Polskie Radio
Section05
Armia Krajowa

"Polskie Państwo Podziemne fenomenem na skalę europejską"

– Polska była przygotowana na to, co stało się we wrześniu 1939 roku – mówił w Polskim Radiu 24 Krzysztof Jabłonka, historyk. 27 września przypada rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Jego początkiem było powołanie do życia Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej później w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 Polskie Państwo Podziemne Armia Krajowa II wojna światowa historia Polski

"Polskie Państwo Podziemne było fenomenem w skali świata"

- Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową. Było to bowiem suwerenne państwo polskie - podległe legalnie funkcjonującym władzom polskim najpierw w Paryżu, potem w Londynie - i podziemne, czyli działające nie na powierzchni stref okupacyjnych - sowieckiej i niemieckiej, ale w konspiracji – mówił w audycji Historia Na Dziś dr Patryk Pleskot z Instytutu Pamięci Narodowej. 27 września obchodzona będzie 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 Polskie Państwo Podziemne II wojna światowa Armia Krajowa