Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Kazimierz Sosnkowski
 • NAC; Kino Świat/Bartosz Mrozowski Jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Józefa Piłsudskiego po śmierci gen. Władysława Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej objął funkcję Wodza Naczelnego.

  Jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Józefa Piłsudskiego po śmierci gen. Władysława Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej objął funkcję Wodza Naczelnego.

  "Był jednym z najwybitniejszych umysłów w skali całego kraju; miał wielki dar analizy, ale był to intelekt raczej statysty niż wodza (...); jego ocenom brak było najczęściej pozytywnej konkluzji wskazującej stanowczo i wyraźnie określony kierunek działania, (...) skłonny był raczej do zajmowania nieprzejednanego stanowiska aniżeli formułowania praktycznego planu działania" wspominał generała Nowak-Jeziorański.

  Sosnkowski został Naczelnym Wodzem w trudnej sytuacji. O ile na początku wojny Polska była – mimo pobicia – jednym z najważniejszych aliantów w walce z Niemcami, to po ataku na ZSRR to Sowieci ze swoimi niewyczerpanymi zasobami ludzkimi stali się kluczowi dla zakończenia wojny w Europie.

  W 1944 roku Wódz nie miał złudzeń co do tego, że Polska po wojnie wpadnie w ręce Stalina. Od Mikołajczyka odróżniało go to, że nie wierzył w jakąkolwiek możliwość zachowania chociażby wewnętrznej niezależności. "Przewidywał masowe deportacje ludności, fałszywe referendum, wcielenie Polski w niedalekiej przyszłości do Zsrr i eksterminację narodu według wzoru ukraińskiego" pisał Jan Nowak-Jeziorański.

  Wbrew staraniom gen. Tatara, zabrał ze sobą Jeziorańskiego do Włoch, gdzie miał wizytować II Korpus Polski, by ułatwić emisariuszowi powrót do kraju. 

  W postać Kazimierza Sosnkowskiego wciela się Jan Frycz. 

  Fot.: NAC; nadesłane/Bartosz Mrozowski


Nagrania na temat: Kazimierz Sosnkowski
  brak