Roman Jabłoński: Lutosławski potrafił przekonywać do siebie ludzi

16.01.2013 23:30
  • Lutosławski potrafił przekonywać do siebie ludzi Dodaj do playlisty
Po kilku dniach prób z kompozytorem muzycy, początkowo negatywnie nastawieni do utworu, byli przekonani, że to arcydzieło.