Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Adam Mickiewicz
 • RWE"Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie" Felieton historyczno-literacki Zygmunta Nowakowskiego - poświęcony m.in. miejsc w których urodził się i wychował Adam Mickiewicz:... więcejFelieton historyczno-literacki Zygmunta Nowakowskiego - poświęcony m.in. miejsc w których urodził się i wychował Adam Mickiewicz: Nowogródka i okolic; uwagi dotyczące metryki urodzenia poety; fragmenty z pamiętników Franciszka - brata poety - o miejscu urodzenia A. Mickiewicza; fragment z "Pana Tadeusza". zwiń
 • RFI200. rocznica urodzin Mickiewicza, data emisji: 17-12-1998 Reportaż z paryskich obchodów 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Wystawę "Mickiewicz, Francja, Europa" omawia komisarz,... więcejReportaż z paryskich obchodów 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Wystawę "Mickiewicz, Francja, Europa" omawia komisarz, Krzysztof Rutkowski i Wiesława Kordaczuk z Muzeum Literatury w Warszawie. Autor: Anna Rzeczycka. zwiń
 • RFI25. rocznica podpisania Porozumień Gdańskich, data emisji: 11-12-2005 25. rocznica Porozumień Gdańskich – wizyta prezydenta Lecha Wałesy we Francji. Minister Stefan Meller po rozmowach w Paryżu... więcej25. rocznica Porozumień Gdańskich – wizyta prezydenta Lecha Wałesy we Francji. Minister Stefan Meller po rozmowach w Paryżu odpowiada na pytania dziennikarzy. Krzysztof Rutkowski mówi o obchodach 150. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Autor: Anna Rzeczycka. zwiń
 • RWEArtyści Warszawy dla Solidarności, data emisji: 31-12-1982 Fragmenty z koncertu NSZZ "Solidarność" zorganizowanego w Teatrze Wielkim w Warszawie 10.X.1980 r. Występują: Zbigniew Bujak -... więcejFragmenty z koncertu NSZZ "Solidarność" zorganizowanego w Teatrze Wielkim w Warszawie 10.X.1980 r. Występują: Zbigniew Bujak - przewodniczący NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze (powitanie) * Halina Mikołajska - "Uspokojenie" (Juliusz Słowacki) * Andrzej Seweryn - "Do przyjaciół Moskali" (Adam Mickiewicz) * Maciej Rayzacher - "Wiara, nadzieja, miłość" (Czesław Miłosz) * Maja Komorowska - "Litość" (Anna Kamieńska) * Zofia Mrozowska - "Dzieci epoki" (Wisława Szymborska) * Damian Damięcki - "Przesłanie Pana Cogito" (Zbigniew Herbert) * Mirosław Konarowski - "Matka Boska Częstochowska..." (Jan Lechoń) * Daniel Olbrychski - "Który skrzywdziłeś" (Czesław Miłosz). Audycję przygotowali: Janusz Marchwiński i Marcin Idziński. zwiń
 • RWEAudycja Jacka Kaczmarskiego, data emisji: 20-04-1984 Audycja Jacka Kaczmarskiego - refleksje i uwagi na temat charakteru i znaczenia jedynego w swoim rodzaju, jakim jest ukończony 150... więcejAudycja Jacka Kaczmarskiego - refleksje i uwagi na temat charakteru i znaczenia jedynego w swoim rodzaju, jakim jest ukończony 150 lat temu "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. zwiń
 • RWEAudycja poetycka Recytacja utworów poetyckich: "Ciemne świecidło", "Ewokacja" - Aleksandra Wata * "Do przyjaciół Moskali" - Adama Mickiewicza.... więcejRecytacja utworów poetyckich: "Ciemne świecidło", "Ewokacja" - Aleksandra Wata * "Do przyjaciół Moskali" - Adama Mickiewicza. Ilustracje muzyczne - Jacek Kaczmarski. zwiń
