Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Walki i prace Armii Krajowej (cz.066)

02.01.1964 00:00
  • Audycja Józefa Garlińskiego. "Odbicie więzienia w Pińsku" - program opracowany na podstawie meldunków przechowywanych w Archiwum Polskim w Londynie oraz relacji mjr Tadeusza Klimowskiego ps."Ostoja" - dotyczący jednej z najsłynniejszych akcji AK przeprowadzonej przez specjalną grupę bojową pod dowództwem mjr Jana Piwnika ps."Ponury" 18.I.1943 roku. Dodaj do playlisty
Audycja Józefa Garlińskiego. "Odbicie więzienia w Pińsku" - program opracowany na podstawie meldunków przechowywanych w Archiwum Polskim w Londynie oraz relacji mjr Tadeusza Klimowskiego ps."Ostoja" - dotyczący jednej z najsłynniejszych akcji AK przeprowadzonej przez specjalną grupę bojową pod dowództwem mjr Jana Piwnika ps."Ponury" 18.I.1943 roku.