Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Przemówienie gen. Bronisława Ducha

17.05.1974 00:00
  • Przemówienie gen. Bronisława Ducha - dowódcy 3 Karpackiej Dywizji Piechoty, uczestniczącej w składzie 2 Korpusu w zwycięskiej bitwie o Monte Cassino - wygłoszone w studio londyńskim RWE w brzmieniu powtórzonym podczas uroczystych obchodów 30 rocznicy zwycięstwa na przyklasztornym cmentarzu żołnierzy polskich. Zapowiedź - Bogusław Jerke. Dodaj do playlisty
Przemówienie gen. Bronisława Ducha - dowódcy 3 Karpackiej Dywizji Piechoty, uczestniczącej w składzie 2 Korpusu w zwycięskiej bitwie o Monte Cassino - wygłoszone w studio londyńskim RWE w brzmieniu powtórzonym podczas uroczystych obchodów 30 rocznicy zwycięstwa na przyklasztornym cmentarzu żołnierzy polskich. Zapowiedź - Bogusław Jerke.