Radio "Solidarność" apeluje

21.11.2011 13:10
  • Serwis Informacyjny Regionu Mazowsze - 4.mp3 Dodaj do playlisty
Apel o zaprzestanie akcji strajkowej, obrady KK NSZZ Solidarność w Radomiu, idea porozumienia narodowego, strajk w szkołach ponadpodstawowych w woj. lubelskim, protest członków Zw. Zaw. Funkcjonariuszy MO przeciw użyciu sił ZOMO w pacyfikacji studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej.