Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Dodatek literacki
 • RWEDodatek Literacki, data emisji: 03-08-1974 Poezja powstańcza w 30 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wykonawcy: Hanna Dorwska; Irma Zembrzuska; Jerzy Kawka; Jerzy... więcejPoezja powstańcza w 30 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wykonawcy: Hanna Dorwska; Irma Zembrzuska; Jerzy Kawka; Jerzy Kopczewski i Karol Marek. Wiersz pt. "Żądamy amunicji" - Zbigniewa Jasińskiego - w recytacji autora. Fragment nagrania z nasłuchu powstańczej radiostacji "Błyskawica". zwiń
 • RWEDodatek Literacki, data emisji: 22-10-1966 "Październikowa poezja" - audycja Eugeniusza Romiszewskiego przygotowana z okazji 10 rocznicy Polskiego Października 1956 roku.... więcej"Październikowa poezja" - audycja Eugeniusza Romiszewskiego przygotowana z okazji 10 rocznicy Polskiego Października 1956 roku. Tytuły utworów: "Wiosna - tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt sześć" - Juliana Przybosia * "Szklany mur" - Tadeusza Chrzanowskiego * "Koło" - Stanisława Skoniecznego * "Powrót" - Mieczysława Jastruna* "Epoka" - M. Jastruna" * "Wyjście z więzienia" - M. Jastruna * "Że badanego w śledztwie kopał..." - M. Jastruna * "Okrucieństwo" - Anatola Sterna * "Apostrofa" - A. Sterna * "Druga połowa wieku" - Bohdana Drozdowskiego * "Blask przywrócony" - Wandy Karczewskiej * "Po zarazie"- M. Jastruna * "Przełamani" - Jerzego Jesionowskiego * "Pan Judasz"- Pierre'a Jeana de Berangera, w przekładzie Andrzeja Nowickiego * "Poległy" - J. Przybosia * "Noc Październikowa" - Juliusza Żuławskiego. Udział biorą: Renata Rozpędowska - narracja; Jerzy Kawka - zapowiedzi i recytacje; Jerzy Kopczewski i Karol Dorwski - recytacje. zwiń
 • RWEDodatek literacki, data emisji: 26-10-1974 "Rewolucja węgierska w poezji październikowej" - wybór poezji przygotowany z okazji 18 rocznicy powstania węgierskiego 1956 roku.... więcej"Rewolucja węgierska w poezji październikowej" - wybór poezji przygotowany z okazji 18 rocznicy powstania węgierskiego 1956 roku. W programie wykorzystano utwory: "Kolejarzowi z Budapesztu" - Andrzeja Strumiłło * "Rapsodia węgierska" - Jerzego Hordyńskiego * "Na Dunaju" - Sandora Petofiego w tłum. Erazma Krzysztowskiego * "Miłość i wolność" - S. Petofiego w tłum. Władysława Sabowskiego * pamiętnik S. Petofiego * "Dwudziesty Trzeci Październik tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt sześć" - Mariana Piec zwiń
 • RWEDodatek literacki, data emisji: 05-10-1974 Audycja poświęcona Marii Konopnickiej i jej poezji - przygotowana przez Eugeniusza Romiszewskiego - z okazji 64 rocznicy śmierci... więcejAudycja poświęcona Marii Konopnickiej i jej poezji - przygotowana przez Eugeniusza Romiszewskiego - z okazji 64 rocznicy śmierci poetki. W programie wykorzystano utwory: "Z wiejskiej szkółki" * "Opłakujcie polskie łany.." (Jantka z Bugaja) * "Przed sądem" * "A czemuż wy, chłodne rosy, padacie.." * "Samotna idę wśród nocy tą drogą" * "Wieczorny dzwon" * "Wyszedł żuczek na słoneczko" * "Pucu, pucu, chlastu, chlastu" * "Bitwa pod Grunwaldem" * fragment wspomnień pt. "Koń na wzgórzu" - Eugeniusza Ma zwiń
 • RWEDodatek literacki (nr 228), data emisji: 08-08-1967 Poezja legionowa - audycja Bronisława Przyłuskiego nadana z okazji 50 rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z krakowskich... więcejPoezja legionowa - audycja Bronisława Przyłuskiego nadana z okazji 50 rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów. Tytuły utworów: * "Szósty sierpnia"- Edwarda Słońskiego * "Rozdzielił nas, mój bracie zły los..." - E. Słońskiego * "Testament" - Jerzego Żuławskiego * "Kiedyś po latach"- Józefa Mączki * "Spowiedź umierającego żołnierza" - J. Mączki * "U stóp Twych składam serce moje..." - Józefa Andrzeja Teslara * Piosenka Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego - "beliniaka" * "Miała matka trzech synów" - Adama Kowalskiego * "Wspomnienia" KJ - "beliniaka". Wiersze recytują: Hanna Dorwska; Jerzy Kopczewski; Karol Dorwski. zwiń
