Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
 • RWEEuropa bez granic, data emisji: 07-04-1991 Relacja Andrzeja Mietkowskiego z wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Brukseli - m.in.: fragmenty wypowiedzi L. Wałęsy oraz prof.... więcejRelacja Andrzeja Mietkowskiego z wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Brukseli - m.in.: fragmenty wypowiedzi L. Wałęsy oraz prof. Janusza Ziółkowskiego - sekretarza stanu w urzędzie prezydenckim; ambasadora Kułakowskiego - kierującego przedstawicielestwem Polski przy Europejskich Wspólnotach; Jacka Saryusza-Wolskiego, pełnomocnika rządu do spraw integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0028), data emisji: 05-01-1982 Audycja pod redakcją Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza). Komentarz Wiesława Wróblewskiego - na temat EWG wobec wydarzeń w... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza). Komentarz Wiesława Wróblewskiego - na temat EWG wobec wydarzeń w Polsce; uwagi Andrzeja Krzeczunowicza - o kosztach stanu wojennego; omówienie przez Tadeusza Podgórskiego - wyroków wydawanych przez reżym na robotników; komentarz Józefa Ptaczka - na temat wyborów do Rad Narodowych szczebla podstawowego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0151), data emisji: 10-01-1988 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: komentarze Leopolda Ungera, Bronisława Geremka i Jakuba Karpińskiego z Paryża nt.... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: komentarze Leopolda Ungera, Bronisława Geremka i Jakuba Karpińskiego z Paryża nt. zaprzestania zagłuszania programów RWE; opinia Zbigniewa Brzezińskiego, byłego doradcy prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa, przytoczona w jego nowej książce pt. "Plan Gry: USA versus ZSRR" na temat roli RWE; komentarz poświęcony perspektywom Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na 1988 r. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0818), data emisji: 16-10-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy związana z przebiegiem sesji Sejmu... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy związana z przebiegiem sesji Sejmu (sprawa indeksacji); rozmowa Jacka Kalabińskiego z prof. Bronisławem Geremkiem - przewodniczącym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego - o obradach sejmowych; korespondencja Bronisława Wildsteina z Paryża o spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Europy Wspólnoty Gospodarczej; "Na Zachodzie o Polsce" - komentarz Wiesława Wawrzyniaka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0828), data emisji: 01-11-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: uwagi Andrzeja Świdlickiego związane z przedstawionym w Sejmie projektem ustawy o... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: uwagi Andrzeja Świdlickiego związane z przedstawionym w Sejmie projektem ustawy o ustroju sądów powszechnych; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Wiesławem Chrzanowskim - prezesem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego - na temat programu i charakteru Zjednoczenia. Rozmowa Jerzego Bekkera z Andrzejem Łapickim - nowym prezesem Związku Artystów Scen Polskich - na temat sytuacji teatru w Polsce (pytania odczytane przez lektora); "Światowi bankierzy i Wspólnota Europejska - o pomocy dla Polski" - korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0829), data emisji: 01-11-1989 "Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: uwagi Sławomira Sussa na temat koncepcji współpracy... więcej"Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: uwagi Sławomira Sussa na temat koncepcji współpracy instytucjonalnej Wspólnoty Europejskiej z Polską i Węgrami. Korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat spotkania Bush-Gorbaczow na Morzu Śródziemnym; relacja Andrzeja Borowicza na temat sytuacji politycznej w Związku Radzieckim; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Wojciecha Wojnowicza poświęcony wynikom wyborów powszechnych w Hiszpanii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0830), data emisji: 04-11-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi na temat ujawnionych na konferencji prasowej rzecznika rządu Małgorzaty Niezabitowskiej... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi na temat ujawnionych na konferencji prasowej rzecznika rządu Małgorzaty Niezabitowskiej informacji o finansowaniu działalności PZPR z budżetu państwa; rozmowa telefoniczna J. Ptaczka z prof. Bohdanem Osadczukiem z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie Zachodnim - na temat wydarzeń w NRD; wywiad Tadeusza Zachurskiego z prof. Mikołajem Kozakiewiczem - marszałkiem Sejmu PRL (rozmowa nagrana w czasie wizyty marszałka Sejmu w Stanach Zjednoczonych); wypowiedź Henryka Kurty z Brukseli - polskiego dziennikarza, korespondenta Radia Belgijskiego - o perspektywach udzielenia Polsce pomocy przez Wspólnotę Europejską. