Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Kongres Ziem Odzyskanych we Wrocławiu

21.09.1952 00:00
  • Przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza (końcowa część) oraz Konstantego Rokossowskiego - Marszałka Polski (oklaski, okrzyki na cześć Marszałka Polski). Dodaj do playlisty
Przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza (końcowa część) oraz Konstantego Rokossowskiego - Marszałka Polski (oklaski, okrzyki na cześć Marszałka Polski).