Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Archiwum PRL (audycja Grzegorza Sołtysiaka | RWE 1993-95)
 • Akta, źr. IPN. Audycja o mało znanych relacjach i dokumentach pochodzących z archiwów społecznych.
Nagrania na temat: Archiwum PRL (audycja Grzegorza Sołtysiaka | RWE 1993-95)
 • RWEArchiwum PRL (cz.01), data emisji: 27-02-1993 Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA". Uwagi na temat archiwów posowieckich i... więcejAudycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA". Uwagi na temat archiwów posowieckich i znajdujących się tam dokumentów. Audycja Grzegorza Sołtysiaka. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.02) Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA". Poufna instrukcja Ministerstwa Bezpieczeństwa... więcejAudycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA". Poufna instrukcja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 2.II.1945 r.; informacje na temat: obozu sowieckiego dla żołnierzy AK w Rembertowie; wywózek do łagrów sowieckich oraz akcji partyzantów hamujących wywózki: wspomnienia Alfreda Grabowskiego, jednego z więźniów obozu w Rembertowie oraz Mariana Lipińskiego, aresztowanego w kwietniu 1945 r. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.03), data emisji: 13-03-1993 Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA": informacje na temat losów wojennych i... więcejAudycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA": informacje na temat losów wojennych i powojennych Andrzeja Rudolfa Czajkowskiego, podejrzanego o współpracę z obcym wywiadem, aresztowanego i skazanego na karę śmierci w 1953 r; wspomnienia Barbary Brzezińskiej - ciotecznej siostry A. Czajkowskiego. Audycja Grzegorza Sołtysiaka. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.04) Audycja Grzegorza Sołtysiaka przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" omawiająca obchody święta... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" omawiająca obchody święta 3-ciego maja w komunistycznej Polsce m. in: odczytanie zarządzeń z 1946 roku mówiących o zakazie zgromadzeń, opis uroczystości w kilku polskich miastach w 1946: Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Bytomiu oraz reakcja ze strony ówczesnych władz. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.05), data emisji: 24-04-1993 Audycja Grzegorza Sołtysiaka: omówienie atmosfery panującej w mieście Lublinie podczas wyborów do Sejmu PRL w styczniu 1947 roku... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka: omówienie atmosfery panującej w mieście Lublinie podczas wyborów do Sejmu PRL w styczniu 1947 roku min: odczytanie sprawozdania milicyjnego o manifestacjach i zamieszkach na ulicach miasta, strajkach studentów; odczytanie wspomnień aresztowanych studentów o brutalności funkcjonariuszy milicji oraz o sfałszowanych wyborach. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.06) Audycja Grzegorza Sołtysiaka opisująca życie i twórczość więzienną poety Włodzimierza Broniewskiego m.in.: epizody dotyczące... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka opisująca życie i twórczość więzienną poety Włodzimierza Broniewskiego m.in.: epizody dotyczące przyczyn aresztowania poety, odczytanie wspomnień Aleksandra Wata - poety na temat aresztowania Broniewskiego, odczytanie protokołu więziennego z 1940 roku. W audycji recytacja wierszy poety: "A moja dłoń jest bezbronna…", "Rozmowy z historią". zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.07) Audycja Grzegorza Sołtysiaka powstała wspólnie z niezależnym pismem historycznym Karta: omówienie wpływu Związku Radzieckiego na... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka powstała wspólnie z niezależnym pismem historycznym Karta: omówienie wpływu Związku Radzieckiego na sytuację polityczną w Polsce w latach 1980-81 m.in.: naciski polityków radzieckich na wprowadzenie stanu wojennego; odczytanie wypowiedzi radzieckich działaczy partyjnych: Andrieja Gromyki, Jurija Andropowa, Leonida Breżniewa na temat sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.08), data emisji: 22-05-1993 "Archiwum wschodnie" - audycja Grzegorza Sołtysiaka zrealizowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego Karta:... więcej"Archiwum wschodnie" - audycja Grzegorza Sołtysiaka zrealizowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego Karta: omówienie dokumentów dotyczących polskich obozów pracy w latach 1945-56, odczytanie wspomnień Jerzego Bartczaka i Stanisława Dryńskiego - więźniów, którzy pracowali w jednym z obozów w Warszawie na temat bardzo trudnych warunków tam panujących, pracy jaką i dla kogo wykonywali. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.09) Audycja przygotowana współnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA": informacje na temat represji wobec żołnierzy... więcejAudycja przygotowana współnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA": informacje na temat represji wobec żołnierzy Armii Krajowej i organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WIN) w pierwszym okresie "władzy ludowej". Audycja Grzegorza Sołtysiaka. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.10), data emisji: 04-09-1993 Audycja Grzegorza Sołtysiaka - omawiająca atmosferę referendum z dnia 30 czerwca 1946 oraz o sprawie posła - opozycjonisty... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka - omawiająca atmosferę referendum z dnia 30 czerwca 1946 oraz o sprawie posła - opozycjonisty Stanisława Wójcika. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.11), data emisji: 11-09-1993 Audycja Piotra Mitznera na temat wydarzeń w Szczecinie w XII 1956 roku m.in.: odczytanie wspomnień z zamieszek przed szczecińskim... więcejAudycja Piotra Mitznera na temat wydarzeń w Szczecinie w XII 1956 roku m.in.: odczytanie wspomnień z zamieszek przed szczecińskim więzieniem i przed konsulatem radzieckim. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.12), data emisji: 02-10-1993 Audycja Grzegorza Sołtysiaka - omawiająca działalność podziemnej organizacji niepodległościowej Biały Orzeł powstałej w latach... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka - omawiająca działalność podziemnej organizacji niepodległościowej Biały Orzeł powstałej w latach 1949-50 w Radomiu, w skład której wchodzili uczniowie miejscowych szkół średnich; wspomnienia członków organizacji: Henryka Wiśnickiego - jej szefa, Stefana Wólczyńskiego, Mariana Sarna na temat prowadzonych akcji. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.13), data emisji: 06-11-1993 Audycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca atmosferę przedwyborczą do Sejmu na początku 1947 roku m.in.: fragmenty wspomnień... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca atmosferę przedwyborczą do Sejmu na początku 1947 roku m.in.: fragmenty wspomnień Kazimierza Nadobnika - działacza PSL z Poznania na temat represji stosowanych przez władze komunistyczne wobec członków Stronnictwa (czyta lektor). zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.14), data emisji: 30-11-1993 Audycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca utrudnienia i szykany władzy komunistycznej wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • RWEArchiwum PRL (cz.15), data emisji: 13-11-1993 Audycja Grzegorza Sołtysiaka poświęcona sprawie tajemniczego zabójstwa Marcelego Nowotki - sekretarza generalnego KC PPR w 1942... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka poświęcona sprawie tajemniczego zabójstwa Marcelego Nowotki - sekretarza generalnego KC PPR w 1942 roku oraz decyzji kierownictwa partii o likwidacji Bolesława Mołojca - działacza PPR oskarżonego o jego zastrzelenie. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.16), data emisji: 20-11-1993 Audycja powstała w środowisku niezależnego pisma historycznego "KARTA" - na temat procesów politycznych w latach 50.: tekst prośby... więcejAudycja powstała w środowisku niezależnego pisma historycznego "KARTA" - na temat procesów politycznych w latach 50.: tekst prośby Włodzimierza Radzyńskiego - szwagra Józefa Światły - skierowanej do I sekretarza KC PZPR oraz do przewodniczącego komitetu do spraw bezpieczeństwa; tekst listu Leonarda Borkowicza - lokalnego działacza partyjnego - do Bolesława Bieruta; fragment listu Henryka Jabłońskiego skierowanego do sekretariatu KC PZPR. Audycja Grzegorza Sołtysiaka. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.17), data emisji: 04-12-1993 Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" - na temat Polskiej Partii Socjalistycznej:... więcejAudycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" - na temat Polskiej Partii Socjalistycznej: poufna instrukcja Centralnego Komitetu Wykonawczego w sprawie oczyszczenia szeregów PPS z elementów wrogich, klasowo obcych i przypadkowych (opublikowana w październiku 1948 r.). Audycja Grzegorza Sołtysiaka. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.18), data emisji: 11-12-1993 Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" - na temat tajemniczej grupy odpowiedzialnej... więcejAudycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" - na temat tajemniczej grupy odpowiedzialnej m.in. za morderstwo Stefana Martyki - aktora i pracownika Polskiego Radia, autora audycji radiowej "Fala 49" - zamordowanego 9.IX.1951 r. zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.19), data emisji: 22-01-1994 Audycja Grzegorza Sołtysiaka: przedstawienie warunków życia w Polsce w latach 50., fragmenty listów skierowanych do towarzysza... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka: przedstawienie warunków życia w Polsce w latach 50., fragmenty listów skierowanych do towarzysza Bolesława Bieruta - premiera - z prośbą o pomoc materialną (czyta lektor). zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.20), data emisji: 05-02-1994 Audycja Grzegorza Sołtysiaka: omówienie ostatnich 10 lat istnienia rządów komunistycznych w Polsce; fragmenty raportów grupy... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka: omówienie ostatnich 10 lat istnienia rządów komunistycznych w Polsce; fragmenty raportów grupy polityków MSW o sytuacji wewnętrznej kraju, grożącej wybuchem niezadowolenia oraz o konieczności szukania kompromisu z "Solidarnością" (czyta lektor). zwiń