 • RWEBoskie i ludzkie - wypisy z literatury, data emisji: 04-08-1991 Audycja poświęcona twórczości poetyckiej mającej swoje bezpośrednie inspiracje w Starym Testamencie, a konkretnie w Dawidowych... więcejAudycja poświęcona twórczości poetyckiej mającej swoje bezpośrednie inspiracje w Starym Testamencie, a konkretnie w Dawidowych Psalmach: fragment z książki-podręcznika dr Kazimierza Bukowskiego pt. "Biblia a literatura polska" - na temat psalmów; "Psalm 1" z "Psałterza floriańskiego" (przełom XIII i XIV wieku) oraz ten sam Psalm w tłumaczeniu z przełomu XVIII i XIX wieku autorstwa Kazimierza Bujnickiego; muzyka; "Psalm 51" z "Psałterza Puławskiego" oraz ten sam Psalm w tłumaczeniu Franciszka Karpińskiego (koniec XVIII wieku); muzyka; "Psalm 138" w tłumaczeniu Romana Brandstaettera; "Psalm 45" w tłumaczeniu Leopolda Staffa; muzyka; "Psalm 91" (koniec XVI wieku) oraz ten sam Psalm w poetyckiej interpretacji Jana z Czarnolasu; muzyka; "Rozmu i Wiara" (wiersz Adama Mickiewicza, czyli parafraza Psalmu 19); muzyka. Wiersze czyta Marcin Idziński. zwiń
 • RWECzłowiek który jest nadzieją, data emisji: 31-12-1981 Audycja na temat Lecha Wałęsy (dokończenie): audiencja u Ojca Świętego - fragm. wypowiedzi L. Wałęsy i Jana Pawła II; recytacja w... więcejAudycja na temat Lecha Wałęsy (dokończenie): audiencja u Ojca Świętego - fragm. wypowiedzi L. Wałęsy i Jana Pawła II; recytacja w interpretacji Haliny Winiarskiej fragmentów z "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" A. Mickiewicza; fragm. wystąpienia L. Wałęsy; "Wyrwij murom zęby krat..." - piosenka; fragm. wystąpienia L. Wałęsy - podczas spotkania przedstawicieli przedsiębiorstw uspołecznionych; odsłonięcie pomnika pamięci poznańskiego czerwca - fragm. wystąpienia L. Wałęsy; "W październiku była nasza polska wiosna..." - recytacja. zwiń
 • RWEDemokraci, data emisji: 01-05-1983 Audycja dokumentalno-poetycka E. Ostrowskiej z okazji święta 1 maja i rocznicy Konstytucji 3 Maja. "Boże coś Polskę" * "Modlitwa... więcejAudycja dokumentalno-poetycka E. Ostrowskiej z okazji święta 1 maja i rocznicy Konstytucji 3 Maja. "Boże coś Polskę" * "Modlitwa Pielgrzyma" (Mickiewicz) * "Boże coś Polskę" * "Paralela Trzech Konstytucji" (Lelewel) * fragment z "Pana Tadeusza" (Mickiewicz) * "Litania" (Norwid) * kazanie ks. Tischnera * słowa L. Wałęsy otwierającego I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" * "Głosem tego narodu" (Norwid) * "Modlitwa L. Wałęsy" (Kamieńska) * Litania Solidarności * przemówienie St. Cioska * sygnał alarm zwiń
 • RWEEpitafium świętemu Kazimierzowi, data emisji: 28-03-1986 Rapsod w wykonaniu wrocławskiego zespołu aktorów "NIE SAMYM TEATREM" - z okazji 500. rocznicy śmierci św. Kazimierza -... więcejRapsod w wykonaniu wrocławskiego zespołu aktorów "NIE SAMYM TEATREM" - z okazji 500. rocznicy śmierci św. Kazimierza - przypominający pradawne związki Litwy i Korony. W spektaklu wykorzystano teksty autorów: Adama Mickiewicza, Karola Wojtyły, Czesława Miłosza, Tadeusza Konwickiego, Kazimiery Iłłakowiczówny, Bogusława Kierca, Jarosława Marka Rymkiewicza i Jarosława Szymkiewicza. Wykonawcy: Danuta Kierc, Joanna Ładyńska, Edwin Petrykat, Andrzej Makowiecki, Bogusław Kierc i Kazimierz Wysota. zwiń
 • RWEGawęda o utrwalonym głosie Wypowiedź Józefa Piłsudskiego - utrwalona na płycie gramofonowej w jadalni Pałacu Belwederskiego 5.IX.1927 r. * Fragment... więcejWypowiedź Józefa Piłsudskiego - utrwalona na płycie gramofonowej w jadalni Pałacu Belwederskiego 5.IX.1927 r. * Fragment wypowiedzi Jana Frylinga - na temat odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie w 1898 r. * Fragment wspomnień Jerzego Iwanowskiego - uczestnika manifestacji 3-majowych w czasach carskich * Fragm. wspomnień Jana Kwapińskiego - członka bojówki PPS, uczestnika napadu na pociąg pocztowy pod Rogowem w 1906 r. * Fragment relacji prof. Władysława