Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Józef Cyrankiewicz
 • RWE60. rocznica urodzin Bolesława Bieruta Końcowy fragment przemówienia przedstawiciela młodzieży polskiej; wystąpienie Bożeny Piotrowskiej, uczennicy III klasy z Warszawy,... więcejKońcowy fragment przemówienia przedstawiciela młodzieży polskiej; wystąpienie Bożeny Piotrowskiej, uczennicy III klasy z Warszawy, w imieniu dzieci polskich; przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza - odczytanie depesz z pozdrowieniami dla prezydenta Bieruta. (18.04.1952). "W podzięce za Warszawę" - felieton Wandy Odolskiej" - podkreślenie zasług prezydenta Bieruta dla odbudowy kraju i stolicy. Fragment przemówienia premiera Józefa Cyrankiewicza na temat bratniej pomocy narodu radzieckiego, w związku z 7 rocznicą podpisania układu polsko-radzieckiego o przyjaźni, wzajemnej pomocy i powojennej współpracy (20.04.1952). zwiń
 • RWEArchiwum PRL (cz.41) Audycja Grzegorza Sołtysiaka na temat okoliczności dojścia do władzy Władysława Gomułki w 1956 roku; komentarz dotyczący spotkania... więcejAudycja Grzegorza Sołtysiaka na temat okoliczności dojścia do władzy Władysława Gomułki w 1956 roku; komentarz dotyczący spotkania premiera Józefa Cyrankiewicza z prymasem Stefanem Wyszyńskim w styczniu 1957 roku, ustępstw władzy partyjnej względem Kościoła w zamian za apel Prymasa do wiernych, by wzięli udział w wyborach parlamentarnych, odczytanie tekstu Władysława Gomułki przed wyborami, by naród głosował zgodnie z wezwaniem partii. zwiń
 • RWEAudycja dokumentalna Przemówienie na temat próby «podniesienia ręki» przeciwko władzy ludowej * Przemówienie Konstantego Rokosowskiego; okrzyki tłumu *... więcejPrzemówienie na temat próby «podniesienia ręki» przeciwko władzy ludowej * Przemówienie Konstantego Rokosowskiego; okrzyki tłumu * Przemówienie w j. angielskim (tłumaczenie na j. polski) * Przemówienie gen. N. Chruszczowa - w j. rosyjskim (tłumaczenie na j. polski) * Wypowiedź gen. Dwighta Eisenhowera - w j. angielskim (tłumaczenie na j. polski) * Wypowiedź Józefa Cyrankiewicza - o Bolesławie Bierucie, nauczycielu polskiego narodu; okrzyki * Przemówienia K. Rokosowskiego - o związku komunistów  zwiń
 • RWEAudycja historyczna, data emisji: 08-05-1984 Fragmenty sprawozdania z manifestacji ludności na Placu Defilad w Warszawie, zorganizowanej dla poparcia nowego kierownictwa PZPR.... więcejFragmenty sprawozdania z manifestacji ludności na Placu Defilad w Warszawie, zorganizowanej dla poparcia nowego kierownictwa PZPR. Otwarcie wiecu przez Stefana Staszewskiego - I sekretarza Komitetu Warszawskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przemawiają: Władysław Gomułka - I sekretarz KC PZPR; Józef Cyrankiewicz - prezes Rady Ministrów (24.10.1956). zwiń
 • RWEDwugłos o Polsce, Polakach i komunizmie "Dwugłos o Polsce, Polakach i komunizmie" - audycja dźwiękowa, w której wykorzystano fragmenty pracy Leopolda Tyrmanda i Witolda... więcej"Dwugłos o Polsce, Polakach i komunizmie" - audycja dźwiękowa, w której wykorzystano fragmenty pracy Leopolda Tyrmanda i Witolda Gombrowicza pod tym samym tytułem, poświęconej różnym obliczom totalitaryzmu i sytuacji w komunistycznej Polsce - fragmenty dziennika L. Tyrmanda na temat m.in.: pracy w "Przekroju", "Tygodniku Powszechnym" (czyta lektor); fragment reportażu z Fabryki Traktorów - Ursus - w Warszawie, z okazji wyprodukowania 25 - tysięcznej sztuki; fragmenty dziennika: uwagi na temat Jerzego Turowicza - redaktora "Tygodnika Powszechnego", na temat stosunku władzy do Kościoła i księży(czyta lektor); fragment przemówienia Józefa Cyrankiewicza po śmierci Józefa Stalina; fragmenty dziennika: uwagi na temat losów poety i poezji polskiej w komunizmie, opisy rozmów Zbigniewa Herberta i Stefana Kisielewskiego, "Wielki Stalin" - recytacja wiersza, uwagi na temat poetów Tadeusza Konwickiego i Kazimierza Koźniewskiego piszących pod dyktando partyjne. