Ekumenia Wydarzenia
Section06
Wydarzenia
  • "Jubileusz to okazja do dumy, że jesteśmy ewangelikami" Jubileusz to okazja do wspominania przeszłości i patrzenia na teraźniejszość, nabywania swego rodzaju dumy z tego, że jesteśmy ewangelikami w Polsce i że także dziś możemy wiele zaoferować polskiemu społeczeństwu – powiedział bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
  • Wspólnota z Taizé u chrześcijan w Egipcie Spotkaniem brata Aloisa z patriarchą Tawadrosem II zakończyła się pielgrzymka Wspólnoty z Taizé do Egiptu.
  • Światowa Rada Kościołów o pokojowym Noblu Wielką radość i dumę wyraziła Światowa Rada Kościołów (ŚRK) na wieść o przyznaniu tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Jądrowej (ICAN).
  • Spotkanie Światowej Rady Kościołów i Kościoła Katolickiego w Lizbonie Gremium złożone z przedstawicieli Światowej Rady Kościołów oraz Kościoła katolickiego zostało utworzone w 1965 r., aby monitorować i wspierać wzajemną współpracę.
  • Bartłomiej I na Kongresie Eucharystycznym w Bolonii W diecezjalnym Kongresie Eucharystycznym w Bolonii wziął udział duchowy zwierzchnik prawosławia. Na zakończenie spotkania Patriarcha Ekumeniczny wygłosił w tamtejszym seminarium konferencję na temat: „Duch Święty w misterium liturgii”. Bartłomiej I przedstawił zagadnienia tajemnicy Kościoła i Eucharystii. Następnie odpowiedział na pytanie, jak sprawić, aby Duch Święty był obecny w życiu wiernych.
  • Nowa faza dialogu katolicko prawosławnego Katolicy i prawosławni rozpoczynają w dialogu teologicznym nowy etap. Będą rozmawiać o prymacie i synodalności w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa, w tym o uniatyzmie.
  • Wspólne oświadczenie chrześcijan w Jerozolimie Atakiem na „status quo”, od wieków regulujący prawnie relacje między wyznaniami religijnymi w Jerozolimie, zwierzchnicy tamtejszych Kościołów chrześcijańskich nazwali we wspólnym oświadczeniu niedawne posunięcia izraelskich władz.
  • Japonia: pierwsza świątynia Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego Patriarcha Tawadros II z Egiptu dokonał w niedzielę 27 sierpnia otwarcia pierwszej w Japonii świątyni Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego.
  • Zniszczenie planety jest ciężarem dla najbardziej bezbronnych Żarliwie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do poświęcenia 1 września czasu na modlitwę w intencji środowiska. Środowisko człowieka i środowisko naturalne ulegają zniszczeniu jednocześnie, a to zniszczenie planety jest ciężarem dla najbardziej bezbronnych jej mieszkańców – napisali papież Franciszek i prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej we wspólnym przesłaniu z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego.
  • Mityngu Przyjaźni Narodów W Rimini we Włoszech odbył się Mityngu Przyjaźni Narodów. Publikujemy wypowiedzi Przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Patriarchatu Moskiewskiego oraz watykańskiego sekretarz stanu.
Section07
Posłuchaj
Ostatnio dodane
04'09 5 minut nad Biblią - 30.09.2017 30.09.2017
03'59 5 minut nad Biblią - 23.09.2017 23.09.2017
04'29 5 minut nad Biblią - 16.09.2017 16.09.2017
04'30 5 minut nad Biblią - 09.09.2017 09.09.2017
04'41 5 minut nad Biblią - 02.09.2017 02.09.2017
04'27 5 minut nad Biblią - 12.08.2017 12.08.2017
04'26 5 minut nad Biblią - 05.08.2017 05.08.2017
04'59 5 minut nad Biblią - 29.07.2017 29.07.2017
04'11 5 minut nad Biblią - 22.07.2017 22.07.2017
04'42 5 minut nad Biblią - 15.07.2017 15.07.2017