Przypowieść o nielitościwym dłużniku

Jedynka
Magdalena Matasek 09.09.2011
Przypowieść o nielitościwym dłużniku
foto: Fot. racineur, lic. CC

Z Ewangelii według św. Mateusza - Mt 18,21–35

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł:„Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać,przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać,pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całymjego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadłprzed nim i prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną,a wszystko ci oddam«. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił goi dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade mną,a oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, do­póki nie odda długu.

Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszlii opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług,ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdyz was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

Familijna Jedynka

Lumen

"Czas serca"

Dwumiesięcznik religijno-społeczny w swoim najnowszym numerze podejmuje temat bogactwa przed Bogiem.

Muzyczne rozmowy

Ziemie Obiecane

Premierowe, świąteczne spotkanie z autorem pięknych, refleksyjnych tekstów i niezwykłej muzyki, który jest żywym przykładem, że o sprawach głębokich i najważniejszych można mówić ciekawie i nie wprost.

Nocne czaty

Do radosnego świętowania – przez Krzyż

Wielki Piątek stawia przed oczy krzyż – znak Męki i Śmierci Jezusa. Cierpienie, hańbę, poniżenie odrzucenie – czyli wszystko przed czym w naturalny sposób chce się uciec, a nie wpatrywać A do tego właśnie zaprasza szczególnie ten dzień – to tu – wobec krzyża weryfikuje się wiara lub nie wiara w Boga chrześcijan, który zaprasza do uczestnictwa w Swojej Drodze – krzyżowej.

W dobrych zawodach