Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 23.04.2012

"Radio Wolna Europa w walce z komunistycznym praniem mózgów”. Film społecznej kampanii amerykańskiej telewizji, apel na rzecz wspierania RWE. [0:30]