Falkierskiego - działacza Narodowej Demokracji - na temat: odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego w Krakowie w 1910 r.; opis Placu J. Matejki w Krakowie * Odczytanie przez gen. Tadeusza Kasprzyckiego - dowódcy I Komapnii Kadrowej - własnego dziennika, na temat alarmu i wymarszu nocnego na front * Wspomnienia gen. Kazimierza Sosnkowskiego - na temat spotkania z J. Piłsudskim w twierdzy magdeburskiej * Relacja prof. Adama Pragiera - na temat: dnia 30.X.1918 r. w Krakowie; uwagi dotyczące rokowań z Austriakami. zwiń
 • RWEGłos wolnych pisarzy, data emisji: 25-12-1952 Audycja z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Udział biorą: Henryk Walicki - zagajenie; Jan Lechoń - wypowiedź o polskiej wigilii i... więcejAudycja z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Udział biorą: Henryk Walicki - zagajenie; Jan Lechoń - wypowiedź o polskiej wigilii i jasełkach; Kazimierz Wierzyński - prezentuje fragment własnej książki pt. "Życie Chopina"; Józef Wittlin - czyta "Pieśń wigilijną o Adamie Mickiewiczu" - własny utwór sprzed 28 lat; Maria Modzelewska i Stanisława Nowicka wykonują fragment pastorałki pt. "Maria i Józef w Betlejem noclegu szukają" Leona Schillera; "Bóg się rodzi" - kolęda we wspólnym wykonaniu. zwiń
 • RWEGłosy, które umilkły, data emisji: 15-04-1974 Program Tadeusza Nowakowskiego. Odtworzenie głosów aktorów emigracyjnych: Zbigniew Serwacy Blichewicz - recytacja utworu "Pieśń o... więcejProgram Tadeusza Nowakowskiego. Odtworzenie głosów aktorów emigracyjnych: Zbigniew Serwacy Blichewicz - recytacja utworu "Pieśń o Stefanie Starzyńskim" - Jana Lechonia i "Testament"; Jerzy Kopczewski - "Na świętą alleluja" - Jana Kasprowicza i "Wyznania" - Ignacego Krasickiego; Wacław Modrzeński - "Polały się łzy" - Adama Mickiewicza i "Mickiewicz w Paryżu" - Stanisława Balińskiego; Józef Winawer - "Ból drzewa" - Józefa Wittlina i lektura fragmentu "Latarnika" - Henryka Sienkiewicza; Wojciech Wojtecki - lektura fragmentu "Wiernej rzeki" - Stefana Żeromskiego. Redakcja: Halina Markowska; Tadeusz Nowakowski; Andrzej Chomiński. zwiń
 • RWEGolgota i Zmartwychstanie w poezji polskiej, data emisji: 29-03-1975 Program świąteczny Andrzeja Pomiana. W audycji wykorzystano utwory: "Żale Matki Boskiej pod krzyżem" * "Księgi Narodu i... więcejProgram świąteczny Andrzeja Pomiana. W audycji wykorzystano utwory: "Żale Matki Boskiej pod krzyżem" * "Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego" - Adama Mickiewicza * "W twoim ze śmierci ku życiu odrodzie" - Zygmunta Krasińskiego * "O! Dzięki Tobie za państwo boleści" - Cypriana Kamila Norwida * "Taki mi się czasem wydaje, o Chryste" - Marii Konopnickiej * "Wyzwolenie" - Stanisława Wyspiańskiego * "Ból drzewa" - Józefa Wittlina * "Stabat Mater" - J. Wittlina * "Via Dolorosa" - Władysława Broniewskiego * "Dziś jest Twój czas, jak nigdy, Panie" - Leopolda Staffa * "Wielki Piątek" - Jana Lechonia. Wykonawcy: Halina Markowska; Andrzej Pomian; Marek Olsienkiewicz; Andrzej Chomiński. zwiń
 • RWEHistoria, przyjaźń, kultura, data emisji: 28-01-1957 Audycja pod redakcją Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza Nowakowskiego). W programie między innymi fragment przemówienia Ignacego... