Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Ostatni dzień Adama Mickiewicza

26.11.1972 00:00
  • Program historyczno-literacki Tadeusza Nowakowskiego na temat ostatnich chwil życia wieszcza 26.XI.1855 roku. W programie wykorzystano m.in: pamiętnik Władysława Mickiewicza - syna poety; relacje Armanda Levy - sekretarza poety; Hipolita Kuczyńskiego - płk kozaków ottomańskich; Henryka Służalskiego - przyjaciela poety; Zenona Fisza; Zygmunta Miłkow Dodaj do playlisty
Program historyczno-literacki Tadeusza Nowakowskiego na temat ostatnich chwil życia wieszcza 26.XI.1855 roku. W programie wykorzystano m.in: pamiętnik Władysława Mickiewicza - syna poety; relacje Armanda Levy - sekretarza poety; Hipolita Kuczyńskiego - płk kozaków ottomańskich; Henryka Służalskiego - przyjaciela poety; Zenona Fisza; Zygmunta Miłkowskiego; płk Emila Bednarczyka; książkę pt. "Mickiewicz" - Mieczysława Jastruna; "Dookoła śmierci Mickiewicza" - Tadeusza Boya-Żeleńskiego; "Wspomnienia o Mickiewiczu" - M. Grydzewskiego; wypisy z materiałów mickiewiczowskich O. Samulaka. Udział biorą: Halina Markowska - zapowiedź; Tadeusz Nowakowski - narracja; Andrzej Chomiński; Bogusław Jerke.