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0548), data emisji: 21-01-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Władysławem Siłą-Nowickim -... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Władysławem Siłą-Nowickim - działaczem niezależnym, doradcą "Solidarności" - na temat reaktywowania Stronnictwa Pracy - organizacji zawieszonej w roku 1946; rozmowa telefoniczna S. Jałowieckiego z prof. Jerzym Holzerem - historykiem - o meandrach biografii zmarłego Józefa Cyrankiewicza. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Odczytanie programu telewizyjnego na dzień jutrzejszy. Wiadomości dziennika telewizyjnego: do Warszawy przybyła węgierska... więcejOdczytanie programu telewizyjnego na dzień jutrzejszy. Wiadomości dziennika telewizyjnego: do Warszawy przybyła węgierska delegacja na obrady VII sesji polsko-węgierskiej stałej komisji; przedstawienie planów zwiększenia produkcji przemysłowej zakładów w związku ze zbliżającym się V zjazdem partii; omówienie wyników współzawodnictwa Gdańskiej Stoczni Remontowej, komentarz na temat zgłaszania przez stoczniowców swoich zobowiązań; komentarz na temat liczniejszego wstępowania młodzieży w szeregi partii w województwach opolskim i lubelskim; zamieszki w USA na tle rasowym. Transmisja wystąpienia Józefa Cyrankiewicza, prezesa Rady Ministrów, na plenarnym posiedzenu Sejmu, w odpowiedzi na interpelację posłów: Tadeusza Mazowieckiego, Stanisława Stommy, Stefana Kisielewskiego. Wystapienie dotyczy wydarzeń na Uniwersytecie Warszawskim oraz ich następstw. Brak zakończenia. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Transmisja z uroczystej akademii w Lublinie, w związku z 50. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości: przemówienie Józefa... więcejTransmisja z uroczystej akademii w Lublinie, w związku z 50. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości: przemówienie Józefa Cyrankiewicza - premiera - na temat walki dwóch systemów politycznych we współczesnym świecie; "Międzynarodówka" - wersja instrumentalna (11.07.1968). Wiadomości Dziennika TV, m.in.: komentarz na temat obchodów 51 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej w Moskwie (opis defilady); omówienie dodatkowych zobowiązań podejmowanych przez zakłady w Polsce w związku ze zbliżającym się V Zjazdem PZPR; komentarz niezidentyfikowanej osoby na temat historii miasta Rzeszowa; "Opole nocą" - felieton poświęcony miastu (opis). Dokończenie wykładu niezidentyfikowanej osoby na temat własności funkcji liniowych. Muzyka instrumentalna, rozrywkowa. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Wiadomości Dziennika wieczornego, m.in.: komentarz na temat posiedzenia VI plenum KC PZPR, które uczciło pamięć prezydenta... więcejWiadomości Dziennika wieczornego, m.in.: komentarz na temat posiedzenia VI plenum KC PZPR, które uczciło pamięć prezydenta Bolesława Bieruta, wybór Edwarda Ochaba na stanowisko I sekretarza KC PZPR. Odczytanie wypowiedzi premiera Józefa Cyrankiewicza, wygłoszonej na VI plenum na temat choroby i śmierci B. Bieruta (21.03.1956). "Nad książkami Wojciecha Żukrowskiego" - fragment audycji: wypowiedzi pisarza; odczytanie fragmentów książek Żukrowskiego pt: "Porwanie w Tiutiurlistanie". Muzyka instrumentalna, rozrywkowa; odczytanie programu TV na kolejny dzień; komentarz niezidentyfikowanej osoby na temat "segregacji rasowej uczniów w amerykańskich szkołach". