Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Bruksela
 • RWE50 minut z życia dziennikarza, data emisji: 26-12-1986 Audycja Piotra Załuskiego. Spotkanie z korespondentami i współpracownikami Rozgłośni Polskiej RWE: Janem Bogatką (Bonn); Jackiem... więcejAudycja Piotra Załuskiego. Spotkanie z korespondentami i współpracownikami Rozgłośni Polskiej RWE: Janem Bogatką (Bonn); Jackiem Kalabińskim (Nowy Jork); Tadeuszem Kryską-Karskim (Londyn); Henrykiem Kurtą (Bruksela); Markiem Lehnertem (Rzym); Maciejm Morawskim (Paryż); Leopoldem Ungerem (Bruksela); Bolesławem Wierzbiańskim (Nowy Jork). zwiń
 • RWE50 minut z życia dziennikarza, data emisji: 26-12-1986 Audycja Piotra Załuskiego. Spotkanie z korespondentami i współpracownikami Rozgłośni Polskiej RWE (dokończenie).
 • RWEAudycja Jacka Kaczmarskiego, data emisji: 26-12-1982 Audycja Jacka Kaczmarskiego z Paryża. Rozmowa J. Kaczmarskiego z Sewerynem Blumsztajnem - działaczem komitetu NSZZ "Solidarność w... więcejAudycja Jacka Kaczmarskiego z Paryża. Rozmowa J. Kaczmarskiego z Sewerynem Blumsztajnem - działaczem komitetu NSZZ "Solidarność w Brukseli, Tomaszem Łabędziem - studentem szkoły filmowej, Nataszą Czarmińską - piosenkarką i reżyserem filmowym i Jarkiem Sypniewskim - operatorem filmowym - na temat świąt Bożego Narodzenia. W audycji m.in. próby wokalne Andrzeja Seweryna i Seweryna Blumsztajna. zwiń
 • RWEEuropa bez granic, data emisji: 07-04-1991 Relacja Andrzeja Mietkowskiego z wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Brukseli - m.in.: fragmenty wypowiedzi L. Wałęsy oraz prof.... więcejRelacja Andrzeja Mietkowskiego z wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Brukseli - m.in.: fragmenty wypowiedzi L. Wałęsy oraz prof. Janusza Ziółkowskiego - sekretarza stanu w urzędzie prezydenckim; ambasadora Kułakowskiego - kierującego przedstawicielestwem Polski przy Europejskich Wspólnotach; Jacka Saryusza-Wolskiego, pełnomocnika rządu do spraw integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0149), data emisji: 03-02-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o pomocy finansowej USA dla... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o pomocy finansowej USA dla partyzanckich ugrupowań antyrządowych contras w Nikaragui; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o amerykańskim planie zażegnania konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - poświęcony problemom Przymierza Atlantyckiego w związku ze zbliżającym się szczytem NATO w Brukseli i zapoczątkowanym w tych dniach dialogiem między Grecją i Turcją. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0282), data emisji: 29-08-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z uczestnikami konferencji prasowej w Brukseli:... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z uczestnikami konferencji prasowej w Brukseli: Janem Kułakowskim - sekretarzem generalnym Światowej Konfederacji Pracy i Johnem Vandervekenem - sekretarzem generalnym Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (j. francuski) - na temat konferencji prasowej w Brukseli i sytuacji w Polsce; rozmowa telefoniczna Jana Nowackiego z paryskiego Kontaktu ze Zbigniewem Romaszewskim - o krakowskiej Konferencji w Obronie Praw Człowieka; rozmowa telefoniczna M. Morawskiego prof. Andrzejem Malanowskim - o sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0659), data emisji: 20-04-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat wizyty króla Jordanii... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat wizyty króla Jordanii Husajna w Waszyngtonie (spotkanie króla Jordanii z Georgem Bushem - prezydentem USA); rozmowa telefoniczna z Kazimierzem Dziewanowskim - publicystą - w związku z setną rocznicą urodzin Adolfa Hitlera; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony problemom polityki obronnej Sojuszu Atlantyckiego w świetle brukselskiego posiedzenia grupy planowania nuklearnego NATO. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0694), data emisji: 16-05-1989 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Jerzym Milewskim - kierownikiem biura zagranicznego... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Jerzym Milewskim - kierownikiem biura zagranicznego "Solidarności" w Brukseli - na temat m.in. znaczenia zagranicznych wizyt Lecha Wałęsy oraz roli biura zagranicznego "Solidarności" po legalizacji związku; rozmowa Tadeusza Zachurskiego z prof. Klemensem Szaniawskim - przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, pełniącym funkcję przewodniczącego komisji do spraw stowarzyszeń i organizacji społecznych przy Komitecie Obywatelskim - na temat znaczenia wyborów dla dalszych losów Polski; "Partia pozbywa się tożsamości politycznej" - uwagi Aliny Grabowskiej na marginesie partyjnej kampanii wyborczej; komentarz Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) na temat drugiego dnia pobytu Michaiła Gorbaczowa w Pekinie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0705), data emisji: 29-05-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego na temat brukselskiego szczytu NATO; komentarz... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego na temat brukselskiego szczytu NATO; komentarz Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) na temat wydarzeń w Chinach; uwagi Waldemara Kuczyńskiego na temat sesji Rady Delegatów Ludowych w ZSRR; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony moskiewskiej sesji Zjazdu Deputowanych Ludowych w ZSRR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0730), data emisji: 18-05-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Lechem Wałęsą i Bogdanem Lisem po zakończeniu wizyty w... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Lechem Wałęsą i Bogdanem Lisem po zakończeniu wizyty w Brukseli; relacja W. Wawrzyniaka z ostatnego dnia pobytu L. Wałęsy w Brukseli; oświadczenie arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego o nowych ustawach uchwalonych przez Sejm PRL regulujących stosunki Kościół-Państwo (czyta lektor); rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego ze Sławomirem Siwkiem - doradcą Sekretariatu Episkopatu Polski - o ustawach uchwalonych przez Sejm PRL regulujących stosunki Kościół-Państwo. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0763), data emisji: 01-08-1989 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: rozmowa telefoniczna Aleksandra Świejkowskiego z Janem Besztą-Borowskim - posłem z ziemi... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego: rozmowa telefoniczna Aleksandra Świejkowskiego z Janem Besztą-Borowskim - posłem z ziemi Białostockiej - na temat reakcji wsi na podwyżki cen na produkty rolne; rozmowa Andrzeja Borowicza Henrykiem Kurtą - dziennikarzem prasy francuskiej i francusko-języcznej - na temat brukselskich narad państw zachodnich w sprawie pomocy dla Polski; rozmowa telefoniczna Piotra Mroczyka z Jerzym Jedlickim - autorem zamieszczonego w "Gazecie Wyborczej" artykułu pt. "O niep zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0765), data emisji: 01-08-1989 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: komentarz Aleksandra Świejkowskiego nawiązujący do wypowiedzi Jana Beszty-Borowskiego - o... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego: komentarz Aleksandra Świejkowskiego nawiązujący do wypowiedzi Jana Beszty-Borowskiego - o reakcji wsi na podwyżki cen na produkty rolne; rozmowa telefoniczna Andrzeja Borowicza z Henrykiem Kurtą - dziennikarzem prasy francuskiej - na temat brukselskich narad państw zachodnich w sprawie pomocy dla Polski; rozmowa Piotra Mroczyka z Jerzym Jedlickim - autorem zamieszczonego w "Gazecie Wyborczej" artykułu pt. "O niepodległość bezpieczną" - na temat tego artyku zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0830), data emisji: 04-11-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi na temat ujawnionych na konferencji prasowej rzecznika rządu Małgorzaty Niezabitowskiej... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi na temat ujawnionych na konferencji prasowej rzecznika rządu Małgorzaty Niezabitowskiej informacji o finansowaniu działalności PZPR z budżetu państwa; rozmowa telefoniczna J. Ptaczka z prof. Bohdanem Osadczukiem z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie Zachodnim - na temat wydarzeń w NRD; wywiad Tadeusza Zachurskiego z prof. Mikołajem Kozakiewiczem - marszałkiem Sejmu PRL (rozmowa nagrana w czasie wizyty marszałka Sejmu w Stanach Zjednoczonych); wypowiedź Henryka Kurty z Brukseli - polskiego dziennikarza, korespondenta Radia Belgijskiego - o perspektywach udzielenia Polsce pomocy przez Wspólnotę Europejską. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0832), data emisji: 07-11-1989 Audycja pod redakcją Sławomira Sussa: treść oświadczenia prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" po obradach w... więcejAudycja pod redakcją Sławomira Sussa: treść oświadczenia prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" po obradach w Gdańsku; uwagi Lechosława Gawlikowskiego o dyskusjach w łonie PZPR na temat przyszłego oblicza partii; rozmowa Andrzeja Świdlickeigo z Włodzimierzem Cimoszewiczem - członkiem prezydium Klubu poselskiego PZPR - o obradach XVI plenum KC PZPR; wypowiedź Henryka Kurta z Brukseli na temat stanowiska Wspólnoty Europejskiej wobec stosunków gospodarczych z Polską; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat stanowiska ustawodawców amerykańskich w sprawie pomocy gospodarczej dla Polski oraz konferencji prasowej Georga Busha - prezydenta USA. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0839), data emisji: 11-11-1989 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa telefoniczna Piotra Sawickiego z Januszem Reiterem - dziennikarzem "Gazety... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa telefoniczna Piotra Sawickiego z Januszem Reiterem - dziennikarzem "Gazety Wyborczej" - na temat wizyty Helmuta Kohla - kanclerza RFN w Polsce; rozmowa telefoniczna P. Załuskiego z Henrykiem Kurtą z Brukseli na temat wizyty ministra Witolda Trzeciakowskiego w Brukseli oraz o wypowiedziach przedstawicieli Wspólnoty na temat pomocy dla Polski; kometarz na temat sytuacji politycznej w Bułgarii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0858), data emisji: 04-12-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi Stanisława Jałowieckiego z okazji górniczego święta Barbórki; komentarz Andrzeja... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi Stanisława Jałowieckiego z okazji górniczego święta Barbórki; komentarz Andrzeja Świdlickiego o nowych akcentach w toczącej się w RFN debacie na temat zjednoczenia Niemiec; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat amerykańsko-radzieckiego spotkania na szczycie; depesza z Brukseli o spotkaniu Georga Busha - prezydenta USA z przedstawicielami państw członkowskich sojuszu atlantyckiego; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z senatorem Cezarym Józefiakiem na temat posiedzenia Rady Ekonomicznej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0866), data emisji: 14-12-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Macieja Wierzyńskiego w związku z obchodami ósmej rocznicy wprowadzenia... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Macieja Wierzyńskiego w związku z obchodami ósmej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego; opinie telefoniczne na temat propozycji Lecha Wałęsy przyznania rządowi specjalnych pełnomocnictw: Macieja Rosalaka - rzecznika Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego; Kazimierza Olesiaka - przewodniczącego Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL "Odrodzenie", byłego ministra rolnictwa; Włodzimierza Mękarskiego - przedstawiciela "Solidarności" z Wrocławia i Edwarda Wende - senatora; korespondencja Leopolda Ungera z Brukseli o naradzie ministrów spraw zagranicznych z 24-ech najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów Zachodu; uwagi na temat sytuacji w Czechosłowacji i Bułgarii; uwagi pióra Andrzeja Świdlickiego na temat rezolucji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w sprawie granicy na Odrze i Nysie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0871), data emisji: 17-12-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: relacja Leopolda Ungera z Brukseli na temat pobytu Krzysztofa Skubiszewskiego -... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: relacja Leopolda Ungera z Brukseli na temat pobytu Krzysztofa Skubiszewskiego - ministra spraw zagranicznych w Brukseli oraz o zachodnich wymiarach polskiej polityki zagranicznej; "Groźna choroba i jej smutne ofiary - czyli syndrom naddyspozycyjności w stanie wojennym" - felieton Aliny Grabowskiej. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0896), data emisji: 01-02-1990 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja Henryka Kurty z Brukseli na temat wizyty premiera Tadeusza Mazowieckiego w... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja Henryka Kurty z Brukseli na temat wizyty premiera Tadeusza Mazowieckiego w Brukseli; komentarz prof. Jerzego Łukaszewskiego - rektora Kolegium Europejskiego w Brukseli - instytucji przygotowującej kadry dla organizacji europejskich - w związku z wizytą T. Mazowieckiego w Brukseli; sprawozdanie Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy z obrad Sejmu; wypowiedź mecenasa Jacka Taylora na temat pewnych prawnych aspektów niszczenia przez urzędy spraw wewnętrznych akt służbowych; uwagi Danuty Drzewińskiej wynikające ze zmiany krajobrazu politycznego w Polsce po rozwiązaniu PZPR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0919), data emisji: 10-03-1990 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego z Nowego Jorku o głosach prasy amerykańskiej na... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego z Nowego Jorku o głosach prasy amerykańskiej na temat pozycji Stanów Zjednoczonych w nowym układzie politycznym na świecie; "Co słychać w Brukseli" - korespondencja Henryka Kurty; relacja Marka Lehnerta na temat zakończonego w Bolonii zjazdu włoskich komunistów. zwiń