Fragm. przemówienia Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza o zmarłym gen. Władysławie Sikorskim (5 lipca 1943)

03.04.2012 09:30
  • Fragm. przemówienia Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza o zmarłym gen. Władysławie Sikorskim (5 lipca 1943). Dodaj do playlisty