Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Archiwum PRL (cz.02)

01.01.1900 00:00
  • Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA". Poufna instrukcja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 2.II.1945 r.; informacje na temat: obozu sowieckiego dla żołnierzy AK w Rembertowie; wywózek do łagrów sowieckich oraz akcji partyzantów hamujących wywózki: wspomnienia Alfreda Grabowskiego, jednego z więźni Dodaj do playlisty
Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA". Poufna instrukcja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 2.II.1945 r.; informacje na temat: obozu sowieckiego dla żołnierzy AK w Rembertowie; wywózek do łagrów sowieckich oraz akcji partyzantów hamujących wywózki: wspomnienia Alfreda Grabowskiego, jednego z więźniów obozu w Rembertowie oraz Mariana Lipińskiego, aresztowanego w kwietniu 1945 r.