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Akademia ku czci Bolesława Bieruta w Warszawie: końcowy fragment przemówienia Stefana Ostrowskiego, przodownika pracy z... więcejAkademia ku czci Bolesława Bieruta w Warszawie: końcowy fragment przemówienia Stefana Ostrowskiego, przodownika pracy z wrocławskiego PAFAWAGu; wystąpienie Bożeny Szymańskiej, uczennicy kls. III z Warszawy w imieniu dzieci polskich (okrzyki, oklaski, dźwięki orkiestry); odczytanie przez Józefa Cyrankiewicza depesz z pozdrowieniami do B. Bieruta (depesza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego; depesza Wodza Chińskiej Republiki Ludowej Mao Tse-Tunga); 18.04.1952. "W podzięce za Warszawę" - felieton Wandy Odolskiej. Fragment przemówienia premiera Józefa Cyrankiewicza z okazji VII rocznicy popisania układu polsko-radzieckiego o przyjaźni, wzajemnej pomocy i powojennej współpracy (20.04.1952). zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Wiadomości Dziennika, m.in.: zakończyły się obrady Centralnej Rady Związków Zawodowych; omówienie sytuacji na polskim rynku cen (w... więcejWiadomości Dziennika, m.in.: zakończyły się obrady Centralnej Rady Związków Zawodowych; omówienie sytuacji na polskim rynku cen (w związku z podwyżkami). Przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza do ludności Poznania (początkowy fragment), podczas spotkania z załogą Zakładów Przemysłu Metalowego im. Hipolita Cegielskiego. Fragment audycji "Echa dnia": komentarz na temat pobytu Nikity Chruszczowa, I sekretarza KC KPZR, w Czechosłowacji; fragment rozmowy z posłem Józefem Ozgą-Michalskim, członkiem polskiej delegacji parlamentarnej, na temat wizyty we Włoszech; fragment rozmowy z Haliną Zielińską i Jerzym [Ziempałkiem] na temat produkcji polskich filmów animowanych. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza do ludności Poznania na temat działalności "prowokatorów i agentów, którzy porwali się... więcejPrzemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza do ludności Poznania na temat działalności "prowokatorów i agentów, którzy porwali się na władzę ludową", zapowiedź ukarania awanturników, którzy "podniosą rękę na władzę ludową" (29.06.1956). Wiadomości Dziennika (dokończenie), m.in.: prezydent Jugosławii Josip Broz Tito podsumował znaczenie wizyty w ZSRR i Rumunii. Fragment reportażu z Wybrzeża z uroczystości powitania marynarki Jugosławii w Polsce; hymn Polski w wykonaniu orkiestry. "Na marginesie dwóch podróży do Waszyngtonu" - felieton Jana Gitlina. Fragmenty relacji z Międzynarodowych Targów w Poznaniu, podczas których strona polska podpisała szereg umów handlowych z Chinami (fragment wypowiedzi w j. chińskim). zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów Dziennik m.in.: w Warszawie obradował komitet zakładowy Instytutu Badań Jądrowych; w Centralnej Szkole Partyjnej przy KC PZPR... więcejDziennik m.in.: w Warszawie obradował komitet zakładowy Instytutu Badań Jądrowych; w Centralnej Szkole Partyjnej przy KC PZPR odbyła się sesja z okazji 150. rocznicy urodzin F.Engelsa. Kronika z notatnikiem po kraju: Bydgoszcz: