdańskiej; relacja Andrzeja Niewiadowskiego o kryzysie politycznym w Słowacji; korespondencja Agnieszki Pianki z wieców studenckich w Belgradzie; rozmowa Jacka Sadowskiego z Renatą Widtmann o rządach postkomunistów na Litwie. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1976 Wiadomości: zakończyła się wizyta polskiej delegacji w Berlinie; masówki aktywu partyjnego i społeczeństwa w poparciu dla władz.... więcejWiadomości: zakończyła się wizyta polskiej delegacji w Berlinie; masówki aktywu partyjnego i społeczeństwa w poparciu dla władz. Relacja Z.Rębienia z Berlina nt. zakończenia Europejskiej Konferencji Partii Komunistycznych i Robotniczych, omówienie dokumentu: "O pokój, bezpieczeństwo, współpracę i postęp społeczny". Przemówienie prezydenta Radomia T.Karwickiego, przedstawienie strat materialnych w wyniku "awanturniczych ekscesów niektórych mieszkańców", fragm. wypowiedzi robotników, m.in.: T.Kozłowskiego i T.Korpielewskiego, lekarza, krytykujące wystąpienia kolegów (29.06.1976). Rozmowa ze S.Pileckim, dyrektorem Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolnego w Biskupcu. Korespondencja J.Zakrzewskiego o sytuacji w amerykańskim kongresie; relacja Z.Lipińskiego z Francji nt. klęski suszy; rozmowa z inż. Bartoszem [Mikosem], odpowiedzialnym za politykę handlową Czechosłowacji o Międzynarodowych Targach Handlowych w Bratysławie. Rozmowa Z.Piecuły z Józefem [Sajno], dyrektorem Teatru "Studio"; rozmowa z L.Szwan z Zarządu Głównego PTTK nt. nowych obiektów turystycznych. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1975 Przemówienie sejmowe Piotra Jaroszewicza, prezesa Rady Ministrów, na temat założeń społeczno-gospodarczego rozwoju kraju na lata... więcejPrzemówienie sejmowe Piotra Jaroszewicza, prezesa Rady Ministrów, na temat założeń społeczno-gospodarczego rozwoju kraju na lata 1976-80. Brak zakończenia. (09.12.19750). Rozmowa niezidentyfikowanej osoby z Zygmuntem Szarbutem, redaktorem naczelnym pisma "Foto" nt. Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego w Belgradzie. "Koncert warszawski" - premiery Witolda Pogranicznego: muzyka instrumentalna, rozrywkowa. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1975 Przemówienie E.Gierka podczas VII Zjazdu KC PZPR (III/IV). 8.12.1975. Relacja J.Zakrzewskiego z Nowego Jorku o reakcjach prasy... więcejPrzemówienie E.Gierka podczas VII Zjazdu KC PZPR (III/IV). 8.12.1975. Relacja J.Zakrzewskiego z Nowego Jorku o reakcjach prasy polonijnej na VII Zjazd. Depesze z zagranicy, m.in. Rada Bezpieczeństwa przystąpi do rozpatrywania projektu rezolucji zgłoszonego przez Gujanę, Irak, Mauretanię, Kamerun, Tanzanię; w Brukseli zebrali się ministrowie obrony krajów wchodzących w skład tzw. Eurogrupy Paktu Północno-Atlantyckiego; prezydent G.Ford zakończył podróż azjatycką; relacja W.Wieromieja z Budapesztu. Warszawa, Program II (Godz. 13.30). Wiadomości m.in. 1811 delegatów, robotników, rolników, przedstawicieli inteligencji pracującej kobiet i mężczyzn weźmie udział w rozpoczynającym się VII Zjeździe PZPR. Godz. 15.00: wiadomości: rozpoczyna się VII Zjazd PZPR. Wiadomości sportowe m.in. mecz hokeja na lodzie pierwszych reprezentacji Związku Radzieckiego i Czechosłowacji zakończył się zwycięstwem ZSRR 5:3; Hawana - w międzynarodowym turnieju piłki ręcznej juniorów 1. miejsce zajęła NRD, przed Polską, ZSRR, Czechosłowacją i Kubą. