"Kultura jest wyrazem człowieka"

26.03.2011 21:09
  • Jan Paweł II - Wzgórze Lecha 1979 r. Dodaj do playlisty
- Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy - i człowiek przez nią tworzy siebie - mówił Jan Paweł II do młodzieży w Gnieźnie. (RWE, 3.06.1979)