Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Walki i prace Armii Krajowej (cz.031)

14.10.1965 00:00
  • Audycja Józefa Garlińskiego. "Zgrupowanie «Ponurego» i «Nurta»" (cz. III) - relacja ppłk ps. "Siwy"- szefa sztabu 2 dywizji AK - na temat bitwy stoczonej przez zgrupowanie kpt. Zygmunta Kaszyńskiego ps. "Nurt" (od ogłoszenia akcji "Burza" włączone jako 1 batalion partyzancki do 2 pułku piechoty legionowej 2 dywizji AK) z tzw. Mordtruppe pod wsią Li Dodaj do playlisty
Audycja Józefa Garlińskiego. "Zgrupowanie «Ponurego» i «Nurta»" (cz. III) - relacja ppłk ps. "Siwy"- szefa sztabu 2 dywizji AK - na temat bitwy stoczonej przez zgrupowanie kpt. Zygmunta Kaszyńskiego ps. "Nurt" (od ogłoszenia akcji "Burza" włączone jako 1 batalion partyzancki do 2 pułku piechoty legionowej 2 dywizji AK) z tzw. Mordtruppe pod wsią Lipno w końcu października 1944 roku.