Section01 - menu
Section16

Stalowa Wola

polskieradio.pl
Kamila Kolanowska 28.05.2015
Stalowa Wola
Stalowa Wola, foto: mat. promocyjne

Stalowa Wola, miasto o liczbie mieszkańców wynoszącej ok. 63 tys. jest jednym z najmłodszych miast Polski. Powstała w latach 1937-1939 jako przyfabryczne osiedle budowanego od podstaw Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), jednego z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej.

Tworzenie COP wymuszone było ówczesną sytuacją geopolityczną Polski i potrzebą wzmocnienia jej potencjału przemysłowo-obronnego, a także dążeniem do rozwiązania problemów społecznych jednego z najbiedniejszych regionów kraju po okresie wielkiego kryzysu.

Młode i dynamicznie rozwijające się w mieście i okolicy firmy świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców. Rozwinął się sektor prywatny, zmieniono struktury prywatyzując wiele przedsiębiorstw, utworzono spółki z udziałem kapitału zachodniego. Stalowa Wola to nie tylko kojarzona z nim Huta Stalowa Wola, przemysł, kolej i planowane trasy szybkiego ruchu, lecz przede wszystkim duże obszary leśne, będące pozostałością po dawnej Puszczy Sandomierskiej. W ciągu 60 lat Stalowa Wola z małego osiedla przyfabrycznego urosła do rozmiarów dużego miasta.

To ośrodek naprawdę prężny, którego największą wartość stanowią mieszkający tu ludzie. Młodzi, dobrze wykształceni, to bezcenny potencjał o wielkich możliwościach intelektualnych i manualnych, który może realizować każde zadanie w każdej branży.

Inne walory miasta i niemal zagłębia przemysłowego tkwią w jego nowych rozwiązaniach urbanistycznych, w przestrzeni, w środowisku naturalnym. Ogromne lasy położone wokół Sanu, stanowiące doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku i dobre węzły komunikacyjne dopełniają reszty. Miasto jest potężnym ośrodkiem administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym, oświatowym i sportowym z różnymi jego dyscyplinami.

W sferze nauki ogromną rolę spełniają wydziały zamiejscowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczelnia oferuje studia dzienne i zaoczne oraz możliwość zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych. Od 1998 funkcjonuje również Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Rzeszowskiej, kształcący absolwentów na potrzeby firm działających w regionie. Od roku akademickiego 2001/2002 działalność w Stalowej Woli rozpoczęła Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Najstarszą placówka kulturalną jest Miejska Biblioteka Publiczna, założona i działająca nieprzerwanie od 1938 r. Działają także dwa domy kultury, szkoła muzyczna. Wizytówką ruchu artystycznego są między innymi Teatr Dramatyczny im. J. Żmudy, Teatr "Okna", zespół "Lasowiacy", chór "Cantus" i zespół taneczny "Volta". Turystów serdecznie zapraszamy do zwiedzenia aktualnych wystaw w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

Klubem sportowym o dużych tradycjach i jednocześnie rówieśnikiem miasta jest ZKS "Stal" z sekcjami koszykówki i piłki nożnej, oraz mniejsze kluby z sekcjami lekkiej atletyki, tenisa i siatkówki. Sportowi i rekreacji służą również Automobilklub i Aeroklub mający siedzibę na lotnisku sportowym w Turbi pod Stalową Wolą.

  • Zobacz więcej na temat: