Section01 - menu
Section16

Ruda Śląska

polskieradio.pl
Kamila Kolanowska 28.05.2015
Ruda Śląska
foto: mat. promocyjne miasta

Ruda Śląska jest dużym ośrodkiem przemysłowym, położonym na południu Polski, w centralnej części województwa śląskiego. Od ponad dwustu lat rozwijała się na bazie górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa, co ukształtowało w znacznej mierze gospodarczy obraz miasta.

Jednak w ostatnich latach Ruda Śląska zmienia swój wizerunek. Choć jest obecnie największym miastem górniczym w Europie, to jej gospodarka rozwija się w różnych kierunkach.

Ruda Śląska to jednak nie tylko przemysł, ale również tereny zielone oraz ciekawa architektura. Warto zauważyć, że aż 21% powierzchni miasta, które zajmuje obszar 77,7 km 2 , to lasy. Zbiorniki wodne, rzeki, zalewiska, tereny podmokłe, jak i liczne zieleńce, planty oraz parki stanowią o wyjątkowości i złożoności rudzkiej przyrody. Miasto w ostatnich latach szczególną ochroną objęło dziesięć drzew nadając im tytuł pomnika przyrody.

Choć na co dzień wiele osób tego nie zauważa, to Ruda Śląska obfituje w ciekawe perełki architektoniczne. Wśród nich znajduje się m.in. powstały w XIX wieku dworzec kolejowy w Chebziu, który dzięki pasji i zaangażowaniu grupy „zapaleńców” przełamał swoją dotychczasową funkcję kolejową i stał się siedzibą teatru, zyskując tym samym szansę na „nowe życie”. Ponadto na liście rudzkich zabytków figuruje jeszcze ponad 2 tys. innych obiektów – kościołów, historycznych osiedli robotniczych oraz elementów przemysłu górniczego.

Mieszkańcy miasta są bardzo przywiązani do śląskości i związanych z nią wartościami. Dlatego też rudzian cechuje gościnność, dbałość o rodzinę i dom, a także etos pracy oraz głęboko zakorzeniona wiara. W tym mieście od wielu pokoleń pielęgnuje się śląską „godkę” oraz rodzime tradycje. Obrządki, zwyczaje i poczucie tożsamości regionalnej przekazywane są przez rudzian z pokolenia na pokolenie i nadal są przez nich niezwykle kultywowane.

Warto zauważyć, że Ruda Śląska posiada doskonałą sieć komunikacyjną. Drogowa Trasa Średnicowa i autostrada A4 to dwa główne szlaki komunikacyjne, które przebiegają przez Rudę Śląską, łącząc miasta Aglomeracji Górnośląskiej na osi wschód-zachód. Ponadto miasto podjęło wyzwanie lepszego połączenia miast Górnego Śląska w układzie północ-południe budując trasę N-S. W bliskiej odległości od Rudy Śląskiej przebiega też ważny węzeł komunikacyjny, łączący autostradę A4 z A1.

  • Zobacz więcej na temat:
Section17
Miejsce koncertu
Bykowina