Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Open Slot

27.04.1991 00:00
  • "Trzecia czy Czwarta Rzeczpospolita" - dyskusja z udziałem prof. dr Andrzeja Ajnenkiela; doc. dr Andrzeja Paczkowskiego; Witolda Pronobisa i Józefa Rozwadowskiego (zagajenie dyskusji). Dodaj do playlisty
"Trzecia czy Czwarta Rzeczpospolita" - dyskusja z udziałem prof. dr Andrzeja Ajnenkiela; doc. dr Andrzeja Paczkowskiego; Witolda Pronobisa i Józefa Rozwadowskiego (zagajenie dyskusji).