Człowieka trzeba mierzyć miarą serca

26.03.2011 21:12
  • Człowieka trzeba mierzyć miarą serca Dodaj do playlisty
Papież Jan Paweł II w Warszawie w 1979 mówił m.in.: "Jaką miarą mierzyć człowieka, czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje, czy Mierzyc go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem, czy mierzyć go miarą inteligencji? Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnętrze. Oznacza w szczególności sumienie, człowieka więc trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha".