Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Audycja dokumentalna

20.03.1983 00:00
  • Audycja dokumentalna J. Marchwińskiego - w drugą rocznicę pamiętnej prowokacji bydgoskiej 19 III 1981. Przedstawienie chronologii wypadków: 8 II - tekst apelu Solidarności Chłopskiej o zwołanie specjalnej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, poświęconej sytuacji społeczno-prawnej rolników indywidualnych i gospodarce żywnościowej; 23 II - Dodaj do playlisty
Audycja dokumentalna J. Marchwińskiego - w drugą rocznicę pamiętnej prowokacji bydgoskiej 19 III 1981. Przedstawienie chronologii wypadków: 8 II - tekst apelu Solidarności Chłopskiej o zwołanie specjalnej sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, poświęconej sytuacji społeczno-prawnej rolników indywidualnych i gospodarce żywnościowej; 23 II - Zjazd Woj. Związku Kółek i Organizacji Rolniczych (WZKiOR) w Bydgoszczy; 5 III - prośba Solidarności robotniczej o zwołanie sesji nadzwyczajnej WRN; 8 III - nadzwyczajny Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych; 12 III - niedopuszczenie chłopów z WZKiOR na salę obrad Wojewódzkiego Komitetu ZSL; 16 III - ponowna próba dogadania się z WZKiOR; strajk okupacyjny; 18 III - obrady strajkujących; 19 III - sesja WRN - artykuł z tygodnika „Solidarność”; fragm. zapisu dźwiękowego prowokacji bydgoskiej 19 III 1981; wypowiedź K. Gotowskiego, oświadczenie MKZ Bydgoszcz, atak ZOMO; 20 III - zapis dźwiękowy ze spotkania zespołu ekspertów rządowych powołanych przez M. Rakowskiego pod kier. Józefa Żyty , za-cy prokuratora generalnego.