Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Małgorzata Kudosz 21.01.2011

KOR

KORfot. Archiwum Ośrodka KARTA

Komitet Obrony Robotników - utworzona 23 września 1976 (po wydarzeniach czerwcowych 1976 m.in. w Radomiu i Ursusie) organizacja opozycji demokratycznej, która pomagała prawnie i materialnie robotnikom represjonowanym po strajkach. Wśród założycieli znaleźli się m.in.: Antoni Macierewicz, Stanisław Barańczak, Piotr Naimski i ks. Jan Zieja. W 1977 KOR przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej "KOR”, kontynuując działalność opozycyjną, w tym także przełamując monopol informacyjny władz poprzez bezdebitowe wydawnictwa – Biuletyn Informacyjny, Głos, Robotnik. Organizacja rozwiązała się na I zjeździe NSZZ "Solidarność” w 1981.