Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: chłopi
 • RWE150 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, data emisji: 29-11-1980 Przyczyny, przebieg oraz następstwa Powstania Listopadowego - omówienie Andrzeja Pomiana - nadane w 150. rocznicę wybuchu... więcejPrzyczyny, przebieg oraz następstwa Powstania Listopadowego - omówienie Andrzeja Pomiana - nadane w 150. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. zwiń
 • RWEAngielskie piosenki w polskim sosie, data emisji: 14-07-1963 Audycja słowno-muzyczna Edwarda Chudzyńskiego. Piosenki w wykonaniu Renaty Bogdańskiej i Turowicz-Namysłowskiej, pod batutą S.... więcejAudycja słowno-muzyczna Edwarda Chudzyńskiego. Piosenki w wykonaniu Renaty Bogdańskiej i Turowicz-Namysłowskiej, pod batutą S. Norberta. Tytuły utworów: "Ja lubię, tak lubię..." *"Czas mi się dłuży, gdy tak czekam Ciebie..." * "Pewno nie wiecie o mym sekrecie..." * "Ach ten Casanowa..." * "Mów miły o szczęściu, mów..." * "Gdy chłopiec mój ze mną jest..." * "Ballada, naiwna, dziecinna...", oraz utwory w j. angielskim. zwiń
 • RWEAntologia podziemia Relacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą... więcejRelacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą stoczni; komentarz nt. filmu A. Wajdy pt: "Człowiek z żelaza"; fragm. koncertu w Teatrze Wielkim: "Daj nam uprzątnąć dom ojczysty…" i "Jeszcze Polska nie umarła…" - w recytacji D. Olbrychskiego; fragm. wywiadu L. Wałęsy dla Radia "Solidarność" nt. strajków oraz o stanie realizacji porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia; fragm. ze spotkania delegacji "Solidarności" z Ojcem św. w styczniu 1980 r.; wyp. L. Wałęsy podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Pamięci Poznańskiego Czerwca. Relacja pisarza L. Herbsta nt. represji, jakie przeżył podczas internowania i pobytu w więzieniu w Strzelcach Opolskich; fragm. rozmów tel. pomiędzy radiowozami MO a centralą m.in.: nt. użycia ostrej broni; wyp. płk. J. Przymanowskiego - partyjnego nadzorcy dziennikarzy i aktorów – nt. bojkotu w tym środowisku; fragm. audycji Radia "Solidarność" nadanej: 12 IV 1982 r., 30 IV 1982 oraz 3 V 1982 r. zwiń
 • RWEAudycja dokumentalna, data emisji: 20-03-1983 Audycja dokumentalna J. Marchwińskiego - w drugą rocznicę pamiętnej prowokacji bydgoskiej 19 III 1981. Przedstawienie chronologii... więcejAudycja dokumentalna J. Marchwińskiego - w drugą rocznicę pamiętnej prowokacji bydgoskiej 19 III 1981. Przedstawienie chronologii wypadków: 8 II - tekst apelu Solidarności Chłopskiej o zwołanie specjalnej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, poświęconej sytuacji społeczno-prawnej rolników indywidualnych i gospodarce żywnościowej; 23 II - Zjazd Woj. Związku Kółek i Organizacji Rolniczych (WZKiOR) w Bydgoszczy; 5 III - prośba Solidarności robotniczej o zwołanie sesji nadzwyczajnej WRN; 8 III - nadzwyczajny Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych; 12 III - niedopuszczenie chłopów z WZKiOR na salę obrad Wojewódzkiego Komitetu ZSL; 16 III - ponowna próba dogadania się z WZKiOR; strajk okupacyjny; 18 III - obrady strajkujących; 19 III - sesja WRN - artykuł z tygodnika „Solidarność”; fragm. zapisu dźwiękowego prowokacji bydgoskiej 19 III 1981; wypowiedź K. Gotowskiego, oświadczenie MKZ Bydgoszcz, atak ZOMO; 20 III - zapis dźwiękowy ze spotkania zespołu ekspertów rządowych powołanych przez M. Rakowskiego pod kier. Józefa Żyty , za-cy prokuratora generalnego. zwiń
 • RWEAudycja dokumentalna, data emisji: 20-03-1983 Audycja dokumentalna Janusza Marchwińskiego - w drugą rocznicę pamiętnej prowokacji bydgoskiej 19.III.1981 r. (dokończenie). W... więcejAudycja dokumentalna Janusza Marchwińskiego - w drugą rocznicę pamiętnej prowokacji bydgoskiej 19.III.1981 r. (dokończenie). W audycji m.in: wypowiedź Lecha Wałęsy - który był obecny w Bydgoszczy, ale nie brał udziału w bezpośrednich rozmowach; kłamliwy komunikat agencji PAP; 22.III - przyjazd do Bydgoszczy komisji powołanej przez W. Jaruzelskiego; 23.III - odwołanie akcji strajkowej; 25.III - obrady Biura Politycznego KC PZPR i obrady KKP; 27.III - strajk ostrzegawczy na terenie całego kraju (zapis dźwiękowy); 30.III - wypowiedź Bogdana Lisa - o osiągniętym porozumieniu; VI - wypowiedź Jana Wojewódzkiego - prokuratora; 8.VI - tekst wypowiedzi Meczysława Rakowskiego - wicepremiera - w Bydgoszczy. zwiń
 • RWEAudycja religijna, data emisji: 20-02-1991 Obszerne fragmenty homilii ks. biskupa Ignacego Tokarczuka z diecezji przemyskiej - wygłoszonej w kościele na Drabiniance w... więcejObszerne fragmenty homilii ks. biskupa Ignacego Tokarczuka z diecezji przemyskiej - wygłoszonej w kościele na Drabiniance w Rzeszowie 17.II.1991 r. - z okazji 10. rocznicy strajków chłopskich i podpisania porozumień w Ustrzykach i Rzeszowie. Muzyka. zwiń
 • RWEAudycja świąteczna, data emisji: 25-12-1988 Rozważania świąteczne na temat pastorałki jako obrazu chłopskiego życia. "Oj maluśki, maluśki" - pastorałka.
 • RWEBiedni czy bogaci?, data emisji: 02-07-1988 Odtworzenie audycji Aleksandra Świejkowskiego z lipca 1987 r. - z okazji mającego się odbyć w Warszawie ogólnopolskiego kongresu... więcejOdtworzenie audycji Aleksandra Świejkowskiego z lipca 1987 r. - z okazji mającego się odbyć w Warszawie ogólnopolskiego kongresu niezależnych działaczy chłopskich. Wypowiedzi telefoniczne gospodarzy z województwa szczecińskiego: Piotra Baumgarta - przewodniczącego wojewódzkiej Rady Rolników Solidarność i wiceprzewodniczącego Tymczasowej Komisji Krajowej Rady Rolników Solidarność; Pawła Kołpaczyńskiego - wiceprzewodniczącego wojewódzkiej Rady Rolników Solidarność; Ryszarda Drozdowicza oraz Ryszarda Nachomeniuka - członków wojewódzkiej Rady Rolników Solidarność. Wypowiedzi dotyczą problemów wsi polskiej. zwiń
 • RWEBieszczady, data emisji: 27-10-1983 "Sprawy wsi - Bieszczady odpływają na wschód" - o problemach bieszczadzkich terenów przygranicznych.
 • RWECentralne Dożynki w Warszawie, data emisji: 08-09-1968 Przemówienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR, podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia, w Warszawie... więcejPrzemówienie Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR, podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia, w Warszawie (powitanie zebranych), charakterystyka polityki rolnej partii. Uwagi na temat pokoju i bezpieczeństwa w Europie, którego gwarantem jest jedność państw socjalistycznych. Wiadomości dziennika, m.in.: uroczystości dożynkowe na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie; jubileusz 700-lecia istnienia miasteczka Żywiec, w woj. krakowskim; normalizacja życia w Czechosłowacji; "Dzień Czołgisty" w ZSRR, uroczyste obchody. zwiń
 • RWECiernista droga Wincentego Witosa, data emisji: 29-03-1984 Audycja Aleksandra Świejkowskiego - na temat życia i działalności W. Witosa - przywódcy ruchu ludowego. Fragmenty z pamiętników W.... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego - na temat życia i działalności W. Witosa - przywódcy ruchu ludowego. Fragmenty z pamiętników W. Witosa. zwiń
 • RWECzasy zwykłe, czasy ciekawe (cz.105) "O filantropii" - felieton Włodzimierza Odojewskiego: refleksje autora dotyczące wizyt w Polsce oraz rosnącej biedy i nędzy wsi i... więcej"O filantropii" - felieton Włodzimierza Odojewskiego: refleksje autora dotyczące wizyt w Polsce oraz rosnącej biedy i nędzy wsi i miasteczek polskich, pochwała akcji charytatywnych organizowanych przez Marka Kotańskiego i Jerzego Owsiaka. zwiń
 • RWEDelegatom na IX Kongres ZSL pod rozwagę, data emisji: 18-03-1984 Audycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - poświęcona sprawom ruchu ludowego. W audycji m.in.: fragment wystąpienia... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - poświęcona sprawom ruchu ludowego. W audycji m.in.: fragment wystąpienia Stanisława Mikołajczyka - z okazji pobytu w Polsce Rodiona Malinowskiego - marszałka Związku Radzieckiego, naczelnego dowódcy wojsk Układu Warszawskiego (wystąpienie zostało nagrane w RWE w 1964 r.); fragment wypowiedzi Franciszka Wilka - działacza PSL, współpracownika S. Mikołajczyka; tekst wypowiedzi Wacława Soroki - profesora historii na uniwersytecie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych; słowa S. Mikołajczyka. zwiń