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1970 Tekst zarządzenia porządkowego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 17 grudnia 1970 w sprawie zapewnienia spokoju... więcejTekst zarządzenia porządkowego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 17 grudnia 1970 w sprawie zapewnienia spokoju i porządku publicznego, wprowadzenia godziny milicyjnej (18:00 - 6:00), zakazie zgromadzeń ulicznych. Relacja Z.Targosza z Belgradu nt. "Dni solidarności z narodami Wietnamu i Indochin"; komentarz nt. obrad powiatowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych PZPR na Opolszczyźnie; recenzja "Snu nocy letniej" Szekspira w reż. K.Swinarskiego wystawianej przez Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej z Krakowa podczas Warszawskich Spotkań Teatralnych. "O zdrowiu, dla zdrowia" - pogadanka J.Osińskiego. "Relaks" - piosenka: "Hej Johnny Walker..." - w wykonaniu K.Klęczona; wypowiedź M.Sadowskiego o działalności klubu studenckiego "Relaks" przy AWF w Warszawie; wizyta w Kinie "Relaks" - rozmowa z p. Ciaporą, kierownikiem do spraw technicznych o działalności kina; rozmowa z J.Wieruszowską - megafonistką, pracującą na kolei. Rozmowa Z.Trzebiatowskiego z M. [Tomaszewskim], prezesem Towarzystwa "Polonia" o działalności organizacji. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1977 Referat E.Gierka wygłoszony na II Plenum KC partii o roli partii w budowie państwa socjalistycznego (07.10.1977). Dziennik:... więcejReferat E.Gierka wygłoszony na II Plenum KC partii o roli partii w budowie państwa socjalistycznego (07.10.1977). Dziennik: uroczystości w związku z 33. rocznicą powołania MO i SB; 60. rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej; korespondencja E.Fedke z Moskwy nt. uchwalenia nowej konstytucji w Związku Radzieckim; w NRD uroczystości w związku z 28. rocznicą utworzenia państwa demokratycznego. Wiadomości: trwają obrady IX plenarnego posiedzenia KC PZPR, wygłoszony referat Biura Politycznego " O wyższą efektywność gospodarowania, o lepsze zaspokajanie potrzeb ludzi pracy"; najwyższe władze Polski Ludowej E.Gierek, H.Jabłoński i P.Jaroszewicz wysłały depesze gratulacyjne w związku z uchwaleniem nowej konstytucji ZSRR; w Pradze otwarto wystawę polskiej grafiki. Dziennik wieczorny: trwa IX Plenum KC PZPR w Warszawie, pod przewodnictwem E.Gierka; polskie władze wysłały depesze gratulacyjne dla L.Breżniewa w związku z uchwaleniem przez Radę Najwyższą Związku Radzieckiego, pierwszej w świecie "konstytucji rozwiniętego państwa socjalistycznego". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1981 Wiadomości: obrady VI plenarnego posiedzenia KC partii. Wiadomości sportowe: polscy siatkarze zajęli IV miejsce w Pucharze Świata... więcejWiadomości: obrady VI plenarnego posiedzenia KC partii. Wiadomości sportowe: polscy siatkarze zajęli IV miejsce w Pucharze Świata w Japonii. Komentarz W.Bogdanowicza nt. zbliżających się rozmów amerykańsko-radzieckich w Genewie. Obrady VI Plenum KC PZPR wystąpienia: A.Siwaka, członka Biura Politycznego nt. problemów budownictwa mieszkaniowego; R.Kucharskiego, sekretarza organizacji partyjnej w FSO w Warszawie nt. perspektyw robotników branży samochodowej; J.Janickiego, członka KC, kierownika działu w Zakładach Mechanicznych "Ursus" nt. sytuacji kadry inżynieryjno-technicznej; Z.Gałeckiego, zastępcy dyrektora ZOZ: Praga-Południe; G.Pawłowskiej, dyrektora ZOZ w Raciborzu o realizacji uchwał IV i V Plenum KC. Komentarz niezidentyfikowanej osoby o książce historycznej J.J.Lipskiego; felieton A.Najmrodzkiego nt. problemów robotników woj.krośnieńskiego. Rozmowa U.Mikołajczyk z prof. J. [Kro], rektorem Politechniki Łódzkiej nt. szans na porozumienie narodowe. Komentarze nt. artykułów w "Trybunie Ludu", Żołnierzu Wolności" i "Życiu Warszawy". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Dziennik: trwa posiedzenie Biura Politycznego KC, na którym dokonano oceny obecnej sytuacji społeczno-politycznej kraju; w... więcejDziennik: trwa posiedzenie Biura Politycznego KC, na którym dokonano oceny obecnej sytuacji społeczno-politycznej kraju; w zakładach obradują konferencje samorządów robotniczych, poświęcone warunkom wykonania planów inwestycyjnych. Rozmowa H.Pindejskiej z M.Baranowską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Morskiej. Wiadomości sportowe: rekord Polski w rzucie młotem ustanowił I.Golda. Transmisja wystąpienia E.Gierka dla radia i telewizji o wydarzeniach ostatnich dni w kraju – strajków, które objęły całą Polskę. Uwagi dotyczące wniosków Biura Politycznego nt. poprawy sytuacji w kraju (18.08.1980)."Tygodniowy przegląd wydarzeń kulturalnych" - audycja: "Świt" - utwór R. Twardowskiego w wykonaniu chóru chłopięcego ze Szczecina; komentarz nt. działalności "Spatifu" - Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatralnych i Filmowych, w związku z 30-leciem istnienia organizacji, refleksje G.Holoubka, aktora, prezesa Stowarzyszenia nt. życia kulturalnego kraju; komentarz o XIV Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu, "Marsz plutonu" - piosenka w wykonaniu J.Wojdaka. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1983 Relacja z uroczystości pożegnania Jana Pawła II: przemówienie papieża - podziękowanie polskim władzom, przedstawicielom Kościoła w... więcejRelacja z uroczystości pożegnania Jana Pawła II: przemówienie papieża - podziękowanie polskim władzom, przedstawicielom Kościoła w Polsce oraz wszystkim organizacjom i wiernym za możliwość wizyty w kraju; komentarz T.Nowakowskiego, opis dzieci żegnających papieża, krótkie podsumowanie podróży Ojca św. do kraju. Rozmowa, w której uczestniczą: Z.Najder, T.Nowakowski i ks. S.Ludwiczak, rozmowa prowadzona jest nt. aspektu moralnego i religijnego wizyty Jana Pawła II w Polsce (23.06.1983). Wiadomości: w Belgradzie odbywa się sesja ONZ do spraw handlu i rozwoju gospodarczego. Wiadomości: Jan Paweł II odprawił Mszę św. na Błoniach Krakowskich; w Suwałkach odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego PZPR i Wojewódzkiego Komitetu ZSL; w Rzeszowie trwa plenum tamtejszego komitetu wojewódzkiego poświęcone realizacji uchwał IX plenum KC; w Bonn odbyła się demonstracja przeciwko obchodom dnia jedności Niemiec. "Echa dnia" - fragment audycji: komentarz nt. przebiegu drugiego dnia wizyty Ojca św. w ojczyźnie; w Genewie obraduje Międzynarodowa Organizacja Pracy. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki. Głos zabierają obrońcy oskarżonych: mecenas J.[Ilas],... więcejRelacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki. Głos zabierają obrońcy oskarżonych: mecenas J.[Ilas], obrońca oskarżonego G.Piotrowskiego; adwokat E. Graczyk, obrońca oskarżonego L.Pękali; adwokat Z.[Pubaniec], obrońca W.Chmielewskiego. Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwróciło się do społeczności akademickiej z apelem o podjęcie rzeczowej dyskusji nt. ustawy o szkolnictwie wyższym; amerykański sekretarz stanu G.Schultz wygłosił w Kongresie "twarde" przemówienie; do Belgradu przybył zachodnio-niemiecki minister spraw zagranicznych H.D.Genscher; Jan Paweł II przybył do małej miejscowości ekwadorskiej. Rozmowa z L.Kropiwnickim o różnych sprawach związanych z posiadaniem, przechowywaniem, wpłacaniem i wypłacaniem wartości dewizowych w Polsce; odczytanie listu do redakcji nadesłanego przez A.Ciepiałkowskiego z Poznania, relacja G.Chmielewskiego z Krakowa o sytuacji w górach. Radio Kierowców. Przed mikrofonem M.Leśniewski: rozmowa z J.Wójtowiczem, dyrektorem Zakładu Naprawy Samochodów "Auto-naprawa" w Radomiu. zwiń
 • VoAGłos Ameryki Wieczorna audycja radiowa R. Nowotarskiej. W programie audycji: pełny dziennik radiowy. W dzienniku m.in.: o konflikcie... więcejWieczorna audycja radiowa R. Nowotarskiej. W programie audycji: pełny dziennik radiowy. W dzienniku m.in.: o konflikcie zbrojeniowym «Irak-Iran» * Przywódcach polskiego ruchu robotniczego, którzy złożyli w sądzie wniosek o zalegalizowanie niezależnego ruchu związkowego * Procesie w Moskwie gdzie zostały wydane wyroki przeciwko dysydentom sowieckim * Wizycie premier M. Thatcher w Belgradzie * Konferencji UNESCO w Belgradzie na której rozważono propozycję sowiecką, dotyczącą dziennikarstwa między zwiń
 • VoAGłos Ameryki Wieczorna audycja radiowa Haliny Krzyskiej. W programie audycji: wiadomości w skrócie; pełny dziennik radiowy oraz «uwagi dnia». W... więcejWieczorna audycja radiowa Haliny Krzyskiej. W programie audycji: wiadomości w skrócie; pełny dziennik radiowy oraz «uwagi dnia». W dzienniku m.in. o walkach zbrojeniowych «Irak - Iran» * Stanowisku USA i Związku Sowieckiego wobec konfliktu granicznego pomiędzy Irakiem i Iranem * Sowieckiej partii komunistycznej, która skrytykowała koncepcję wolnych związków zawodowych * Przemówieniu Margaret Thatcher w Belgradzie * Konferencji międzynarodowej unii parlamentarnej w Berlinie Wschodnim, która potęp zwiń
 • VoAGłos Ameryki Wieczorna audycja radiowa Sylwii Danil. W programie audycji: wiadomości w skrócie; pełny dziennik radiowy oraz «uwagi dnia». W... więcejWieczorna audycja radiowa Sylwii Danil. W programie audycji: wiadomości w skrócie; pełny dziennik radiowy oraz «uwagi dnia». W dzienniku m.in.: o konflikcie Iracko-Irańskim * Ostrej krytyce dziennika sowieckiej partii komunistycznej, w sprawie koncepcji wolnych Związków Zawodowych w państwie komunistycznym * Wizycie premier Margaret Thatcher w Belgradzie * Wezwaniu Związku Sowieckiego do szybkiego zakończenia przygotowawczej fazy, do drugiej konferencji przeglądowej układów helsinskich w Madryc zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.227, data emisji: 16-07-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: informacje na temat: demonstracji pod gmachem parlamentu w Belgradzie robotników fabryki... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: informacje na temat: demonstracji pod gmachem parlamentu w Belgradzie robotników fabryki wyrobów skórzanych; wzrostu liczby chorych w związku z wydobywaniem rudy uranowej w NRD w rejonie Wismut i Gery, gdzie składowane są pokopalniane odpady; wizyty Otto von Habsburga, syna ostatniego króla Węgier Karola IV Węgierskiego, na Węgrzech; wojnie słownej pomiędzy Węgrami a Rumunią; ataku na Aleksandra Dubczeka przez organ Komitetu Centralnego KPCz "Rude Pravo"; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Nowego Jorku nt. japońskiej oferty samochodowej Daihatsu - na produkcję japońskich aut w Polsce; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o stosunkach Nikaragua-USA; korespondencja Floriana Lubickiego z Londynu o wizycie Kinnocka, przywódcy brytyjskiej partii pracy w Afryce; piosenka Michaela Jacksona. Przerywniki muzyczne. zwiń
 • RWEProgram poranny Audycja Jana Tomczaka: relacja Jacka Fedora z Jemenu dotycząca turystów polskich porwanych w tym kraju; relacja Agnieszki Pianki o... więcejAudycja Jana Tomczaka: relacja Jacka Fedora z Jemenu dotycząca turystów polskich porwanych w tym kraju; relacja Agnieszki Pianki o protestach po wyborach parlamentarnych w Belgradzie; relacja Andrzeja Niewiadowskiego na temat wystąpienia prezydenta Słowacji Koracza, oskarżającego Służby Bezpieczeństwa o manipulację; wywiad Barbary Hrybacz z Bogdanem Borusewiczem na temat wydarzeń upływającego roku. zwiń
 • RWEŚwiadkowie historii (cz.097), data emisji: 08-10-1963 Wspomnienia Władysława Gunthera - posła pełnomocnego II Rzeczypospolitej w Belgradzie - na temat wrażeń z misji dyplomatycznej w... więcejWspomnienia Władysława Gunthera - posła pełnomocnego II Rzeczypospolitej w Belgradzie - na temat wrażeń z misji dyplomatycznej w Jugosławii m.in. ze spotkania z królem Aleksandrem (1931) oraz jego pogrzebu (1935). zwiń