Logo Polskiego Radia
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 22.05.2011

Kalendarium więzienne

25 września 1953 roku - W późnych godzinach nocnych został aresztowany i uwięziony Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski.

26 września 1953 roku - Kardynała Wyszyńskiego przewieziono w nocy samochodem do pierwszego miejsca uwięzienia - do Rychwałdu.

12 pażdziernika 1953 roku - Wieczorem przewieziono Prymasa Polski do nowego miejsca uwięzienia - do Stoczka koło Lidzbarka Warmińskiego.

8 grudnia 1953 roku - Uwięziony Prymas dokonuje aktu duchowego oddania się Matce Bożej i pełnego zawierzenia Jej swego losu. W akcie tym była zgoda na każdy los wyznaczony przez Boga.

2 lipca 1954 roku - Prymas Polski w poczuciu odpowiedzialności za Kościół kieruje z miejsca uwięzienia w Stoczku memoriał do rządu, rekapitulujący wszystkie wysiłki Episkopatu dla osiągnięcia porozumienia z rządem.

6 sierpnia 1954 roku - Znakiem zmniejszającej się izolacji jest częściowe udostępnienie Kardynałowi prasy.

6 października 1954 roku - Prymas Polski zostaje przewieziony samolotem do trzeciego miejsca uwięzienia w Prudniku Śląskim. Ponownie zwraca się listownie do rządu, m.in. w czasie choroby swego ojca, ale listy te pozostają bez odpowiedzi. Prymas postanawia nie kierować więcej żadnych pism do władz.

koniec 1954 roku - Władze dopuszczają do badań klinicznych w szpitalu Ministerstwa Bezpuieczeństwa Publicznego zapadającego na zdrowiu kardynała.

7 sierpnia 1955 roku - Kardynał Wyszyński odrzuca propozycję władz zamieszkania w izolacji klasztornej za cenę zrzeczenia się funkcji kościelnych.

27 października 1955 roku - Rząd wydaje zarządzenie, mocą którego prymas zostaje przeniesiony do czwartego miejsca uwięzienia w Komańczy, co oznacza złagodzenie warunków izolacji, ale władze podtrzymują decyzję z 23 września 1953 roku zakazującą kardynałowi Wyszyńskiemu pełnienia jego funkcji kościelnych.

2 listopada 1955 roku - Pierwsze odwiedziny u prymasa biskupów Klepacza i Choromańskiego, w czasie których kadrynał Wyszyński dowiaduje się o wszystkim, co nastąpiło po jego aresztowaniu.

16 maja 1956 roku - Prymas pisze w Komańczy tekst Ślubów Jasnogórskich, będących programem moralnego przygotowania narodu do Milenium Chrztu Polski.

sierpień 1956 roku - Nadal uwięziony w Komańczy prymas Polski opracowuje koncepcję Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, będącej następnym po Ślubach Jasnogórskich elementem przygotowań do Tysiąclecia Chrztu Polski.

26 sierpnia 1956 roku - Pełniący obowiązki przewodniczącego Konferencji Episkopatu biskup Klepacz składa w Częstochowie zredagowane przez Prymasa Polski Jasnogórskie Śluby Narodu.

28 października 1956 roku - Po uprzednim przyrzeczeniu przez przedstawicieli rządu przywrócenia Kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd prymas Polski wraca na prośbę władz do Warszawy i obejmuje wszystkie swoje funkcje kościelne.

(Opracowanie na podst. Kalendarium więziennego w "Kardynał Stefan Wyszyński: Zapiski więzienne", wydane przez Editions du dialogue, Paryż 1982)