Section01 - menu
Section16

Braniewo

polskieradio.pl
Kamila Kolanowska 28.05.2015
Braniewo
Braniewo, foto: mat. promocyjne

Miasto powiatowe w północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Położone nad rzeką Pasłęką. Obszar powiatu graniczy j z Obwodem Kaliningradzkim.

Braniewo jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Na bogaty dorobek historyczny miała wpływ ponad 750 letnia historia, której bieg pozwolił przetrwać niestety niewielkiej ilości elementów dziedzictwa kulturowego. Braniewo było pierwszą stolicą Warmii i siedzibą biskupów warmińskich, jedynym miastem Hanzeatyckim Warmii. W średniowieczu Braniewo było ważnym ośrodkiem kulturalnym, gospodarczym i oświatowym z Liceum Hozjanum na czele. Posiada cenne zabytki architektoniczne. Niewątpliwą atrakcją są szlaki turystyczne przebiegające przez miasto i mały ogród zoologiczny oraz sąsiedztwo Zalewu Wiślanego.

Braniewo rozwija się dzięki aktywnej społeczności, jest miejscem działalności licznych organizacji pozarządowych dzięki, którym lokalna oferta kulturalnorozrywkowa jest znacznie bogatsza.  Tu oprócz  sportowców, plastyków czy modelarzy spotkać można rozbawionych kuglarzy czy uzbrojonych wikingów. Atrakcjami przyciągającymi turystów są oczywiście szlaki turystyczne ale również zdrowe środowisko i ciekawa oferta kulturalnorozrywkowa. W stałej lokalnej ofercie programowej  należy wymienić: Dni Braniewa z występami znanych gwiazd, obowiązkowo w malowniczym amfiteatrze położonym w średniowiecznej fosie, Bieg Pamięci,  Otwarte Mistrzostwa Braniewa w Aquathlonie, zawody jeździeckie, plenery artystyczne.

Obszary zielonych płuc Polski i moda na aktywny wypoczynek sprzyjają rozwojowi rekreacji. Wśród działań inwestycyjnych wspierających passe aktywnego wypoczynku jest mi. In.: trwająca budowa ścieżek rowerowych i realizacja projektu biegowych tras zdrowia. Centrum spotkań jest Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny "Zdrowe Braniewo" gdzie Kryta Pływalnia jest magnesem przyciągającym duże rzesze turystów. Najnowszym przybytkiem lokalnej infrastruktury turystycznej jest przystań wodna na rzece Pasłęce – inwestycja otrzymała nagrodę „ Przyjaznego Brzegu za rok 2014”

Rozwój gospodarczy Braniewa nierozerwalnie związany jest z przygranicznym położeniem. W związku z istniejącą infrastrukturą i sprzyjającymi warunkami  lokują się tu przedsiębiorstwa spedycyjne i handlowe. Władze samorządowe przygotowują również tereny inwestycyjne z przeznaczeniem pod rozwój turystki z uwzględnieniem rozwoju rodzimej przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej.

  • Zobacz więcej na temat:
Section17
Miejsce koncertu
Stadion Miejski