 • RWEDodatek literacki (nr 630), data emisji: 29-07-1972 Program poświęcony 28 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W programie wykorzystano utwory: "Trzeba" - Zdzisława Stroińskiego... więcejProgram poświęcony 28 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W programie wykorzystano utwory: "Trzeba" - Zdzisława Stroińskiego * "Zmartwychwstaniesz" - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego * "Manifest" - Mieczysława Ubysza * "Victoria" - Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego * "Noc sierpniowa" - Edwarda Chudzyńskiego * "Marsz Mokotowa" (muzyka - Jan Markowski; tekst - Mirosław Karnisz * "Żądamy amunicji" - Zbigniewa Jasińskiego * "Sierpień" - Z. Jasińskiego * "Czerwona zarazo" - utwór powstańca ps. "Ziutek" * "Krwawo czekamy" - E. Chudzyńskiego * "Sąd Boży" - M. Ubysza * "Maraton" - Kornela Ujejskiego. Audycja opracowana przez Eugeniusza Romiszewskiego. Udział biorą: Bolesław Wąsiewicz-Bartecki - narracja; Halina Markowska, Andrzej Chomiński, Bogusław Jerke - recytacje; Janusz Marchwiński, Karol Dorwski, Wacław Krajewski. zwiń
 • RWEDodatek literacki (nr 704), data emisji: 29-12-1973 Antologia poezji polskiej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, opracowana przez Eugeniusza Romiszewskiego. Tytuły utworów: *... więcejAntologia poezji polskiej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, opracowana przez Eugeniusza Romiszewskiego. Tytuły utworów: * "Wstrzymał słońce..." - Jana Nepomucena Kamińskiego * "Kopernik dzielny matematyk" - Jakuba Kazimierza Haura * "Krucy w Rzymie witali cesarza" - anonima * "Do matematyka" - Jakuba Teodora Terleckiego * "Do Tadeusza Czackiego" - Alojzego Felińskiego * "Oda na cześć Kopernika" - Ludwika Osińskiego * "O Koperniku" - Jana Śniadeckiego * "Żałość na grobie Ludwika Osińskiego" - Kajetana Koźmiana * "Kopernik i poeta" - Mieczysława Jastruna * "Kopernik" - Józefa Szujskiego * wiersz o Norwidze - Jana Lechonia * Sonet kopernikowski - Langnera * "Kopernik" - Emila Zegadłowicza * "Mikołaj Kopernik" - Zdzisława Łączkowskiego * "Muzeum we Fromborku" - Z. Łączkowskiego * "Na cześć Kopernika" - Stefana Gillera (Stefana z Opatówka). Wiersze w recytacji Andrzeja Chomińskiego; Bogusława Jerke i Karola Marka. zwiń
 • RWEDodatek literacki (nr 738), data emisji: 24-08-1974 Audycja Alfreda Znamierowskiego, poświęcona pieśniom protestu i poezji związanym z wydarzeniami sierpniowymi 1968 roku -... więcejAudycja Alfreda Znamierowskiego, poświęcona pieśniom protestu i poezji związanym z wydarzeniami sierpniowymi 1968 roku - przygotowana z okazji 6 rocznicy interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W programie wykorzystano utwory: "Witajcie! Witajcie letni goście..." * "Idźcie precz, idźcie precz" * "Okupanci" * "Sierpień tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem" * "Dwadzieścia cztery zero pięć" * "Tajga blues" * "Nie łkaj braciszku" * "Pieśń o moim kraju". Udział biorą m.in: Barbara Nawratowicz; Alfred Znamierowski; Wacław Krajewski. zwiń
 • RWEDodatek Literacki (nr 746), data emisji: 19-10-1974 Audycja Kazimierza Sowińskiego na temat spotkania Cypriana Kamila Norwida z Fryderykiem Chopinem w Paryżu i o swoistym pomniku... więcejAudycja Kazimierza Sowińskiego na temat spotkania Cypriana Kamila Norwida z Fryderykiem Chopinem w Paryżu i o swoistym pomniku wystawionym Chopinowi w literaturze polskiej. W programie wykorzystano utwory: "Czarne kwiaty" * "Promethidion" * list do Mariana Sokołowskiego * "Fortepian Chopina". Program nadany z okazji 125 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. zwiń
