Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Dodatek literacki (nr 704)

29.12.1973 00:00
  • Antologia poezji polskiej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, opracowana przez Eugeniusza Romiszewskiego. Tytuły utworów: * "Wstrzymał słońce..." - Jana Nepomucena Kamińskiego * "Kopernik dzielny matematyk" - Jakuba Kazimierza Haura * "Krucy w Rzymie witali cesarza" - anonima * "Do matematyka" - Jakuba Teodora Terleckiego * "Do Tadeusza Czackiego" Dodaj do playlisty
Antologia poezji polskiej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, opracowana przez Eugeniusza Romiszewskiego. Tytuły utworów: * "Wstrzymał słońce..." - Jana Nepomucena Kamińskiego * "Kopernik dzielny matematyk" - Jakuba Kazimierza Haura * "Krucy w Rzymie witali cesarza" - anonima * "Do matematyka" - Jakuba Teodora Terleckiego * "Do Tadeusza Czackiego" - Alojzego Felińskiego * "Oda na cześć Kopernika" - Ludwika Osińskiego * "O Koperniku" - Jana Śniadeckiego * "Żałość na grobie Ludwika Osińskiego" - Kajetana Koźmiana * "Kopernik i poeta" - Mieczysława Jastruna * "Kopernik" - Józefa Szujskiego * wiersz o Norwidze - Jana Lechonia * Sonet kopernikowski - Langnera * "Kopernik" - Emila Zegadłowicza * "Mikołaj Kopernik" - Zdzisława Łączkowskiego * "Muzeum we Fromborku" - Z. Łączkowskiego * "Na cześć Kopernika" - Stefana Gillera (Stefana z Opatówka). Wiersze w recytacji Andrzeja Chomińskiego; Bogusława Jerke i Karola Marka.