Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Walki i prace Armii Krajowej (cz.032)

21.10.1965 00:00
  • Audycja Józefa Garlińskiego. "Zgrupowanie «Ponurego» i «Nurta»" (cz. IV) - program oparty na pisemnej relacji ppor. Henryka Pawelca ps. "Andrzej" - żołnierza zgrupowania mjr. Zygmunta Kaszyńskiego ps. "Nurt" - dotyczącej ostatniej przed demobilizacją większej akcji oddziału "Nurta", bitwy pod Chotowem 30.X.1944 roku. Dodaj do playlisty
Audycja Józefa Garlińskiego. "Zgrupowanie «Ponurego» i «Nurta»" (cz. IV) - program oparty na pisemnej relacji ppor. Henryka Pawelca ps. "Andrzej" - żołnierza zgrupowania mjr. Zygmunta Kaszyńskiego ps. "Nurt" - dotyczącej ostatniej przed demobilizacją większej akcji oddziału "Nurta", bitwy pod Chotowem 30.X.1944 roku.