Ekumenia
Section05Polskie Radio współpracuje z działającymi w naszym kraju kościołami i wyznaniami mniejszościowymi od 1982 roku. Od początku 2005 roku istnieje Redakcja Audycji Religijnych Polskiego Radia. Redakcja realizuje trzy audycje, nadawane co tydzień, przygotowywane we współpracy z siedmioma Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej: Prawosławnym, Ewangelicko – Augsburskim, Ewangelicko – Reformowanym, Ewangelicko – Metodystycznym, Chrześcijan Baptystów, Starokatolickim Mariawitów i Polskokatolickim, a także z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego.

czytaj więcej »

Section06
Ekumenia wydarzenia
  • Spotkanie Światowej Rady Kościołów i Kościoła Katolickiego w Lizbonie Gremium złożone z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów oraz Kościoła katolickiego zostało utworzone w 1965 r., aby monitorować i wspierać wzajemną współpracę.
  • Bartłomiej I na Kongresie Eucharystycznym w Bolonii W diecezjalnym Kongresie Eucharystycznym w Bolonii wziął udział duchowy zwierzchnik prawosławia. Na zakończenie spotkania Patriarcha Ekumeniczny wygłosił w tamtejszym seminarium konferencję na temat: „Duch Święty w misterium liturgii”. Bartłomiej I przedstawił zagadnienia tajemnicy Kościoła i Eucharystii. Następnie odpowiedział na pytanie, jak sprawić, aby Duch Święty był obecny w życiu wiernych.
  • Nowa faza dialogu katolicko prawosławnego Katolicy i prawosławni rozpoczynają w dialogu teologicznym nowy etap. Będą rozmawiać o prymacie i synodalności w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa, w tym o uniatyzmie.
  • Wspólne oświadczenie chrześcijan w Jerozolimie Atakiem na „status quo”, od wieków regulujący prawnie relacje między wyznaniami religijnymi w Jerozolimie, zwierzchnicy tamtejszych Kościołów chrześcijańskich nazwali we wspólnym oświadczeniu niedawne posunięcia izraelskich władz.
  • Japonia: pierwsza świątynia Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego Patriarcha Tawadros II z Egiptu dokonał w niedzielę 27 sierpnia otwarcia pierwszej w Japonii świątyni Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego.
  • Zniszczenie planety jest ciężarem dla najbardziej bezbronnych Żarliwie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do poświęcenia 1 września czasu na modlitwę w intencji środowiska. Środowisko człowieka i środowisko naturalne ulegają zniszczeniu jednocześnie, a to zniszczenie planety jest ciężarem dla najbardziej bezbronnych jej mieszkańców – napisali papież Franciszek i prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej we wspólnym przesłaniu z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego.
Section07
Posłuchaj
04'27 5 minut nad Biblią - 12.08.2017
04'26 5 minut nad Biblią - 05.08.2017
04'59 5 minut nad Biblią - 29.07.2017
04'11 5 minut nad Biblią - 22.07.2017
04'42 5 minut nad Biblią - 15.07.2017
04'57 5 minut nad Biblią - 8.07.2017
04'29 5 minut nad Biblią - 1.07.2017
04'20 5 minut nad Biblią - 24.06.2017
Section14
Audycje