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0832), data emisji: 07-11-1989 Audycja pod redakcją Sławomira Sussa: treść oświadczenia prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" po obradach w... więcejAudycja pod redakcją Sławomira Sussa: treść oświadczenia prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" po obradach w Gdańsku; uwagi Lechosława Gawlikowskiego o dyskusjach w łonie PZPR na temat przyszłego oblicza partii; rozmowa Andrzeja Świdlickeigo z Włodzimierzem Cimoszewiczem - członkiem prezydium Klubu poselskiego PZPR - o obradach XVI plenum KC PZPR; wypowiedź Henryka Kurta z Brukseli na temat stanowiska Wspólnoty Europejskiej wobec stosunków gospodarczych z Polską; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat stanowiska ustawodawców amerykańskich w sprawie pomocy gospodarczej dla Polski oraz konferencji prasowej Georga Busha - prezydenta USA. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0839), data emisji: 11-11-1989 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa telefoniczna Piotra Sawickiego z Januszem Reiterem - dziennikarzem "Gazety... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa telefoniczna Piotra Sawickiego z Januszem Reiterem - dziennikarzem "Gazety Wyborczej" - na temat wizyty Helmuta Kohla - kanclerza RFN w Polsce; rozmowa telefoniczna P. Załuskiego z Henrykiem Kurtą z Brukseli na temat wizyty ministra Witolda Trzeciakowskiego w Brukseli oraz o wypowiedziach przedstawicieli Wspólnoty na temat pomocy dla Polski; kometarz na temat sytuacji politycznej w Bułgarii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0843), data emisji: 16-11-1989 Audycja pod redakcją Sławomira Sussa: uwagi L. Gawlikowskiego o sytuacji w polskim górnictwie; przegląd prasy zachodniej w... więcejAudycja pod redakcją Sławomira Sussa: uwagi L. Gawlikowskiego o sytuacji w polskim górnictwie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza na temat zwołania przez Francois'a Mitterranda - prezydenta Francji - specjalnego spotkania na szczycie Wspólnoty Europejskiej, poświęconego rozwojowi sytuacji w Europie Wschodniej. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0849), data emisji: 18-11-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Czy nadal obowiązuje doktryna Breżniewa?" - komentarz Michała Sadykiewicza z... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Czy nadal obowiązuje doktryna Breżniewa?" - komentarz Michała Sadykiewicza z Londynu; rozmowa S. Jałowieckiego z Henrykiem Kurtą - współpracownikiem RWE w Brukseli - o tym co nowego we Wspólnocie Europejskiej; felieton polityczny Stefana Kisielewskiego z Wiednia. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0864), data emisji: 13-12-1989 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: treść oświadczenia Lecha Wałęsy w ósmą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego; "Rocznica 13... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: treść oświadczenia Lecha Wałęsy w ósmą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego; "Rocznica 13 grudnia" - komentarz Lechosława Gawlikowskiego; "Kiszczak o stanie wojennym" - uwagi Stanisława Jałowieckiego; fragmenty wywiadu Wiesława Wawrzyniaka z Barbel Bohley - założycielką "Nowego Forum" - o sytuacji w NRD po nadzwyczajnym zjeździe SED (tłumaczenie na j. polski). Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Żakowskim rzecznikiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego - na temat propozycji Lecha Wałęsy by wyposażyć rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego w specjalne pełnomocnictwa; "Wspólnota Europejska; pomoc dla Polski" - komentarz pióra Konrada Tatarowskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0903), data emisji: 15-02-1990 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: rozmowa Andrzeja Borzyma z Henrykiem Kurtą - dziennikarzem - na temat warunków na jakich... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego: rozmowa Andrzeja Borzyma z Henrykiem Kurtą - dziennikarzem - na temat warunków na jakich Polska stać się może członkiem stowarzyszonym europejskiej wspólnoty; korepondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o trudnościach jakie powstać mogą przy podpisywaniu amerykańsko-radzieckiego porozumienia w sprawie redukcji strategicznych sił nuklearnych; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Wojciecha Wojnowicza poświęcony sprawom niemieckim. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1001), data emisji: 29-06-1990 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarz Danuty Drzewińskiej o sprawie członkostwa Polski w Agencji ds. Ochrony Środowiska... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarz Danuty Drzewińskiej o sprawie członkostwa Polski w Agencji ds. Ochrony Środowiska przy EWG; komentarz Andrzeja Więckowskiego poświęcony sprawom niemieckim; komentarz Marka Łatyńskiego na temat sprawozdania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Wojciecha Wojnowicza na temat zbliżającego się XXVIII zjazdu KPZR. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1012), data emisji: 25-09-1990 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa Krzysztofa Kłopotowskiego z Krzysztofem Skubiszewskim - ministrem spraw... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa Krzysztofa Kłopotowskiego z Krzysztofem Skubiszewskim - ministrem spraw zagranicznych - w związku z jego wystąpieniem na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ; korespondencja Macieja Wierzyńskiego z Warszawy o decyzji wysłania do Zatoki Perskiej polskiego szpitala polowego i statku szpitala (komentarze podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych); "Polska a Wspólnota Europejska" - rozmowa Andrzeja Borzyma z Janem Kułakowskim - ambasadorem Polski przy Wspólnocie Europejskiej; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o sytuacji w Zatoce Perskiej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1045), data emisji: 19-12-1990 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o wynikach Konferencji Sojuszu... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o wynikach Konferencji Sojuszu Atlantyckiego w Brukseli (dokończenie); " Jakie są szanse Polski na wejście do Wspólnoty Europejskiej" - rozmowa Andrzeja Borzyma z Henrykiem Kurtą; przegląd prasy zachodniej poświęcony sytuacji na Bałkanach. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1062), data emisji: 05-04-1991 Audycja pod redakcją Stanisława Załuskiego: przegląd wydarzeń dnia w opracowaniu Janusza Marchwińskiego; korespondencja Macieja... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Załuskiego: przegląd wydarzeń dnia w opracowaniu Janusza Marchwińskiego; korespondencja Macieja Wierzyńskiego z Warszawy na temat debaty o traktacie handlowym Polska-Stany Zjednoczone; komentarz Andrzeja Borzyma na temat stosunków Polski z EWG (nawiązanie do wizyty Lecha Wałęsy w Brukseli); rozmowa Romana Żelaznego z Manfredem Woernerem - sekretarzem generalnym NATO (tłumaczenie na j. polski); "Jaka jest sytuacja Borysa Jelcyna?" - korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku; "Odłożenie ingresu metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego" - korespondencja Rafała Bubnickiego ze Lwowa. Przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Wojciecha Worsztynowicza na temat losów ludności kurdyjskiej w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1070), data emisji: 20-08-1991 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka poświęcona sytuacji w Związku Radzieckim po dokonanym tam zamachu stanu: rozmowa z... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka poświęcona sytuacji w Związku Radzieckim po dokonanym tam zamachu stanu: rozmowa z Andrzejem Mietkowskim w Moskwie; informacje Jarosława Szczepańskiego z Warszawy o posiedzeniu polskiego rządu w Warszawie (fragmenty wystąpienia Jacka Kozłowskiego - szefa biura prasowego rządu); "Ocena wydarzeń w ZSRR" - uwagi Piotra Sawickiego; korespondencja Jerzego Bekkera o reakcjach amerykańskich na wydarzenia w ZSRR; relacja Piotra Witta o konferencji ministrów spraw zagranicznych Wspólnoty Europejskiej w Hadze; korespondencja Agnieszki Pianki z Wiednia o sytuacji w Jugosławii. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1983 Fragment mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II w Nowej Hucie. Homilia skierowana do robotników by dbali o pokój w kraju (brak... więcejFragment mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II w Nowej Hucie. Homilia skierowana do robotników by dbali o pokój w kraju (brak zakończenia). Panorama świata (brak początku) na temat: polityki zagranicznej ZSRR, debaty w Bundestagu poświęconej obronności RFN, Światowego Forum Pokoju w Pradze, szczytu EWG w Sztutgardzie, wizyty premier Indii Indiry Gandhi w Austrii. (godzina 23.30) Audycja przygotowana przez Jadwigę [Kozłowską] i Waldemara [Wodnika] na temat Stanisława Szwedera mieszkającego przed wojną na pograniczu polsko-niemieckim. Wiadomości: do Polski przybył z tygodniową wizytą Jan Paweł II; rzecznik rządu Jerzy Urban spotkał się z dziennikarzami zagranicznymi obsługującymi wizytę Ojca Świętego w Polsce; na Kremlu wybrano na przewodniczącego Rady Najwyższej Jurija Andropowa. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 09-12-1975 VII Zjazd PZPR. Wystąpienia: Leonida Breżniewa – sekr. gen. KC KPZR (j. rosyjski); Władysława Sachora z WSK w Mielcu; Józefa Kępy... więcejVII Zjazd PZPR. Wystąpienia: Leonida Breżniewa – sekr. gen. KC KPZR (j. rosyjski); Władysława Sachora z WSK w Mielcu; Józefa Kępy – I sekretarza Komitetu Warszawskiego; Gustawa Husaka – sekr. gen. KC KPCz (j. czeski); Władysława Kruczka – czł. Biura Politycznego, przewodn. CRZZ; Ericha Honeckera – I sekr. KC NSPJ (j. niemiecki). Z polskiej fonoteki: "Żeby się ludzie kochali" (Barbara Dunin, Zbigniew Kurtycz). Rozmowy z górnikami pracującymi społecznie. Wiadomości – m.in. roboty w kopalni Piast; jabłka na drugie śniadania dla uczniów szkół woj. ostrołęckiego (inf. J.Śniegocki); sprzedaż skierowań na zimowe wczasy PTK; Zespół Kameralistów Filharmonii Narodowej w Australii; sesja Rady Najwyższej ZSRR na Kremlu; rozmowy prezydenta USA Geralda Forda z chińskim wicepremierem; konferencja EWG w Rzymie. "Reportaż na zamówienie" K. Gąsiorowskiej (m.in. list Tadeusza Gackowskiego na temat najstarszej bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Grają radiowe zespoły rozrywkowe – m.in. Macieja Śniegockiego, Rozgłośni Gdańskiej Rama 111 i Wojciecha Kasperskiego. zwiń