Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 20.12.2010

KOR

KORfot. Archiwum Ośrodka KARTA

Komitet Obrony Robotników - utworzona 23 września 1976 (po wydarzeniach czerwcowych 1976) organizacja opozycji demokratycznej.

Wśród założycieli znaleźli się m.in.: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Jacek Kuroń, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski i ks. Jan Zieja

KOR organizował pomoc prawną i materialną robotnikom represjonowanym po strajkach w Radomiu i Ursusie.

W 1977 KOR przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”, kontynuując działalność opozycyjną, w tym także przełamując monopol informacyjny władz poprzez bezdebitowe wydawnictwa – Biuletyn Informacyjny, Głos, Robotnik.

Działacze KOR aktywnie działali w opozycji oraz brali udział w strajkach sierpniowych 1980. Organizacja rozwiązała się na I zjeździe NSZZ „Solidarność” w 1981.