Section01 - menu
Section16

Wyszków

polskieradio.pl
Kamila Kolanowska 28.05.2015
Wyszków
Wyszków, foto: mat. promocyjne

Wyszków jest miastem o przeszło 510-letniej tradycji, położonym w północno-wschodniej części Mazowsza, na wysokim, prawym brzegu rzeki Bug.
Współczesny Wyszków to miasto dynamicznie rozwijające się dzięki korzystnemu położeniu i bliskości Warszawy. To atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji, z nowoczesną infrastrukturą miejską, wciąż odwołujące się do swoich najlepszych, handlowych tradycji. Atrakcyjne tereny, unikalna przyroda, ciągła oferta rynku nieruchomości, mnogość wydarzeń kulturalno-sportowych, to tylko niektóre z argumentów przemawiających za wyborem Wyszkowa jako miejsca do inwestowania i odpoczynku.

Wyszków to miasto przyjazne swoim mieszkańcom, bezpieczne, z bogatą ofertą kulturalną i bazą sportową na wysokim poziomie. Ulubionym miejscem wyszkowian jest Park Karola Ferdynanda Wazy. Kuszą też, przede wszystkim przyjezdnych, malowniczo położone tereny wiejskie, nadbużańskie łęgi oraz lasy. Gmina Wyszków zaprasza na piesze wycieczki, rajdy rowerowe, spływy kajakowe – turystykę rodzinną i weekendową.

Wyszków każdego roku coraz bardziej pięknieje, zachowując urok i sielskość niewielkiego miasteczka. W jego starszych i nowszych osiedlach są wkomponowane place zabaw, drzewa oraz różnorodna zieleń. Miasto posiada też bogatą strukturę sportowo-rekreacyjną: pływalnię, halę sportową, boiska ze sztuczną nawierzchnią. W Wyszkowie jako siedzibie gminy i powiatu funkcjonują niezbędne instytucje i urzędy. Oprócz szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, od wielu lat działa też szkoła wyższa - fila Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Swą funkcję kulturalną z powodzeniem pełni Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, gdzie można zapoznać się nie tylko z literaturą piękną, ale wziąć też udział w wielu spotkaniach z autorami książek, wernisażach czy koncertach. Warty uwagi jest również jej dział zajmujący się zbieraniem pamiątek i gromadzeniem wiedzy z dziejów miasta oraz regionu. Od początku XX w. funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna. Działa także świetna Młodzieżowa Orkiestra Dęta, występująca z wielkim powodzeniem na zagranicznych scenach.

Prowadzeniem działalności kulturalnej w Wyszkowie oprócz biblioteki zajmuje się Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik", który organizuje wiele imprez ukierunkowanych dla osób i grup w różnym wieku - widowiska taneczne, koncerty, spektakle teatralne, występy kabaretowe, wystawy plastyczne, seanse filmowe, prelekcje tematyczne. Ośrodek prowadzi wiele kół zainteresowań i jest mentorem zespołów tanecznych, muzycznych i śpiewaczych. Bardzo ciekawie zajęcia prowadzi koło plastyczne, inspirując i dając swym wychowankom solidne podstawy dla dalszego rozwoju swych zainteresowań.

W działalności ośrodka szczególne miejsce zajmuje Rewia Dziecięca „Sylaba", która od czasu powstania w 1984 r. wystąpiła na tysiącach koncertów w kraju i zagranicą, a jej utwory niejednokrotnie gościły w radiu i telewizji.

Kulturę ludową różnych regionów Polski a szczególnie regionalną kulturę kurpiowską Puszczy Białej propaguje Zespół Pieśni i Tańca „Wyszków", obecnie działający przy szkole w Leszczydole Nowinach.

Z zabytków warto zobaczyć: obelisk Wazów, neogotycką kordegardę w parku, Pałac Skarżyńskich (własność prywatna), Sanktuarium św. Idziego, kościół w Kamieńczyku.

Atrakcyjność Wyszkowa podnoszą wszelkie inwestycje gminne w nowe chodniki, ścieżki rowerowe, drogi, infrastrukturę techniczną. Powstały nowoczesne place zabaw, miejsca odpoczynku, plenerowa siłownia w parku miejskim, gdzie na świeżym powietrzu, z widokiem na rzekę Bug każdy może zażywać aktywności fizycznej.

Gmina Wyszków jest również przyjazna dla różnorodnych organizacji pozarządowych oraz środowisk młodzieżowych i senioralnych. Możemy poszczycić się klubami sportowymi (Bug Wyszków, Camper Wyszków, Gimnazjon Apin Wyszków, Rhinos Wyszków, Loczki Wyszków, UKS Polonez) odnoszącymi liczne sukcesy.

ZAPRASZAMY DO GMINY WYSZKÓW!

  • Zobacz więcej na temat: