Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Podręcznik historii

01.01.1986 00:00
  • "Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. XXI podręcznika pt: "Świat po śmierci Stalina". Podrozdziały: "Zmiany w ZSRR", "Powstanie robotnicze w NRD - 17 VI 1953 roku", " Jugosławia", "Powstanie węgierskie 1956", "Kryzys Kubański", "Korea Pólnocna i Południowa, po 1953 roku", "Wojna Wietnamska", "Praska wiosna". Dodaj do playlisty
"Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. XXI podręcznika pt: "Świat po śmierci Stalina". Podrozdziały: "Zmiany w ZSRR", "Powstanie robotnicze w NRD - 17 VI 1953 roku", " Jugosławia", "Powstanie węgierskie 1956", "Kryzys Kubański", "Korea Pólnocna i Południowa, po 1953 roku", "Wojna Wietnamska", "Praska wiosna".