J.Kaczmarek, przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki uczestniczył w wojewódzkiej konferencji NOT; Łódź: spotkanie 70 weteranów ruchu robotniczego z przedstawicielami egzekutywy partii; Opole: ponad 81 mln zł zebrali w 11 m-cy mieszkańcy województwa na społeczny fundusz budowy szkół; rozmowa z H.Kalinowskim o działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Dziennik wieczorny opracowali: A. [Nojtel], J.Skalabiński, R.Kudelski, H.Pytlakowska, czytał Z.Gasparski. "Z kraju i ze świata": podpisanie układu o podstawach normalizacji stosunków między Polską a Niemiecką Republiką Federalną; rozmowa z K.Rusinkiem z Zarządu Głównego ZBOWiDu. Kronika z notatnikiem po kraju: Gdańsk - w Dniu Nauczyciela Naczelny Dyrektor Polskich Linii Oceanicznych udekorował naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu złotą odznaką "Zasłużony Pracownik Morza". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1970 Dziennik wieczorny m.in.: w Warszawie trwają obrady VI Plenum KC PZPR, poświęcone sytuacji ekonomicznej kraju i węzłowym zadaniom... więcejDziennik wieczorny m.in.: w Warszawie trwają obrady VI Plenum KC PZPR, poświęcone sytuacji ekonomicznej kraju i węzłowym zadaniom partii; fragmenty końcowego przemówienia W.Gomułki, I sekretarza KC PZPR, charakterystyka narodowego planu gospodarczego na rok 1971 i pięcioletniego na lata 1971-75 (14.12.1970); premier J.Cyrankiewicz otrzymał od W.Brandta, kanclerza Niemiec Zachodnich, pismo z podziękowaniami za gościnność; w Moskwie odbywa się posiedzenia Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, z udziałem wicepremiera P.Jaroszewicza i przedstawicieli innych krajów, członków Rady. Obszerne fragmenty przemówienia B.Jaszczuka, członka Biura Politycznego KC Partii, wygłoszone na VI Plenum, o podstawowych problemach ekonomicznych kraju, wynikających z oceny sytuacji gospodarczej. "Echa Koszalińskiego Festiwalu Chórów Polonijnych" - audycja E.Burzyńskiej m.in.: fragm. pieśni "Kołysanka" J.Maklakiewicza w wykonaniu chóru. Rozmowa z J.Olejniczakiem, kierownikiem Chóru "Słowik". Występ zespołu ludowego Kurpie zielone. "Gdzie obłoki tam lotnicy..." - piosenka żołnierska. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.10) Fragment dokumentalnej audycji dotyczącej wydarzeń w kraju i na świecie: 1955 r. - fragment wypowiedzi Jana Nowaka - na temat... więcejFragment dokumentalnej audycji dotyczącej wydarzeń w kraju i na świecie: 1955 r. - fragment wypowiedzi Jana Nowaka - na temat losów Polaków przebywających w głębi Rosji; odczytanie przez redaktorów RWE nazwisk osób więzionych w łagrach: m.in. Walenty Kucharski, Stefan Szymański * XI.1955 r. - Fragment przemówienia Zygmunta Nowakowskiego - podczas manifestacji uchodźstwa polskiego w Manczesterze przeciwko więzieniu rodaków w Rosji. Fragment poematu Adama Ważyka pt. "Dla dprosłych". Fragment pieśni w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Mazowsze - pt. Piosenka furmana" * 1956 r. - XX Zjazd Partii w Moskwie: odczytanie fragmentu przemówienia N. Chruszczowa - o wymuszaniu zeznań przez NKWD. Manifestacje na ulicach Poznania - fragment wypowiedzi Jana Kaczmarka - świadka zajść robotniczych. Fragment wypowiedzi Józefa Cyrankiewicza. VIII manifestacja na Jasnej Górze - fragment z uroczystości; pieśń - "Po górach dolinach...". Fragment wypowiedzi Jana Nowaka cytującego słowa prymasa, nawołującego do spokoju, wiary, wytrwałości i rozwagi * X.1956 r. - fragment wypowiedzi Stefana… zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.12) Wyd. w