Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Dwadzieścia lat niepodległości (wspomnienia Kajetana Dzierżykraj-Morawskiego | RWE 1962)
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.01), data emisji: 14-04-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Narastanie świadomości... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Narastanie świadomości narodowej i rola literatury w okresie poprzedzającym narodziny II Rzeczypospolitej. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.02), data emisji: 28-04-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Kształtowanie się... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Kształtowanie się polskiej myśli politycznej i powstawanie głównych prądów ideowych (narodowego, ludowego i socjalistycznego) w okresie poprzedzającym narodziny II Rzeczypospolitej. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.03), data emisji: 05-05-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora II RP w Paryżu. Audycja na temat... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora II RP w Paryżu. Audycja na temat pierwszych tygodni niepodległości - ustąpienie Rady Regencyjnej i objęcie przez Józefa Piłsudskiego urzędu Naczelnika Państwa. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.04), data emisji: 12-05-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat wyborów... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat wyborów do Sejmu Ustawodawczego i początków konfliktu między Sejmem a Józefem Piłsudskim - Naczelnikiem Państwa. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.06), data emisji: 26-05-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat ustalenia granic wschodnich II Rzeczypospolitej. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.07), data emisji: 02-06-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat ustroju... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat ustroju politycznego Polski niepodległej. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.08), data emisji: 09-06-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat zadań... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat zadań gospodarczych Polski niepodległej. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.09), data emisji: 16-06-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat mniejszości narodowych w odrodzonej Rzeczypospolitej. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.10), data emisji: 23-06-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat polityki zagranicznej odrodzonej II Rzeczypospolitej. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.11), data emisji: 30-06-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat polityki zagranicznej w odrodzonej Polsce. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.12), data emisji: 07-07-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja przedstawiająca... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja przedstawiająca sylwetki najwybitniejszych polityków 20-lecia międzywojennego: Józefa Piłsudskiego; Romana Dmowskiego; Wincentego Witosa; Ignacego Daszyńskiego oraz Ignacego Paderewskiego. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.13), data emisji: 14-07-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat wyboru... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat wyboru 2 pierwszych prezydentów RP - Gabriela Narutowicza i Stanisława Wojciechowskiego oraz powołania pozaparlamentarnego gabinetu rządowego Władysława Sikorskiego. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.14), data emisji: 21-07-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat wydarzeń polityczno-społecznych i gospodarczych w Polsce między końcem 1923 roku a połową 1926 roku - gabinety rządowe Władysława Grabskiego i Aleksandra Skrzyńskiego, polsko-niemiecka wojna celna, reforma waluty oraz konflikt o organizację naczelnych władz wojskowych, będący przyczyną przewrotu majowego. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.15), data emisji: 28-07-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Historia przewrotu... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Historia przewrotu majowego (okres między 10 a 15 maja 1926 roku) - powstanie trzeciego rządu Wincentego Witosa z K. Morawskim jako ministrem spraw zagranicznych; reakcja Marszałka Józefa Piłsudskiego na powołanie tego gabinetu; przebieg zamachu majowego; ustąpienie rządu i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; przejęcie funkcji głowy państwa przez Macieja Rataja - marszałka Sejmu - i powierzenie misji premiera Kazimierzowi Bartlowi. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.16), data emisji: 04-08-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat politycznego tła przewrotu majowego. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.17), data emisji: 11-08-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat życia i... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat życia i działalności Wojciecha Korfantego - przywódcy Chrześcijańskiej Demokracji. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.18), data emisji: 18-08-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat kardynała Augusta Hlonda - prymasa Polski. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.19), data emisji: 25-08-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego - generalnego inspektora sił zbrojnych. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.20), data emisji: 01-09-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Audycja na temat polityki marszałka Józefa Piłsudskiego prowadzonej po zamachu majowym w 1926 roku. zwiń
 • RWEDwadzieścia lat niepodległości (cz.22), data emisji: 15-09-1962 Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Hasło "sanacji moralnej"... więcejCykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Hasło "sanacji moralnej" i walki z nadużyciami w teorii i praktyce rządów pomajowych. zwiń