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Olsztyńskiego (Tadeusza Nowakowskiego). W programie między innymi fragment przemówienia Ignacego Paderewskiego wygłoszonego na posiedzeniu Rady Narodowej w Paryżu 28.I.1940 roku; sytuacja w Wilnie wg "Czerwonego Sztandaru" - fragment pieśni Filaretów Adama Mickiewicza; 90 rocznica urodzin marszałka Maxime'a Weyganda - fragment wypowiedzi marszałka na temat przyjaźni polsko-francuskiej; 60 rocznica urodzin Poli Negri - fragment utworu z filmu pt. "Mazurek". zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.106), data emisji: 15-10-1982 "Strajk '80" - dźwiękowa kronika strajku w stoczni gdańskiej im. Lenina. W audycji m.in.: fragment z posiedzenia komisji rządowej... więcej"Strajk '80" - dźwiękowa kronika strajku w stoczni gdańskiej im. Lenina. W audycji m.in.: fragment z posiedzenia komisji rządowej ze strajkującymi: głos zabiera m.in. L. Wałęsa; informacje na temat: strajków w stoczni gdańskiej i rozmów z komisją rządową; wypowiedzi uczestniczek posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Kobiet; "Było morze..." - fragment piosenki w wykonaniu strajkujących; fragmenty wypowiedzi L. Wałęsy; "Marsz, marsz Polonia" - fragm. piosenki w wykonaniu strajkujących; recytacja utworu A. Mickiewicza pt. "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego"; fragment z posiedzenia komisji rządowej ze strajkującymi * Grudzień 1970 r. - wypowiedź uczestnika strajku; "przestańcie stale nas przepraszać..." - fragm. piosenki. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.108) Koncert - "Artyści dla Solidarności". Występują: Jacek Fedorowicz (Felieton) * Jonasz Kofta (Wiersz: "Moja miła, moja bliska,... więcejKoncert - "Artyści dla Solidarności". Występują: Jacek Fedorowicz (Felieton) * Jonasz Kofta (Wiersz: "Moja miła, moja bliska, moja Polska") * Jan Pietrzak (Kawały satyryczno-polityczne) * Piotr Fronczewski (Wiersz: "Sierpień 1980") * Lech Wałęsa (fragment podziękowania za program) * Zbigniew Bujak (Powitanie i podziękowanie) * Halina Mikołajska (J. Słowacki - "Uspokojenie") * Andrzej Seweryn (A. Mickiewicz - "Do braci Moskali") * Wiersz Cz. Miłosza pt. "Wiara, nadzieja, miłóść" * M. Komorowska zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.412), data emisji: 10-11-1980 Artyści Warszawy - Solidarności. Teatr Wielki. Recytacje: Halina Mikołajska - "Uspokojenie" (Juliusz Słowacki) * "Do przyjaciół... więcejArtyści Warszawy - Solidarności. Teatr Wielki. Recytacje: Halina Mikołajska - "Uspokojenie" (Juliusz Słowacki) * "Do przyjaciół Moskali" (Adam Mickiewicz) * Maciej Rayzacher - "Wiara-nadzieja-miłość" (Czesław Miłosz) * Maja Komorowska-Tyszkiewicz - "Litość" (Anna Kamieńska) * Olgierd Łukaszewicz - z wierszy Stanisława Grochowiaka * Zofia Mrozowska - "Nic się nie zmieniło" (Wisława Szymborska) * Damian Damięcki - "Przesłanie Pana Cogito" (Zbigniew Herbert) * Daniel Olbrychski - "Który skrzywdziłe zwiń
 • RWEJózef Wittlin: "Pieśń wigilijna o Adamie Mickiewiczu" (25.12.1952), data emisji: 10-04-2012
 • RWEKawalkada czasu 1964-1974, data emisji: 01-01-1975 Audycja dokumentalna Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, zawierająca wybór najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych w... więcejAudycja dokumentalna Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, zawierająca wybór najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych w kraju i na świecie: 1968 - ostatnie kazanie pastora Martina Luthera Kinga, wygłoszone tuż przed śmiercią w Memphis. Fragment przemówienia Władysława Gomułki na temat przyczyn zdjęcia z afisza warszawskiego Teatru Narodowego inscenizacji "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Relacja studentki uczestniczącej w wydarzeniach marca 1968 roku w Warszawie (czyta lektor). "Towarzysz Wiesław ma rację, mamy w Polsce demokrację" - piosenka studencka. zwiń