Ekumenia
Section05Polskie Radio współpracuje z działającymi w naszym kraju kościołami i wyznaniami mniejszościowymi od 1982 roku. Od początku 2005 roku istnieje Redakcja Audycji Religijnych Polskiego Radia. Redakcja realizuje trzy audycje, nadawane co tydzień, przygotowywane we współpracy z siedmioma Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej: Prawosławnym, Ewangelicko – Augsburskim, Ewangelicko – Reformowanym, Ewangelicko – Metodystycznym, Chrześcijan Baptystów, Starokatolickim Mariawitów i Polskokatolickim, a także z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego.

czytaj więcej »

Section06
Ekumenia wydarzenia
  • "Jubileusz to okazja do dumy, że jesteśmy ewangelikami" Jubileusz to okazja do wspominania przeszłości i patrzenia na teraźniejszość, nabywania swego rodzaju dumy z tego, że jesteśmy ewangelikami w Polsce i że także dziś możemy wiele zaoferować polskiemu społeczeństwu – powiedział bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
  • Wspólnota z Taizé u chrześcijan w Egipcie Spotkaniem brata Aloisa z patriarchą Tawadrosem II zakończyła się pielgrzymka Wspólnoty z Taizé do Egiptu.
  • Światowa Rada Kościołów o pokojowym Noblu Wielką radość i dumę wyraziła Światowa Rada Kościołów (ŚRK) na wieść o przyznaniu tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Jądrowej (ICAN).
  • Spotkanie Światowej Rady Kościołów i Kościoła Katolickiego w Lizbonie Gremium złożone z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów oraz Kościoła katolickiego zostało utworzone w 1965 r., aby monitorować i wspierać wzajemną współpracę.
  • Bartłomiej I na Kongresie Eucharystycznym w Bolonii W diecezjalnym Kongresie Eucharystycznym w Bolonii wziął udział duchowy zwierzchnik prawosławia. Na zakończenie spotkania Patriarcha Ekumeniczny wygłosił w tamtejszym seminarium konferencję na temat: „Duch Święty w misterium liturgii”. Bartłomiej I przedstawił zagadnienia tajemnicy Kościoła i Eucharystii. Następnie odpowiedział na pytanie, jak sprawić, aby Duch Święty był obecny w życiu wiernych.
  • Nowa faza dialogu katolicko prawosławnego Katolicy i prawosławni rozpoczynają w dialogu teologicznym nowy etap. Będą rozmawiać o prymacie i synodalności w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa, w tym o uniatyzmie.
Section07
Posłuchaj
04'09 5 minut nad Biblią - 30.09.2017
03'59 5 minut nad Biblią - 23.09.2017
04'29 5 minut nad Biblią - 16.09.2017
04'30 5 minut nad Biblią - 09.09.2017
04'41 5 minut nad Biblią - 02.09.2017
04'27 5 minut nad Biblią - 12.08.2017
04'26 5 minut nad Biblią - 05.08.2017
04'59 5 minut nad Biblią - 29.07.2017
Section14
Audycje