 • RWEDodatek literacki (nr 774), data emisji: 10-05-1975 Wybór poezji o żołnierzach PSZ na Zachodzie, związanych z żołnierzami Polski Podziemnej i Powstania Warszawskiego wspólną ideą... więcejWybór poezji o żołnierzach PSZ na Zachodzie, związanych z żołnierzami Polski Podziemnej i Powstania Warszawskiego wspólną ideą wywalczenia Polski wolnej i niepodległej, opracowany przez Eugeniusza Romiszewskiego. W programie wykorzystano utwory: "Sztandary" - Antoniego Bogusławskiego * "Do Niej" - Tadeusza Faszczewskiego * "Czerwiec 40 roku" - Aleksandra Janty * "W rocznicę Grenadierów" - Józefa Łobodowskiego * "Ziemia obiecana" - Bolesława Kobrzyńskiego * "Jesteśmy znowu wojskiem" - Czesława Dobka * "Nasze granice naszli znienacka" - Władysława Broniewskiego * "Chwała zwycięzcom" - Jana Rostworowskiego * "Warszawskoje szosse" - Leona Pasternaka * "Marsz Mokotowa" - Mirosława Karnisza * "Pozdrowienie" - Mieczysława Ubysza * wiersz o dywizjonie 303 - Jerzego Pietrkiewicza * "Niech będzie dzień" - Pawła Moskwy * "Barykada" - Tomasza Appela * "Spadochroniarzom" * "Gdy żołnierze nasi wspinali się na Cambois" - Wacława Iwaniuka * "Litania dział" - W. Iwaniuka. Recytacje - Bogusław Jerke i Andrzej Chomiński. Narracja i zapowiedzi - Halina Markowska; Marek Olsienkiewicz. zwiń
 • RWEDodatek literacki (nr 775), data emisji: 17-05-1975 Wybór poezji poświęconej zwycięskiej bitwie pod Monte Cassino 18.V.1944 roku oraz losom żołnierzy 2 Korpusu PSZ. Audycja... więcejWybór poezji poświęconej zwycięskiej bitwie pod Monte Cassino 18.V.1944 roku oraz losom żołnierzy 2 Korpusu PSZ. Audycja Eugeniusza Romiszewskiego. Tytuły utworów: "Biblia polska" Kazimierza Wierzyńskiego * wiersz Beaty Obertyńskiej * wiersz Zdzisława Brocela * wiersz Bolesława Redisza * wiersz Artura Międzyrzeckiego * wiersz Władysława Broniewskiego * wiersz Jerzego Bazarewskiego * wiersz W. Broniewskiego * wiersz Stanisława Młodożeńca * wiersz Jana Lechonia * fragment "Notatnika z pola bitwy" Józefa Żywiny * "Wiosna w Apeninach" Janusza Wedowa. Narracja i recytacje: Irma Zembrzuska, Wacław Krajewski, Bogusław Jerke, Janusz Marchwiński. zwiń
 • RWEDodatek Literacki (nr 786), data emisji: 02-08-1975 Audycja Eugeniusza Romiszewskiego opracowana z okazji 31 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wybór poezji: "Zwyciężysz" -... więcejAudycja Eugeniusza Romiszewskiego opracowana z okazji 31 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wybór poezji: "Zwyciężysz" - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego * "Manifest" - Mieczysława Ubysza * "Victoria!" - Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego * "Noc sierpniowa" - Edwarda Chudzyńskiego * "Żądamy amunicji" - Zbigniewa Jasińskiego * fragment utworu "Barykady warszawskie" - Tadeusza Kubiaka * "Starówka" * "Pieśń o walce" - Jana Brzechwy * "Sierpień" - Zbigniewa Jasińskiego * "Odpowiedź Gazowni" - Z zwiń
 • RWEDodatek Literacki nr 719, data emisji: 13-04-1974 Jan Kiliński po 180 latach - audycja Eugeniusza Romiszewskiego zawierająca utwory poetów polskich: "Stare Miasto" i "Kiliński" -... więcejJan Kiliński po 180 latach - audycja Eugeniusza Romiszewskiego zawierająca utwory poetów polskich: "Stare Miasto" i "Kiliński" - Artura Oppmana; "Warszawa i Kraków" - Jana Lenartowicza; "Sąd nad Ożarowskim" - fragment z pamiętników J. Kilińskiego; "Uspokojenie" - Juliusza Słowackiego; "Herostrates" - Jana Lechonia; "Na kolumnę Zygmunta" - Kazimierza Wierzyńskiego; "Panie pułkowniku Kiliński" - Jerzego Jurandota; "Tarcza Ojczyzny" - Tadeusza Demczyka; "Warszawa" - Tadeusza Hollendera; "Uderz! " - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i "Warszawa" - Józefa Łobodowskiego. zwiń