Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Dwadzieścia lat niepodległości (cz.02)

28.04.1962 00:00
  • Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Kształtowanie się polskiej myśli politycznej i powstawanie głównych prądów ideowych (narodowego, ludowego i socjalistycznego) w okresie poprzedzającym narodziny II Rzeczypospolitej. Dodaj do playlisty
Cykl wspomnień Kajetana Morawskiego - dyplomaty, literata, ekonomisty, ostatniego ambasadora RP w Paryżu. Kształtowanie się polskiej myśli politycznej i powstawanie głównych prądów ideowych (narodowego, ludowego i socjalistycznego) w okresie poprzedzającym narodziny II Rzeczypospolitej.