Pieśń o Bogu ukrytym Karola Wojtyły

09.03.2011 15:55
  • Pieśń o Bogu ukrytym Karola Wojtyły Dodaj do playlisty
"Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem" - tymi słowami rozpoczyna się poemat autorstwa Karola Wojtyły. W audycji znalazł się pełen tekst utworu oraz krytycznoliteracki komentarz do dzieła.