Ekumenia
Section05Polskie Radio współpracuje z działającymi w naszym kraju kościołami i wyznaniami mniejszościowymi od 1982 roku. Od początku 2005 roku istnieje Redakcja Audycji Religijnych Polskiego Radia. Redakcja realizuje trzy audycje, nadawane co tydzień, przygotowywane we współpracy z siedmioma Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej: Prawosławnym, Ewangelicko – Augsburskim, Ewangelicko – Reformowanym, Ewangelicko – Metodystycznym, Chrześcijan Baptystów, Starokatolickim Mariawitów i Polskokatolickim, a także z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego.

czytaj więcej »

Section06
Ekumenia wydarzenia
  • Katolicko-luterańskie obrady Teologowie katoliccy i luterańscy pracują w Kamieniu Śl. nad wspólnym dokumentem obu Kościołów o chrzcie i wzrastaniu we wspólnocie chrześcijańskiej.
  • Nowy biskup starokatolicki Ks. bp Artur Wieciński przyjmie święcenia biskupie z rąk biskupów Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Kobieta przewodniczącą Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych Pastorka z Libanu Najla Kassab Abousawan z Narodowego Synodu Ewangelickiego Syrii i Libanu została nową przewodniczącą Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych.
  • Ekumeniczna pielgrzymka szlakiem św. Brata Alberta Międzynarodowa Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka szlakiem Świętego Brata Alberta i Klasztorów Bazyliańskich z Werchraty do Lwowa wyruszy 18 lipca ze wsi Prusie na Roztoczu. Do udziału w niej zaproszeni są zarówno Polacy, Ukraińcy, jak i obywatele innych państw.
  • Prymas uczy młodych ekumenizmu w Taizé - Chcę poczuć atmosferę Taizé, wejść w klimat tygodnia, który się spędza w tej wiosce, zobaczyć, jak wyglądają organizowane tam zajęcia, by potem zachęcać młodzież do udziału w tych wakacyjnych spotkaniach - mówi prymas Polski, abp Wojciech Polak.
  • Chrześcijanie różnych wyznań zgodni co do doktryny Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych zdecydowała się przyłączyć do porozumienia w sprawie doktryny o usprawiedliwieniu, jakie osiągnęli już katolicy, luteranie i metodyści.
Section07
Posłuchaj
04'27 5 minut nad Biblią - 12.08.2017
04'26 5 minut nad Biblią - 05.08.2017
04'59 5 minut nad Biblią - 29.07.2017
04'11 5 minut nad Biblią - 22.07.2017
04'42 5 minut nad Biblią - 15.07.2017
04'57 5 minut nad Biblią - 8.07.2017
04'29 5 minut nad Biblią - 1.07.2017
04'20 5 minut nad Biblią - 24.06.2017
Section14
Audycje