Podróż do Krzemieńca

28.02.1960 00:00
  • Audycja historyczno-literacka oparta na tekstach zebranych przez Mieczysława Grydzewskiego, opracowana przez Tadeusza Nowakowskiego. Wykorzystano fragmenty utworów, powieści i biografii autorstwa: Juliusza Słowackiego; Eustachego Iwanowskiego; Józefa Korzeniowskiego; Napoleona Sierawskiego; Stanisława Potockiego; Stanisława Szczepanowskiego; Ludwik Dodaj do playlisty
Audycja historyczno-literacka oparta na tekstach zebranych przez Mieczysława Grydzewskiego, opracowana przez Tadeusza Nowakowskiego. Wykorzystano fragmenty utworów, powieści i biografii autorstwa: Juliusza Słowackiego; Eustachego Iwanowskiego; Józefa Korzeniowskiego; Napoleona Sierawskiego; Stanisława Potockiego; Stanisława Szczepanowskiego; Ludwika Dębickiego; Alojzego Felińskiego; Bolesława Limanowskiego; Antoniego Andrzejowskiego; Klemensa Kanteckiego; Domicjana Mieczkowskiego; Gustawa Olizar