kraju i na świecie: przem. B. Belli - prezydenta Algierii - po zdobyciu niepodległości przez Algierię w 1962 r. *przem.... więcejWyd. w kraju i na świecie: przem. B. Belli - prezydenta Algierii - po zdobyciu niepodległości przez Algierię w 1962 r. *przem. prezydenta J. Kennedy'ego - stawiającego ultimatum ZSRR, które zainstalowało rakiety bojowe na Kubie * 11.X.1962 r. - relacja z otwarcia przez Jana XXIII II Soboru Watykańskiego. Przem. J. Kennedy'ego na uroczystości "dnia K. Pułaskiego" w Buffalo * 1962-1963 r. "zima stulecia" – wyp. W. Gomułki. Konflikt rasowy w USA – wyp. M. L. Kinga * 1963 r. - śmierć Jana XXIII; wy zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.28), data emisji: 18-06-1994 "Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość... więcej"Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość o paraliżu J. Stalina oraz o jego śmierci; wyp. prof. W. Sukiennickiego o początku nowych konfliktów wewnątrz partii; wyp. F. Jareckiego o ucieczce na Bornholm; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na ulice Berlina; wyp. Ł. Berii - działacza partyjnego, szefa NKWD oraz N. Chruszczowa - o tym, jak zlikwidowano Berię; wyp.: ks. kapelana T. Kirschkego i poety J. Lechonia o aresztowaniu Prymasa Polski S. Wyszyńskiego; wyp. górnika po katastrofie górniczej w Kopalni Barbara-Wyzwolenie nt. warunków pracy w kopalniach wyp. J. Światły - m.in.: o aresztowaniu W. Gomułki; wyp. S. Bialera - o skutkach dla kraju spowodowanych ucieczką J. Światły na Zachód; wyp. N. Chruszczowa podczas XX Zjazdu Partii w Moskwie; wyp. J. Kaczmarka, który uciekł na Zachód nt. "wydarzeń poznańskich"; wyp. J. Cyrankiewicza o interesach klasy robotniczej; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na Węgry; wyp. W. Gomułki wzywająca do głosowania na partyjną listę. zwiń
 • RWEKongres Ziem Odzyskanych we Wrocławiu, data emisji: 21-09-1952 Przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza (końcowa część) oraz Konstantego Rokossowskiego - Marszałka Polski (oklaski, okrzyki na... więcejPrzemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza (końcowa część) oraz Konstantego Rokossowskiego - Marszałka Polski (oklaski, okrzyki na cześć Marszałka Polski). zwiń
 • RWEObrady Sejmu, data emisji: 10-04-1968 Przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza na temat m.in: roli Polaków pochodzenia żydowskiego dla polskiej kultury; wychowania... więcejPrzemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza na temat m.in: roli Polaków pochodzenia żydowskiego dla polskiej kultury; wychowania polskiej młodzieży; uwagi dotyczące "wydarzeń marcowych". Premier odpiera oskarżenia rządu o antysemityzm. Przemówienie jest odpowiedzią na interpelację posłów z koła "Znak". zwiń
 • RWEOpen Slot, data emisji: 26-01-1992 "Cień na murze" - reportaż Barbary Stanisławczyk - na temat aktorki Danuty Urbanowicz, która została wyrzucona z Teatru Polskiego:... więcej"Cień na murze" - reportaż Barbary Stanisławczyk - na temat aktorki Danuty Urbanowicz, która została wyrzucona z Teatru Polskiego: tekst listu D. Urbanowicz do premiera Józefa Cyrankiewicza; informacje o D. Urbanowicz i otrzymaniu przez nią wypowiedzenia z Teatru Polskiego; fragment z książki Marii Gordon Smith pt. "W labiryncie teatru Arnolda Szyfmana" - m.in. o Ninie Andrycz; tekst listu D. Urbanowicz do premiera J. Cyrankiewicza gdy została zwolniona z Teatru Narodowego w 1962 r. Przerywniki muzyczne. zwiń