Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Jedynka
Magdalena Matasek 09.09.2011
Przypowieść o nielitościwym dłużniku
foto: Fot. racineur, lic. CC

Z Ewangelii według św. Mateusza - Mt 18,21–35

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł:„Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać,przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać,pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całymjego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadłprzed nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną,a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił goi dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade mną,a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, do­póki nie odda długu.

Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszlii opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług,ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdyz was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

Familijna Jedynka

Lumen

Drogi i bezdroża Miłosierdzia

Drogi i bezdroża Miłosierdzia

Na początku kwietnia ukaże się książka ks. Józefa Tischnera. Refleksje o istocie Bożego Miłosierdzia pisane były w trakcie ostatnich lat jego ciężkiej choroby.

Muzyczne rozmowy

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

Czas, kiedy rozpoczynają się misteria, dramaty liturgiczne, opowieści wprowadzające w Wielki Tydzień.

Nocne czaty

W dobrych zawodach

Kto dziś idzie do zakonu?

Kto dziś idzie do zakonu?

Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu czyli od 30 listopada 2014 roku do 02 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w Kościele dzisiaj".