"Człowiek, który nie wybiera jest niebezpieczny"

26.03.2011 21:03
  • Człowiek, który nie wybiera jest niebezpieczny Dodaj do playlisty
- Każdy człowiek, który wybiera światopogląd uczciwie z własnego przekonania, zasługuje na szacunek. Natomiast niebezpieczny, [...] jest człowiek, który nie wybiera ryzyka. Nie wybiera wedle najgłębszych przekonań, wedle swej wewnętrznej prawdy - mówił do młodych Jan Paweł II. (RWE, 4.06.1979)