 • RWEDelegatom na IX Kongres ZSL pod rozwagę, data emisji: 19-03-1984 Audycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - poświęcona sprawom ruchu ludowego. W audycji m.in.: słowa Stanisława... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - poświęcona sprawom ruchu ludowego. W audycji m.in.: słowa Stanisława Mikołajczyka; posłanie Stefana Korbońskiego z okazji Kongresu - do polskich słuchaczy; fragmenty relacji Stanisława Wójcika - sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL (czyta lektor); fragmenty wypowiedzi prof. Hanny Chorążyny - działaczki związanej przed wojną z ludowym ruchem młodzieżowym oraz Janusza Zwolińskiego - skarbnika Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL na emigracji. zwiń
 • RWEDelegatom na IX Kongres ZSL pod rozwagę, data emisji: 20-03-1984 Audycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - poświęcona młodemu pokoleniu wsi polskiej. W audycji m.in.: słowa... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - poświęcona młodemu pokoleniu wsi polskiej. W audycji m.in.: słowa Stanisława Mikołajczyka; artykuł Piotra Rudnickiego - na temat «obecnej» sytuacji na wsi; rozmowa z prof. Hanną Chorążyną - na temat organizacji "Wici" - mającej na celu kształtowanie postaw obywatelskich i podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży na wsi; fragment opracowania Jana Kazimierskiego - jednego z przedwojennych działaczy organizacji "Siew" - najstarszej orga zwiń
 • RWEDelegatom na IX Kongres ZSL pod rozwagę, data emisji: 21-03-1984 Audycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - na temat pozycji polskiego rolnictwa na gospodarczej mapie kraju. W... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - na temat pozycji polskiego rolnictwa na gospodarczej mapie kraju. W audycji m.in.: słowa Stanisława Mikołajczyka; rozmowa z prof. Janem Marczewskim - ekonomistą; fragment listu Prymasa Polski Józefa Glempa - skierowanego do gen. Wojciecha Jaruzelskiego (14.IX.1982 r.); fragment listu gen. W. Jaruzelskiego; komentarz "Trybuny Ludu" - na temat konferencji Jerzego Urbana; słowa Stanisława Mikołajczyka. zwiń
 • RWEDelegatom na IX Kongres ZSL pod rozwagę, data emisji: 22-03-1984 Audycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - na temat sytuacji ekonomicznej Polski. W audycji m.in.: słowa Stanisława... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - na temat sytuacji ekonomicznej Polski. W audycji m.in.: słowa Stanisława Mikołajczyka; rozmowa z prof. Adamem Adamskim - ekonomistą z Paryża; "Skazany na banicję" - treść wywiadu Marii Paluch z Tygodnika Powszechnego ze Stefanem Mierzwą - przywódcą polskiego życia politycznego lat 40.; słowa Stanisława Mikołajczyka. zwiń
 • RWEDelegatom na IX Kongres ZSL pod rozwagę, data emisji: 23-03-1984 Audycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - poświęcona inicjatywom podjętym na wsi po 13.XII.1981 r. W audycji... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - poświęcona inicjatywom podjętym na wsi po 13.XII.1981 r. W audycji m.in.: słowa Stanisława Mikołajczyka; fragment homilii Jana Pawła II - skierowanej do rolników w Niepokalnanowie; fragmenty reportażu Józefa Zaborowskiego - zamieszczonego w piśmie "Kontakt" - na temat wiejskich wspólnot; fragment homilii Ojca św. - wygłoszonej w Poznaniu; słowa Stanisława Mikołajczyka. zwiń
 • RWEDelegatom na IX Kongres ZSL pod rozwagę, data emisji: 24-03-1984 Audycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - owawiająca przygotowania do rozpoczęcia Kongresu. W audycji m.in.:... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - owawiająca przygotowania do rozpoczęcia Kongresu. W audycji m.in.: rozmowa A. Świejkowskiego z Michałem Lasotą - byłym wicedyrektorem Rozgłośni Polskiej RWE, redaktorem audycji poświęconych sprawom wsi. zwiń
 • RWEDo niepodległości 1864-1918 (cz.04), data emisji: 09-10-1988 Początki polskiego politycznego ruchu ludowego - omówienie Andrzeja Pomiana (dokończenie).