Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Gawęda o utrwalonym głosie

01.01.1900 00:00
  • Wypowiedź Józefa Piłsudskiego - utrwalona na płycie gramofonowej w jadalni Pałacu Belwederskiego 5.IX.1927 r. * Fragment wypowiedzi Jana Frylinga - na temat odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie w 1898 r. * Fragment wspomnień Jerzego Iwanowski Dodaj do playlisty
Wypowiedź Józefa Piłsudskiego - utrwalona na płycie gramofonowej w jadalni Pałacu Belwederskiego 5.IX.1927 r. * Fragment wypowiedzi Jana Frylinga - na temat odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie w 1898 r. * Fragment wspomnień Jerzego Iwanowskiego - uczestnika manifestacji 3-majowych w czasach carskich * Fragm. wspomnień Jana Kwapińskiego - członka bojówki PPS, uczestnika napadu na pociąg pocztowy pod Rogowem w 1906 r. * Fragment relacji prof. Władysława Falkierskiego - działacza Narodowej Demokracji - na temat: odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego w Krakowie w 1910 r.; opis Placu J. Matejki w Krakowie * Odczytanie przez gen. Tadeusza Kasprzyckiego - dowódcy I Komapnii Kadrowej - własnego dziennika, na temat alarmu i wymarszu nocnego na front * Wspomnienia gen. Kazimierza Sosnkowskiego - na temat spotkania z J. Piłsudskim w twierdzy magdeburskiej * Relacja prof. Adama Pragiera - na temat: dnia 30.X.1918 r. w Krakowie; uwagi dotyczące rokowań z Austriakami.